DSB: Vi følger faste rammer for prisstigninger

Vi følger bare det takststigningsloft, som Trafik- og Byggestyrelsen har lavet, fastslår det statslige togselskab.

DSB er helt uden skyld i, at priserne for at køre med DSB de seneste fem år er steget over dobbelt så meget som priserne generelt i samfundet - selskabet følger fastsatte rammer. Omtrent sådan fastslår DSB selv og henviser til, at de blot følger det såkaldte takststigningsloft, som sikrer, at priserne i den kollektive trafik ikke stiger mere end et fast defineret indeks. Men mens priserne på DSB-billetter i gennemsnit er steget med cirka 10 procent de seneste fem år, er andre varer i samfundet kun steget med 4,3 procent siden 2010.

- DSB, Arriva og de øvrige trafikselskaber fastsætter priserne ud fra de retningslinjer, der kommer fra Trafik- og Byggestyrelsen, siger chef for forretningsudvikling i DSB, Aske Wieth-Knudsen.

Men hvad mener I selv om, at priserne er steget med 10 procent på fem år?

- Vi følger jo det indeks, der kommer fra Trafik- og Byggestyrelsen. Men når det er sagt, så er der også en række produkter, hvor vi udbyder mange billige billetter fra DSBs side, siger Aske Wieth-Knudsen.

Kan godt sætte prisen ned

Men takststigningsloftet betyder jo, at I bare ikke må hæve priserne over det her loft. I kan vel selv vælge at sænke priserne, hvis I vil?

- Ja, men DSB og trafikselskaberne i Danmark har nogle standardprodukter og nogle standardpriser, som vi sammen fastlægger i forhold til det loft, der kommer fra Trafik- og Byggestyrelsen. Men derudover har DSB en række kommercielle produkter, hvor vi udbyder billige billetter på tværs af landet. Og vi har også en række tilbud til for eksempel pensionister og unge, som kan rejse billigt med DSB, siger Aske Wieth-Knudsen.

Men synes I selv, at billetterne er billige, når de er steget med 10 procent på fem år – altså dobbelt så meget som andre varer?

- Vi følger jo det indeks sammen med de øvrige trafikselskaber, og det her indeks bygger blandt andet på brændstofpriserne og lønudviklingen, siger Aske Wieth-Knudsen.

Prisen på andre varer bestemmes jo også af omkostninger. Så er det ikke en voldsom stigning, der har været på togbilletterne, når de nu er steget dobbelt så meget som på andre varer?

- Detaljerne i hvordan det her indeks er skruet sammen, det må du spørge Trafik- og Byggestyrelsen om. Men trafikselskaberne i Danmark bruger det til at skabe de fælles priser vi har på tværs af landet, og som skaber sammenhæng for vores kunder, siger Asger Wieth-Knudsen.

Mens DSB-billetterne i gennemsnit altså er steget knap 10 procent, har stigningen på de lange togstrækninger i Danmark været endnu større. Men en enkeltbillet mellem København og Aalborg i 2010 kostede 379 kr. er billetprisen i dag steget til 431 kr. En stigning på 14 procent. Og mellem henholdsvis København-Odense og København-Aarhus har prisstigningen været på 13 procent.

Hvorfor har der været så stor en stigning på de her meget populære strækninger?

- Det er fordi prisindekset fra Trafik -og Byggestyrelen, som vi planlægger efter, er et udtryk for gennemsnitspriser. I en periode har vi valgt at give en større rabat til de faste kunder og loyale, altså pendlerne, og så er priserne steget lidt mere på andre områder, siger Asger Wieth-Knudsen.

Effektiviseringer i DSB

Men det er jo ikke forbudt for jer at effektivisere og så bruge pengene på billigere billetter. Hvorfor gør I ikke det?

- I DSB har vi faktisk løbende fokus på vores omkostninger, og vi har faktisk effektiviseret rigtig meget. Det er faktisk årsagen til, at vi udbyder rigtig mange billige billetter, siger Asger Wieth-Knudsen.

Trafik- og Byggestyrelsen ønsker ikke at kommentere, at priserne på DSB-billetter er steget mere end dobbelt så meget som priserne generelt i samfundet siden 2010.

Mens et politisk flertal uden om regeringen gerne vil sætte en stopper for at togbilletterne kan stige mere end andre varer, ønsker transportminister Hans Christian Schmidt ikke at oplyse, hvad han mener der skal ske med billetpriserne.