DOKUMENTATION: Se brevet om Løkkes families Mallorca-rejse

Lars Løkke Rasmussens familie har fået betalt ferierejse til Mallorca. Her kan du læse brevet.

Lars Løkke Rasmussen har fået betalt en ferierejse til Mallorca. Det fremgår af et brev, som blandt andre Claus Hjort Frederiksen har skrevet til Venstres medlemmer. (Foto: Klavs Bo Christensen © Scanpix)

Venstres formand Lars Løkke Rasmussens familie har fået betalt en ferierejse til Mallorca. Det fremgår af et brev, som blandt andre Claus Hjort Frederiksen har skrevet til Venstres medlemmer.

Karsten Lauritzen (V) har lagt brevet ud på sin facebook-profil. Her kan du læse det fulde brev:

Søllerød 16. maj 2014

Kære Venstre-medlem

Som det er fremgået af medierne i den forløbne uge, har Ekstra Bladet skaffet sig adgang til interne konteringsbilag fra Venstres Landsorganisation fra 2010 og 2011.

Det har som bekendt allerede medført en række negative artikler om partiets formand.

Forventeligt vil det fortsætte med spektakulære skriverier om familieferier for partiets regning, hotelomkostninger, skatteunddragelse og så videre. Det er nok kun fantasien, der sætter grænsen, og det har alt sammen det formål, at sætte partiets formand i et moralsk dårligt lys.

Presseomtalen giver os anledning til at slå nogle ting fast:

Vi betragter oplysninger vedrørende Venstres interne forhold for at være et organisationsinternt anliggende.

I forhold til de konkrete angreb, Ekstra Bladet og andre medier har rettet mod Venstres formand, understreger vi, at formanden ikke har foretaget økonomiske dispositioner på egen hånd.

Det er udtryk for en udtrykkelig beslutning fra Venstres Landsorganisations organisatoriske ledelse at styrke og understøtte formanden i varetagelsen af hans hverv.

Moderne politik er hårdt og opslidende i et omfang, de færreste nok for alvor gør sig begreb om, og varetagelsen af formandshvervet for Danmarks største parti kræver en uforholdsmæssig stor personlig indsats, der trækker store veksler på formanden selv og på hans familie.

Derfor finder vi det eksempelvis ingenlunde hverken odiøst eller moralsk angribeligt, at partiet har betalt flybilletter for formanden og nære familiemedlemmer til et ophold på Mallorca efter valget med henblik på restitution og - for formandens vedkommende - tillige afholdelse af et strategiseminar, der skulle sætte kursen for Venstre i opposition.

Tilsvarende finder vi det kun rimeligt, at formandens arbejdsvilkår lettes mest muligt, eksempelvis ved at booke rygerværelse på de benyttede hoteller, uanset der måtte være meromkostninger forbundet hermed, at de pågældende værelser er egnede til afholdelse af møder, og at der stilles chauffør til rådighed i forbindelse med kampagneaktiviteter.

Det er endvidere helt i tråd med Venstres personalepolitik at udvise den fleksibilitet, der forekommer rimelig i de konkrete situationer. Eksempelvis har vi tradition for, at nøglemedarbejdere blandt partiets ansatte efter en krævende valgkamp får en bonus i form af enten et kontantbeløb eller ekstra ferie.

Som det allerede er blevet udtrykt i medierne, lægger Venstre vægt på et professionelt udtryk i forbindelse med kampagner, konferencer og øvrige aktiviteter med medieeksponering.

Ekviperingen af Venstres formand efter hans tiltræden som formand og statsminister havde det sigte at styrke dette udtryk.

Den skete udelukkende på Venstres Landsorganisations foranledning, ikke efter formandens eget ønske. I det omfang tøj er udtaget til privat brug, påhviler omkostningerne alene ham.

Alle udgifter er afholdt inden for rammerne af de vilkår, der gælder i Venstre. Der gælder også i forhold til Venstres formand klare retningslinjer for afholdelse af udgifter.

Disse retningslinjer følger gældende lovgivning og indeholder godkendte rammer for omfanget og karakteren af de udgifter, der kan afholdes af Venstres Landsorganisation.

I øvrigt kan vi oplyse, at vi i vores egenskab af henholdsvis partisekretær, landskasserer og formand for partiets økonomiudvalg har sikret, at Venstres økonomi forvaltes inden for vedtagne budgetrammer.

Vi gør os ingen forestillinger om, at medier og politiske modstandere dette til trods ikke vil fortsætte deres angreb på Venstre og i særdeleshed partiets formand frem mod i første omgang europaparlamentsvalget og senere folketingsvalget.

Vi håber dog, at vi med dette brev har givet dig et grundlag for mere nuanceret at kunne tage stilling til angrebene - og dermed også et afsæt til dit fortsatte politiske arbejde for Venstres sag.

Med venlig hilsen

Claus Richter, Claus Hjort Frederiksen, Nicolai Mallet

Partisekretær, Formand for Venstres økonomiudvalg, Landskasserer.

/ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk