Dommerforening beklager ulovlige domme: Det må ikke ske

Men dommere er jo også mennesker, lyder det fra foreningens formand.

Justitsminister Søren Pind (V) fremlægger i dag et lovforslag i folketingssalen, der skal gøre det ulovligt at have en mobiltelefon eller lignende på sig, hvis man er varetægtsfængslet i surrogat. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Landets dommere lægger sig fladt ned og beklager, efter at det er kommet frem, at der i omkring 50 sager er afsagt domme uden hjemmel i straffeloven.

Det drejer sig om sager, hvor unge uretmæssigt er blevet dømt for at have en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr på sig, mens de har været varetægtsfængslet i surrogat på psykiatriske afdelinger eller ungdomsinstitutioner.

- Det er selvfølgelig meget uheldigt. Skal man dømme folk, skal straffehjemlen jo være helt klar. Det er helt fundamentalt i et retssamfund, at det skal beskrives nøjagtigt, hvad der er strafbart, og at det kun kan straffes, når det er beskrevet i loven, siger Mikael Sjöberg, formand for dommerforeningen.

Det er i dag ulovligt at være i besiddelse af en mobiltelefon, en tablet eller anden form for kommunikationsudstyr, hvis man sidder varetægtsfængslet i et arresthus eller et fængsel.

Det er imidlertid ikke ulovligt, hvis man er varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling eller på en ungdomsinstitution, og dermed har det været uden hjemmel i straffeloven, når omkring 50 personer alligevel er blevet dømt.

- Der er i flere tilfælde sket en fejl, hvor man også har ladet det udstrække til de her lukkede institutioner. Så vi hilser det velkomment, hvis man fra politisk side vil have de samme hensyn til at gælde. Lovhjemlen skal jo være klar, siger Mikael Sjöberg fra Dommerforeningen.

Jeg kender ikke til de konkrete tilfælde, men det må ikke ske. Men dommere er jo også mennesker.

mikael sjöberg, formand for dommerforeningen

Han henviser til, at justitsminister Søren Pind (V) i dag fremlægger et lovforslag i Folketingssalen, der skal gøre det ulovligt at have en mobiltelefon eller lignende på sig, hvis man er varetægtsfængslet i surrogat.

Dermed lægger justitsministeren op til at rette op på den fejlagtige praksis ved landets domstole.

Mikael Sjöberg fra Dommerforeningen kalder det ”uheldigt” og ”kan kun beklage” de uretmæssige domme og hæfter sig ved, at Rigsadvokaten har meddelt, at man vil rette op på fejlene.

- Nu ved jeg ikke, hvad Rigsadvokaten konkret vil gøre, men der er mulighed for, selv om ankefristen er udløbet, at man kan anke sagerne til landsretten, og så bliver de pågældende frifundet, siger Mikael Sjöberg.

Er det ikke op til dommerne af have styr på loven?

- Jo. Absolut, og det har vi også. Det er jo en af vores hovedopgaver. For det første skal vi svare på, om der er beviser for det, den pågældende er tiltalt for, og så skal vi se på, om der er strafhjemmel på området. Og det sidste kigger vi lige så nøjagtigt på. Det er sket omkring 50 gange over en årrække, jeg kender ikke til de konkrete tilfælde, men det må ikke ske. Men dommere er jo også mennesker, siger Mikael Sjöberg.

Kan man sikre, at det ikke sker igen?

- Absolut. Du har den bedste garanti for, at vi er meget grundige i vores sagsbehandling. Vi bliver jo ofte beskyldt for, at vi er for langsommelige. Noget af vores langsommelighed består jo netop i, at vi tjekker alt op, så der er kvalitet i vores afgørelser, og så folk får den bedste og mest grundige behandling. Men igen, der kan ske fejl, og så er det jo kun godt, at der bliver rettet op på den.