DOKUMENTATION: Her er regeringens lovforslag

Regeringen kommer med et indgreb i sagen om de praktiserende lægers aftale med regionerne få timer efter, at forhandlingerne brød sammen.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) har sendt følgende pressemeddelelse ud om lovforslaget om almen praksis - her står der:

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har gennem mange måneder forhandlet om en ny aftale, der skal fremtidssikre og nytænke almen praksis. Det er desværre ikke lykkedes at indgå en ny aftale, og derfor har regionerne i dag opsagt aftalen med PLO.

- Jeg havde håbet, at parterne kunne blive enige om en ny aftale, så vi bl.a. kunne sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, men det har desværre ikke været muligt. Derfor vil regeringen nu fremlægge et lovforslag, der vil forny almen praksis til gavn for danskerne, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Lovforslaget, der forventes at blive fremsat i Folketinget 28. maj 2013, skal bl.a. sikre, at:

Alle har adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl. Sådan er det ikke i dag, hvor det er svært at få læger til at praktisere i visse områder langt fra byerne og i socialt belastede områder. Samtidig skal det sikres, at åbningstiderne hos lægerne er fleksible og tilpasset familiernes behov.

Alle får behandling af ensartet høj kvalitet hos de praktiserende læger. Hjertepatienten skal f.eks. kunne regne med, at lægerne kender og følger de 'pakkeforløb', som giver de bedste behandlingsresultater. Sådan er det ikke i dag, hvor der er for store forskelle i de behandlingstilbud, som lægerne giver.

Et bedre samarbejde mellem de praktiserende læger, sygehusene og hjemmesygeplejen. Den svagelige ældre skal f.eks. have sikkerhed for, at lægerne er villige til at komme på hjemmebesøg sammen med hjemmesygeplejersken.

I mange tilfælde kan det nemlig være afgørende for, om den ældre slipper for at blive indlagt på en medicinsk afdeling.

Den gældende aftale mellem regionerne og PLO videreføres frem til 1. september 2014. Det giver sikkerhed og stabilitet for økonomien i almen praksis, samtidig med at parterne kan begynde at forhandle om en ny aftale på et andet grundlag.

Facebook
Twitter