DOKUMENTATION Her kolliderer Rasmus Jarlov med Eva Kjer under samråd

Rasmus Jarlov forsøgte forgæves at få miljøministeren til at erkende, at tallene bag landbrugspakken ikke var retvisende.

En hektisk dag på Christiansborg kulminerede i går med, at De Konservative erklærede mistillid til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

Forud var gået først en eksperthøring og dernæst et dramatisk samråd, hvor De Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, igen og igen forsøgte at få Eva Kjer Hansen (V) til at erkende, at det ikke var rigtigt, når hun havde givet udtryk for, at landbrugspakken ville føre til lavere kvælstof-udledning i 2016.

- Jeg har brug for, at ministeren erkender, at det kvælstofregnskab, som er blevet lagt frem, ikke er retvisende, sagde han.

Men Eva Kjer Hansen ville ikke erkende andet, end at der manglede en stjerne under en tabel, der skulle have gjort det mere tydeligt, hvilket år tallene var taget fra.

- Jeg skal gerne medgive, at det ville være fint med den der lille stjerne, svarede ministeren og afviste, at der var fejl i tallene.

- Jeg har lagt opgørelsesmetoden frem, tallene har været kendte hele vejen igennem, og jeg har givet et retvisende billede af, hvordan vi vurderede situationen.

Men Rasmus Jarlov var ikke tilfreds:

- Jamen, det var da uheldigt, at der lige var en enkelt stjerne, der faldt ud der, kan man sige, sagde han stærkt sarkastisk.

- Jeg kan ikke forstå, at der rettes sådan en kritik af, at vi andre ordførere ikke har været begavede nok til at forstå det her.

Jarlov gik derefter i dybden med tallene fra landbrugspakken og forsøgte sig igen:

- Jeg kunne derfor godt tænke mig at spørge igen, om ministeren forstår, at der ikke bare mangler en stjerne, men at de tal, der er blevet lagt frem, simpelthen ikke er retvisende, sagde han.

Men Eva Kjer Hansen ændrede ikke synderligt på sit svar.

- Jeg må sige, som jeg har gjort tidligere, at jeg da ærgrer mig over, at jeg ikke satte den der stjerne, hvor jeg lige havde mindet om, at udgangspunktet er 2012. I forhold til tallene så mener jeg, at de har været fuldt ud retvisende hele vejen igennem, sagde hun.

Efter lidt tid kom turen igen til Rasmus Jarlov, der forsikrede forsamlingen, at han ikke ville spilde folks tid, og at det derfor var sidste gang, han ville spørge.

- Det bekymrer mig meget, at ministeren ser det her som et spørgsmål om, at der har været noget kritik, men ellers er der ikke gjort noget galt.

- Nu giver jeg ministeren en sidste chance for at erkende, at de tal, der er blevet lagt frem, ikke har været retvisende. Jeg spørger bare en sidste gang, fordi det ville være rigtig godt at få den erkendelse fra ministeren, sagde han.

Men erkendelsen var ikke til at få.

- Jeg noterer, at forskerne er uenige i den måde, vi har gjort det på. Det ændrer ikke ved, at vi har nøje forklaret, hvorfor vi har truffet det politiske valg, sagde Eva Kjer Hansen.

Herunder følger et udskrift af Rasmus Jarlovs spørgsmål og Eva Kjer Hansens svar.

Rasmus Jarlov:

- Det skal ikke være sådan, at der skal spørges mange gange som politiker, før man får svar på spørgsmål, som er tilsendt skriftligt, hvor man beder om at få beregninger af blandt andet kvælstof-effekten. Det skal heller ikke være sådan, at der skal masser af forsider på landsdækkende aviser til, fire udsendelser i Deadline, eksperthøringer herinde i Folketinget, syv eksperter, der sidder og siger det samme, før vi kan komme så langt, at ministeren siger, at måske kunne der godt være tilføjet en lille bitte stjerne for neden i et kvælstof-regnskab. Den erkendelse bør komme noget hurtigere. Det er helt entydigt, at den måde ministeriet har brugt de tal, man har fået fra Aarhus Universitet, ikke giver det rigtige billede. Og det er ikke en politisk beslutning, om man skal give et retvisende billede eller ej. Ligesom det ikke er en politisk beslutning, om man, når man laver finanslov, lægger fire års selskabsskat ind i budgettet. Det kan man bare ikke. Og man kan ikke sidde i en forligskreds og aftale, at det gør man. Og derfor har jeg brug for, at ministeren erkender det. Jeg har brug for at ministeren erkender, at det kvælstofregnskab, som er blevet lagt frem, ikke er retvisende. Det viste ikke konsekvenserne af landbrugspakken og baseline lagt sammen. Når der stod for neden, at der ville komme en mindre udledning i 2016 på omkring 500 tons, så var det ikke rigtigt. Den erkendelse har jeg brug for at høre fra ministeren.

Eva Kjer Hansen:

- Jeg skal gerne medgive, at det ville være fint med den der lille stjerne, som kunne have husket folk på, at det er 2012, der er udgangspunktet. Jeg mener, at jeg nøje har forklaret folk, hvorfor det er 2012. Det er de seneste nye data, vi har, og vi skal arbejde med fem-års-gennemsnittet. Jeg kan godt ærgre mig over, at jeg ikke lavede den lille stjerne, sådan så tabellen, som en af forskerne i dag sagde, var selvforklarende. Men den beskrivelse har jo fremgået af notatet den 10. december og har været forklaret. Og jeg mener, at jeg har lagt tallene åbent frem. Jeg har lagt opgørelsesmetoden frem, tallene har været kendte hele vejen igennem, og jeg har givet et retvisende billede af, hvordan vi vurderede situationen.

Rasmus Jarlov:

- Jamen det var da uheldigt, at der lige var en enkelt stjerne, der faldt ud der, kan man sige. (…) Jeg er glad for nu, at ministeren erkender, at der mangler en stjerne, som er lagt frem. Det, synes jeg, er et skridt på vejen, men det er et meget lille skridt. Og det har taget meget meget længe at komme dertil, at vi skal sidde her, og der er syv forskere, der skal slå det her fast. Jeg kan ikke forstå, at der rettes sådan en kritik af, at vi andre ordfører, der har været til stede, og nu ved jeg godt, man kigger meget på mig, for det er åbenbart det modsvar, man har, men der er også andre ordførere, der har været tilstede her, og man så kører på, at vi ikke har været begavede nok til at forstå det her. (…) Og jeg kunne derfor godt tænke mig at spørge igen, om ministeren forstår, at ikke bare at der mangler en stjerne, men at de tal, der er blevet lagt frem, simpelthen ikke er retvisende. Så kan ministeren erkende, at skulle man have et retvisende billede af, hvordan kvælstof-udledningen kommer til at vise sig at være i de kommende år, så skulle der stå nogle andre tal i den tabel.

Eva Kjer Hansen:

- Jeg må sige, som jeg har gjort tidligere, at jeg da ærgrer mig over, at jeg ikke satte den der stjerne, hvor jeg lige havde mindet om, at udgangspunktet er 2012. I forhold til tallene så mener jeg, at de har været fuldt ud retvisende hele vejen igennem. (…) Det, som jeg forstod, at forskerne bag baseline-effekten er enige i, er, at vi i 2021 ender på de 5500 (tons kvælstof red.) Så er der en kritik af den måde, vi har gjort det op på i forhold til at nå frem til de 5500. Men slutresultatet, hører jeg, at forskerne bag baseline-rapporten, er enige i, er på de 550.

Rasmus Jarlov:

- Det bekymrer mig meget, at ministeren ser det her som et spørgsmål om, at der har været noget kritik, men ellers er der ikke gjort noget galt. Bortset fra at der måske kunne have været en lille stjerne forneden. Jeg spørger en gang mere. Nu har jeg spurgt to gange, så jeg vil ikke blive ved med at spørge, det er bare spild af folks tid. Men nu giver jeg ministeren en sidste chance for at erkende, at de tal, der er blevet lagt frem, som skulle beskrive udviklingen i kvælstof-udledningen i Danmark i de kommende år, ikke har været retvisende. Jeg spørger bare en sidste gang, fordi det ville være rigtig godt at få den erkendelse fra ministeren.

Eva Kjer Hansen:

- Jeg skal sige, at jeg har lagt tallene frem. Jeg mener, de er retvisende, jeg har hørt forskerne kritisere den måde, vi har puljet på med 2013, 2014 og 2015. Og det noterer jeg, at forskerne er uenige i den måde, vi har gjort det på. Det ændrer ikke ved, at vi har nøje forklaret, hvorfor vi har truffet det politiske valg.

FacebookTwitter