DR's politiske korrespondent om fiskekvotesagen: Det ligner en vaskeægte skandale

Rigsrevisionen er kommet med en bemærkelsesværdig og meget hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriet.

Det lugter grimt, det der ifølge Rigsrevisionen er sket i Miljø- og Fødevareministeriet, mener DR's politiske korrespondent Uffe Tang. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Rigsrevisionen langer kraftigt ud efter den måde, som den danske ordning med fiskekvoter er blevet håndteret på. Usædvanligt kraftigt, mener DR's politiske korrespondent Uffe Tang.

- Det er meget usædvanligt, at der bliver skredet til politianmeldelse i forbindelse med en rapport fra Rigsrevisionen. Det ligner en vaskeægte skandale, siger han.

Rigsrevisionen skriver i rapporten, som kommer i morgen, at det ansvarlige ministerium har administreret fiskekvoterne "meget kritisabelt" og retter blandt andet mistanke om dokumentfalsk, hvorfor politiet er blevet anmodet om at gå ind i sagen.

Rigsrevisionens undersøgelse omfatter de seneste 15 år, hvor der har været otte forskellige ministre med ansvar for fiskeriet. Derfor kan det blive svært at placere et politisk ansvar.

- Hvis der et politisk ansvar, så har det mange fædre, men hvis man ser på den forvaltning, der har været, så ser det ganske alvorligt ud, konstaterer Uffe Tang.

Skandale eller sjusk

Rapporten tegner ifølge DR's politiske korrespondent et billede af et embedsapparat, der kan have brudt med normale principper om, at embedsmænd selvfølgelig skal handle i overensstemmelse med alle danske love og regler, men i stedet har blandet lidt for meget blod med dele af fiskeindustrien.

Og så begynder det at blive rigtig grimt.

- Hvis de oplysninger, som rapporten kommer med, står til troende, så kan det godt ligne et embedsværk, der i de her sager er blevet mere eller mindre korrumperet.

- Hvis det er sådan, så har vi at gøre med en kæmpe skandale. Det kan selvfølgelig også være, at vi har at gøre med noget helt utroligt sjusket embedsmandsarbejde, siger Uffe Tang.

Fiskeriet og to embedsmænd flyttet

Allerede i sidste uge fik Rigsrevisionens beretning dog en politisk konsekvens, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valgte at fratage miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fiskeriet som ressortområde.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet fremgik det, at fiskeriområdet ville blive overført til minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V), og at hun nu får til opgave at rydde op og opbygge en helt ny Fiskeristyrelse.

Løkke nævnte samtidig, at det i en kommende beretning fra Rigsrevisionen vil fremgå, at "forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af".

Dagen efter blev to ledende embedsmænd i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen frataget deres stillinger og sat til andet arbejde i Miljø- og Fødevareministeriet.

Facebook
Twitter