'Dybt skuffet' minister raser over kommuner: 'Det er de oplevelser, der giver ældre kvalitet i hverdagen'

17 kommuner har droppet hjælpeordning til ældre. Det er vores valg, siger borgmester.

Klippekortsordningen skulle give de ældre mulighed for at komme ud af huset eller få gjort hovedrent. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er skuffet.

I 17 kommuner har man ifølge Kommunernes Landsforening (KL) sløjfet den såkaldte klippekortsordning, der giver ældre på plejehjem eller ældre, som får hjemmehjælp, mulighed for at få en halv times ekstra hjælp og støtte hver uge.

De halve timer kan de ældre samle sammen, så de kan få hjælp til to timers indkøb, en tur til frisøren eller en grundig omgang rengøring.

Det kunne de i hvert fald, indtil kommunerne sidste år valgte at bruge pengene på noget andet.

Og det undrer ministeren.

- Jeg er desværre bange for, at man lokalt har foretaget omprioriteringer og skåret ned på vores ældrepleje. Det er det stik modsatte, vi har aftalt, siger Magnus Heunicke.

- De her kommuner skylder en rigtig god forklaring, for vi har netop sikret, at de har økonomi til det, selvom der kommer flere ældre. Det er fuldt finansieret, og derfor er det helt uforståeligt for mig med den her nedskæring.

Kræver en 'rigtig god' forklaring

Under den tidligere borgerlige regering blev der afsat 360 millioner kroner til ordningen i 2017 og 2018, men fra 2019 blev pengene til klippekortsordningen fordelt via bloktilskuddet - altså det samlede beløb, kommunerne får fra staten.

Det burde bare ikke være en anledning til at lede dem et andet sted hen i systemet, mener Magnus Heunicke.

- Det er dybt skuffende, at vi her i år et har 18 kommuner, som udnytter det til at sløjfe klippekortordningen - som vi ved har haft en stor betydning for de ældre og for de pårørende, så de ældre kan leve et aktivt liv, siger han.

Ifølge ministeren skal klippekortsordningen netop give mulighed for, at ældre kan få nogle ekstra oplevelser, der "giver kvalitet i hverdagen".

Han er lutter ører, hvis man lokalt har fundet løsninger, der er endnu bedre, men ellers forventer han en særdeles god forklaring fra de 18 kommuner.

- Meldingen fra mig er utvetydig. Jeg synes ikke, at det er tilfredsstillende, og derfor har de nu fået et brev fra mig.

- Det første, de skal, er at levere en rigtig god forklaring, og hvis den giver anlednig til yderligere, er jeg også klar til det.

Ministeren vil dog afvente kommunernes forklaringer, før han vil svare på, hvordan han vil gå videre med sagen.

Borgmester forsvarer beslutning

I Hjørring Kommune, der er en af de kommuner, der har valgt at bruge pengene på noget andet, forsvarer borgmester Arne Boelt (S) beslutningen.

Han mener ikke, at kommunen er forpligtet til at bruge penge på klippekortsordningen, når de ikke længere er øremærket til det, men er en del af det generelle tilskud til kommunerne.

- Når vi får penge over bloktilskuddet, er det jo en benhård prioritering i forhold til alle de andre områder, siger han.

Arne Boelt fortæller, at pengene fra klippekortsordningen i Hjørring Kommune blandt andet er blevet brugt på flere nattevagter på plejehjemmene, da det er det, han er blevet enig med byrådet om.

- Jeg tror, det gør en forskel, at der er to nattevagter på et plejehjem i stedet for en, hvis der skulle ske en utilsigtet hændelse, siger han.

Arne Boelt afviser, at kommunen har svigtet sin opgave, når de lokale politikere ikke vil bruge pengene på klippekortsordningen.

- Det er os, der står til ansvar over for borgerne i Hjørring Kommune, og det gør vi hvert fjerde år, siger han.

Rettelse: Det har tidligere fremgået af denne artikel, at 18 kommuner har droppet ordningen. Det tal var oplyst fra Sundheds- og Ældreministeriet i et svar til Folketinget, men er ikke korrekt. Der er tale om 17 kommuner.