DIN MENING Har du gode eller dårlige erfaringer med inklusion i folkeskolen?

Inklusion i folkeskolen skiller vandene. Er dine oplevelser med inklusion af børn med særlige behov gode eller dårlige?

Inden 2015 skal 10.000 børn med særlige behov lukkes ind i folkeskolen frem for at gå i specialklasse eller specialskole.

I 2012 modtog 5,6 procent af alle børn i folkeskolen specialundervisning i specialklasser og på special-skoler, og målet er, at det tal skal ned på fire procent i 2015.

Målet om at inkludere flere specialbørn i folkeskolen bliver bakket op af både regeringen, Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, landsorganisationen Skole og Forældre, Det Centrale Handicapråd med flere.

Godt eller skidt

Mange skoler er gået i gang med at inkludere de mange børn med særlige behov, men det er meget forskelligt, hvordan det går.

Nogle melder om succeser, hvor børn med særlige behov er blevet en større del af fællesskabet end før. Mens andre fortæller historier om, at inklusionen har gjort hverdagen værre både for de børn, der har særlige behov, og deres klassekammerater i folkeskolen.

Har du haft gode eller dårlige oplevelser med inklusion i folkeskolen? Og synes du, at inklusion er godt eller skidt?

Skriv din mening herunder eller skriv til 1212@dr.dk

Facebook
Twitter