Dommerforeningen er skeptiske overfor at skulle afgøre fodlænkedomme

Flertalsforslag fra S, SF og DF kan føre til færre sager, advarer Dommerforeningen.

Dommerforeningen er skeptiske overfor idømning af fodlænkedomme. (Foto: Jens Thaysen/Scanpix 2014) (Foto: Jens Thaysen © Scanpix)

Dommerforeningen er skeptiske overfor forslaget om at deres medlemmer - landets dommere - skal kunne dømme kriminelle til afsoning med fodlænke frem for fængsel.

Det ønsker ellers et flertal på Christiansborg bestående af SF, Dansk folkeparti og Socialdemokraterne de skal kunne.

Jeg advarer ikke imod forslaget, men jeg har nogle betænkligheder, som jeg synes, man bliver nødt til at tage seriøst

Mikael Sjöberg, dommerforeningen

I dag er det ikke muligt. Der kan Domstolene kun dømme til afsoning i fængsel, og så kan kriminalforsorgen, der står for fængslerne, afgøre, om den kriminelle kan få fodlænke i stedet for fængsel.

Men problemet med forslaget fra flertallet er ifølge formand for Dommerforeingen Mikael Sjöberg, at det kræver store ressourcer og meget viden om den kriminelles baggrund for at kunne afgøre, om en fodlænke-dom giver mening.

- Det vil forlænge sagsprocessen betydeligt, fordi vi så skulle have procedure om, hvorvidt den pågældende kan sidde med fodlænke. Vi skal blandt andet til at se på hans arbejdsforhold og hjemmelige forhold.

V vil ikke love noget

I sidste ende kan det betyde, at domstolene ikke kan gennemføre så mange sager, mener Mikael Sjöberg:

- Jeg advarer ikke imod forslaget, men jeg har nogle betænkligheder, som jeg synes, man bliver nødt til at tage seriøst. For pludselig vil man ellers se, at vi kan gennemføre færre sager.

En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og Aalborg Universitet viste i december, at afsoning med fodlænke fremmer unges chancer for at færdiggøre deres ungdomsuddannelser, ligesom det reducerer unges chancer for at begå ny kriminalitet, hvis de afsoner med fodlænke.

Venstre har tidligere stillet beslutningsforslag om netop at lade domstolene idømme fodlænkestraf, men justitsminister Søren Pind (V) ønsker i dag ikke at udtale sig om det aktuelle forslag fra flertallet i Folketinget.

Justitsministeren henviser til Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, som umiddelbart bakker op om forslaget.

Han vil dog ikke love, at Venstre-regeringen rent faktisk kan gennemføre forslaget.

Netop kritik fra eksempelvis Dommerforeningen kan nemlig bremse regeringens interesse i at gennemføre forslaget, lyder det:

- Vi vil ikke gennemføre noget, hvor dem, der skal bruge det – altså dommerne – siger, at det ikke dur eller har mangler. Det er klart. Sådan en lovgivning skal være i orden, når den går ud herfra, og det kommer tidshorisonten også til at afhænge af, siger Preben Bang Henriksen.

Hvis forslaget bliver til virkelighed skal det kun gælde for kriminelle dømt til under 6 måneders fængsel, mener flertallet.