Efter 10 år med nationale test: Elever i folkeskolen skal testes på en ny måde

For langt de fleste skoler bliver det i resten af skoleåret frivilligt, om de vil bruge nationale test.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er med i den ny aftale. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

De nationale test i folkeskolen skal udskiftes med et helt nyt bedømmelsesystem.

Det er er bredt flertal i Folketinget blevet enige om.

Det står dog endnu ikke klart, hvordan det nye system skal fungere, og hvornår det træder i kraft. Det skal politikerne til at forhandle om nu.

Aftalen kommer i kølvandet på en evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som viste, at testen ikke giver en reel bedømmelse af den enkelte elevs faglige niveau.

- Vi skal skabe den tryghed for forældre, at når ens børn bliver bedømt, så kan man stole på det, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

I første omgang bliver de nationale test frivillige på langt de flest skoler.

- Eleverne skal testes på de 20 procent af skolerne, som har de ringeste faglige resultater. For vi ved, at selv med de fejl og mangler, der er i testene, så skal vi teste dem. Hertil kommer, at vi laver et udtræk, så vi nationalt kan følge med i, hvordan det står til i den danske folkeskole, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

For de resterende 80 procent af skolerne bliver testen altså frivillig.

Ministeriet går nu i gang med at forbedre testen, og fra næste år bliver den nationale test i en forbedret version genoptaget, indtil det nye system er klar.

Slået fast med syvtommersøm

Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, glæder sig over, at aftalen sætter et nyt bedeømmelsesystem på skinner.

- Vi får slået fast med syvtommersøm, at vi fremover skal have et nationalt bedømmelsessystem i folkeskolen. Det er vigtigt for at sikre fagligheden for den enkelte elev, men det er også vigtig for at sikre, at vi ikke overser nogle elever i skolen.

- Og så laver vi nogle justeringer her og nu af de nationale test. Det er der behov for, fordi evalueringen har vist, at de ikke var sikre nok, siger hun.