DF vil fratage indvandrere stemmeret

Dansk Folkeparti vil fratage op mod 200.000 flygtninge, indvandrere og deres efterkommere retten til at stemme ved efterårets kommunalvalg. Det skal dæmme op mod De Radikales fremgang, siger DF's leder, Pia Kjærsgaard.

Op mod 200.000 flygtninge, indvandrere og deres efterkommereskal fratages retten til at stemme ved efterårets kommunalvalg,skriver Jyllands-Posten.

Det mener Dansk Folkeparti, som dermed håber at kunne dæmme opfor den fremgang, De Radikale fik ved folketingsvalget ifebruar.

Her fik de radikale i flere valgkredse i det indre København opmod en fjerdedel af stemmerne.

Ikke bare café latte

- Lad os være ærlige. De Radikale er ikke bare café latte-folk fraden kreative klasse. Det er i stort omfang også indvandrere, og mankan have stor frygt for resultatet af kommunalvalget i de storebyer, hvor der er stor koncentration af indvandrere, som DeRadikale lefler for, siger Dansk Folkepartis leder PiaKjærsgaard.

EU-borgerehar dog valgret ved valg til Europa-Parlamentet - enten ibopælslandet eller i hjemlandet. EU-borgere er valgbare tilEuropa-Parlamentet på samme betingelser som danskestatsborgere.

Reglen omat udlændinge skal bo i Danmark i 3 år før de får stemmeret stammerhelt tilbage fra 1981.

Udlændinge(dvs. folk der bor i Danmark, men ikke har dansk statsborgerskab),der har boet i Danmark i mindst tre år, har både valgret og ervalgbare til kommunevalg, men ikke til Folketingsvalg - det kræverdansk statsborgerskab. Udlændinge har heller ikke valgret vedfolkeafstemninger.Det siger loven

Udlændinge fra lande uden for EU og Norden kan stemme vedkommunalvalg efter tre års ophold i Danmark. Ved valget i 2001betød det, at 167.000 indvandrere kunne stemme - et tal, der ifølgeDanmarks Statistik kan være vokset til op mod 200.000.

- Vi mener, at det er helt grundlæggende, at tilhørsforholdetskal være tæt, inden man kan få lov at stemme, siger Pia Kjærsgaardtil Jyllands-Posten.

Et af de bedste integrationstiltag

Forslaget bliver dog afvist af integrationsminister Rikke Hvilshøj(V), og også professor ved Aarhus Universitet Lise Togeby, der harforsket i indvandreres valgdeltagelse, advarer:

- Muligheden for at stemme er et af de integrationstiltag, derhar virket bedst, siger Lise Togeby.

Folketinget har gentagne gange behandlet forslag om at fratageindvandrere fra ikke nordiske lande deres stemmeret.Fremskridtspartiet fremsatte seks gange sådan et forslag.

Dansk Folkeparti stillede et lignende forslag, som blevbehandlet i Folketinget i 2003 uden at få nogen støtte.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk