DF vil tvinge lærere til at undervise i Muhammedtegningerne

Det skal være obligatorisk at undervise i de kontroversielle Muhammedtegninger i folkeskolen, mener Dansk Folkeparti.

- Hvis vi siger, at de skal undervise i Muhammedkrisen, så skal de altså også undervise i tegningerne. Og det vil have den konsekvens, at de også skal vises for klassen, siger Martin Henriksen (DF). (Foto: © Jens Nørgaard Larsen, Scanpix)

Det er ikke nok, at lærerne har muligheden for at vise de kontroversielle Muhammedtegninger i religionsundervisningen i folkeskolen - de bør indgå som obligatorisk materiale.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, i kølvandet på religionslærerformandens opfordring til at trykke tegningerne i skolebøgerne.

- Lærerne skal have lov at undervise efter deres faglige vurdering, men vi kan jo godt som politikere sige, at der er nogle bestemte ting, som man skal undervise i. Og hvis vi siger, at de skal undervise i Muhammedkrisen, så skal de altså også undervise i tegningerne. Og det vil have den konsekvens, at de også skal vises for klassen, siger han.

Hvorfor er det vigtigt?

- En af vor tids store udfordringer er truslen fra islamismen, og der er et pres på de frihedsrettigheder, vi har opbygget igennem mange år, siger Martin Henriksen, der efter en eventuel borgerlig valgsejr vil arbejde for at få gjort Muhammedtegningerne obligatoriske i undervisningen.

K: Der er metodefrihed

De Konservative er ikke villige til at gå så langt som til at gøre Muhammedtegningerne obligatoriske i undervisningen, men partiet ser gerne, at de bliver en del af skolebøgerne via historiekanonen.

- Det vil være helt naturligt, at tegningerne indgår som en del af det materiale, lærerne kan vælge at bruge, men der er jo metodefrihed, og det betyder, at hvis læreren siger, at de vil bruge noget andet materiale, så har de ret til det, siger politisk ordfører Mai Mercado (K).

I Martin Henriksen øjne er det dog "en halvhjertet" udmelding fra De Konservative.

- Hvis de virkelig ønsker at gøre en god gerning i forhold til at sørge for, at elever i skolen, blandt andet med muslimsk baggrund, bliver klar over, hvilke frihedsrettigheder vi har i Danmark, så bør de gå hele vejen, siger DF-ordføreren.

S: Skal ikke være obligatorisk

Socialdemokraternes folkeskoleordfører, Anette Lind, mener, at det er relevant at undervise i Muhammedkrisen.

- Det er et emne, der har berørt os alle meget. Men jeg vil ikke kræve, at det skal være en obligatorisk del af undervisningen, som en del af kanonen. Lærerne skal have deres undervisningsfrihed, siger hun.

Rigtig mange skoler rundt om i landet underviser allerede i dag i Muhammed-krisen i fagene historie, samfundsfag og kristendom i 9. klasse – men det er ikke en obligatorisk del af undervisningen, oplyser Undervisningsministeriet.

Hos det digitale undervisningsforlag Clio online, oplyser kommunikationschef Thomas Overholdt Hansen, at de for nogle år siden fravalgte at optrykke selve Muhammed-tegningerne i undervisningsmaterialet om Muhammed-krisen, som bliver brugt i folkeskolen.

- Det er et følsomt et emne. Og samtidig vurderede vi, at det ikke gav nogen læringsmæssig værdi for eleverne at se tegningerne. Så vi lader det være op til den enkelte lærer at træffe det valg, om eleverne skal se de konkrete tegninger, siger Thomas Overholdt Hansen.