Dong-salg får hård kritik: Centrale dokumenter findes ikke

Finansministeriet modtager kritik af Rigsrevisionen for processen omkring salget af Dong-aktier. Minister tager kritikken til efterretning.

Socialdemokraten Bjarne Corydon var ansvarlig finansminister, da beslutningen om at børsnotere Dong blev taget i 2014. Finansministeriet modtager nu hård kritik af Rigsrevisionen for forløbet. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

Der rettes en markant kritik af Finansministeriet i forbindelse med beslutningen om at børsnotere Dong i 2014.

Centrale dokumenter findes ikke, og der mangler i det hele taget vigtig dokumentation om ministeriets overvejelser i forbindelse med dele af sagen. Det fremgår af en netop offentliggjort beretning på Statsrevisorernes hjemmeside:

- Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Finansministeriet ikke har levet op til god forvaltningsskik, idet flere centrale dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager, og centrale overvejelser om kapitaludvidelsen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. En skærpende omstændighed er, at der er tale om en meget væsentlig økonomisk transaktion, hedder det i beretningen.

Den fortsætter:

- Statsrevisorerne kritiserer, at Finansministeriets beslutningsgrundlag til regeringens Økonomiudvalg og forligskredsen om kapitaludvidelsen i flere tilfælde var ufuldstændige.

De politisk udpegede statsrevisorer baserer blandt andet deres kritik på, at ”væsentlige dele” af buddet fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs ikke blev afgivet skriftligt, selvom det var et krav.

Rigsrevisionen kritiserer med samme begrundelse forløbet:

- Rigsrevisionen konstaterer, at flere centrale dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager om kapitaludvidelsen, og at ministeriets overvejelser ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt dokumenteret.

Kritik tages til efterretning

De afsluttende forhandlinger mellem Goldman Sachs og ATP, som også investerede i Dong-aktier, er heller ikke ”fuldt ud dokumenteret”, hvilket Statsrevisorerne også kritiserer.

Derudover har Finansministeriet ikke dokumenteret, hvordan ministeriet i sidste ende nåede frem til en indstilling til regeringens økonomiudvalg og forligskredsen i Folketinget om valget af investorer.

I en skriftlig kommentar tager nuværende finansminister Kristian Jensen (V) kritikken til efterretning:

- Jeg tager Rigsrevisionens kritik af, at der er dele af kapitaludvidelsen, der kunne være bedre dokumenteret, til efterretning.

- Jeg kan naturligvis ikke kommentere det daværende økonomiudvalgs interne overvejelser, men det er altid vigtigt at kunne dokumentere sagsgangene, siger finansminister Kristian Jensen.

Rettet: Det fremgik tidligere af denne artikel, at centrale dokumenter i Dong-sagen er blevet væk. Det er ikke korrekt. Rigsrevisionen kritiserer derimod, at Finansministeriet ikke har udarbejdet tilstrækkelig dokumentation i sagen.

Dong-sagen kort:

 • Februar 2013:

 • Dong mangler seks til ni milliarder kroner i ekstra egenkapital efter et årsregnskab med et underskud på fire milliarder kroner alene i 2012.

 • Et flertal i Folketinget enes om at genoplive en aftale fra 2004 om at børsnotere Dong, såfremt staten forbliver hovedaktionær.

 • Finansministeriet beregner, at Dong Energy er 31,5 milliarder kroner værd. Selskabets værdi stiger ifølge senere beregninger til 52,2 milliarder kroner kort efter salget på grund af gunstige britiske tilskud til havmølleparker.

 • Oktober 2013:

 • Finansministeriet når til enighed om vilkårene for et kapitalindskud i Dong på i alt 11 milliarder kroner fra pensionsfonden ATP, pensionsselskabet PFA og investeringsbanken Goldman Sachs.

 • Goldman Sachs køber 19 procent af aktierne i Dong, ATP fem procent og PFA to procent. Staten havde før aktiesalget en ejerandel på 81 procent.

 • Januar 2014:

 • Modstand mod salget vokser. DF dropper opbakningen. Også SF udtrykker bekymring. Partierne ønsker at se, om det bedste bud reelt kom fra Goldman Sachs. Modstanden kulminerer, da SF træder ud af regeringen.

 • Partiet når dog at stemme for salget sammen med regeringen, Venstre og De Konservative.

 • Juni 2016:

 • Dong bliver noteret på fondsbørsen i København 9. juni. Børsnoteringen værdisætter Dong til omkring 100 milliarder kroner.

 • September 2016:

 • Lækkede dokumenter fra salget af Dong viser, at Finansministeriet negligerede interne beregninger, som viste, at selskabet kunne øge sin værdi med 50 milliarder kroner ved at satse på havvindmølleparker.

 • Projektet med havvindmølleparker blev ikke gennemført og tilsyneladende ikke tillagt betydning, da jagten på investorer i 2013 gik ind.

 • 14. september 2016:

 • Statsrevisorerne beder Rigsrevisionen undersøge Dong-salget.

 • Det er blandt andet ledelsens og Finansministeriets rolle, udbyttebetalinger og udviklingen i selskabets værdi siden børsnoteringen i juni 2016, der skal finkæmmes.

 • Kilder: Politiken, Ritzau, Berlingske, Information, Statsrevisorerne, Føljeton.

 • /ritzau/