Efter drab på købmand: Flertal i Folketinget vil stille krav om uddannelse til opholdssteder

Minister er åben for at stille krav til uddannelse, men advarer mod, at det bliver "for rigidt".

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF vil have indført uddannelseskrav for socialpædagogiske opholdssteder. Her ses den socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S). (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det er dybt alarmerende, at der ifølge Socialtilsynet ikke var pædagogisk færdiguddannede medarbejdere til at tage sig af en ung mand på et opholdssted, der nu er sigtet for begå et drab på en købmand i Nordjylland.

Sådan lyder det nu fra et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, der kræver handling fra socialminister Mai Mercado (K).

Det sker, efter at DR har afdækket, hvordan ingen af de 9 medarbejdere - der i de sidste dage op til det tragiske drab på købmanden var på vagt med den psykisk sårbare mand, der nu er sigtet for drab – ifølge Socialtilsynet havde nogen form for socialfaglig uddannelse.

De medarbejdere, der var tættest på den unge drabsmand i tiden op til drabet, havde i følge Socialtilsynet derimod baggrund som bl.a. erhvervsfisker, vvs’er og maskintekniker.

Flertal vil indføre uddannelseskrav

Der er i dag ingen uddannelseskrav til personalet på socialpædagogiske opholdssteder, men det er der i høj grad brug for, lyder det samstemmende fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

- Det er ikke godt nok, at der ikke er et uddannelseskrav. Der bør være et krystalklart uddannelseskrav, siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Der skal en bestemt uddannelse til at tage sig af udsatte børn og unge. Det kræver simpelthen, at man har nogle bestemte kompetencer, og det kræver noget helt bestemt af de opholdssteder, der skal have med børnene og de unge mennesker at gøre. Krav, som slet ikke findes, absurd nok, i vores system i dag, siger hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil er dybt rystet over den konkrete sag fra Nordjylland, hvor en psykisk sårbar ung mand ifølge både Socialtilsyn og flere eksperter, DR har talt med, ikke havde det nødvendige socialfaglige personale omkring sig forud for knivoverfaldet på den lokale Spar-købmand i byen Suldrup.

- Vores sprog indbefatter ikke ord, der er stærke nok til at beskrive, hvor stort et svigt det er, siger S-ordføreren.

DF: Alarmklokker bimler

Samme holdning har Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard.

- Det får mine alarmklokker til at bimle. For det er jo netop vigtigt, at der er en person, som har uddannelse til at tage hånd om den her type af borgere, og som har det overordnede ansvar, siger Karin Nødgaard.

- Og der vil jeg da sige, at hvis man taler om 9 personer, som egentlig ikke er uddannede til at tage sig af psykiske sårbare, så er det meget tankevækkende, siger hun.

Derfor mener Dansk Folkeparti også, at der skal indføres uddannelseskrav i forhold til socialpædagogiske opholdssteder, så der altid er medarbejdere tilstede med den rette socialfaglige eller psykiatriske baggrund.

Karin Nødgaard understreger dog, at det også kan værdifuldt for anbragte unge, hvis der eksempelvis er ansat en tømrer eller lignende på et opholdssted.

- Men når man står med nogen, som har nogle psykiatriske diagnoser, så skal der være folk, som ved, hvordan man håndterer det. For man kan jo ikke bare komme ind fra gaden og sige, nu har jeg styr på det. Selvom man egentlig har et godt hjerte og nogle gode intentioner, så er det altså vigtigt, at dem, der skal have med det at gøre, også ved, hvad det drejer sig om, siger Karin Nødgaard.

Forhandlinger på vej

Det blev i forbindelse med sidste års satspuljeaftale aftalt, at socialminister Mai Mercado (K) her i foråret skal indkalde til forhandlinger omkring hele anbringelsesområdet herhjemme.

Det er ved disse forhandlinger, at de tre partier, der tilsammen mønstrer præcis 90 mandater og dermed et flertal i Folketinget, vil præsentere socialministeren for deres fælles krav om at indføre krav om faguddannet personale på socialpædagogiske opholdssteder.

- Der skal være nogle uddannelseskrav i forhold til, at når man arbejder med udsatte børn og unge med store vanskeligheder, så skal man også have den nødvendige viden og kompetencer til at hjælpe dem, siger SF’s socialordfører, Trine Torp.

- Vi vil sige til socialministeren i de kommende forhandlinger, at der skal være minimumskrav for socialpædagogiske kompetencer på steder, der har med udsatte børn og unge at gøre, siger hun.

Børne-og socialminister Mai Mercado vil indkalde til forhandlinger med folketingets partier i næste uge. Hun er åben overfor at diskuterer uddannelseskrav til opholdssteder.

- Man skal bare passe på med, at det ikke bliver for rigidt. For der kan også være mennesker, som har arbejdet langt størstedelen af deres liv på botilbud, og som er ekstremt velkvalificerede og dermed bliver udelukket fra at lave en rigtig god pædagogisk indsats, siger ministeren til DR.

Ledelsen på opholdsstedet Gården skriver til Socialtilsyn Nord to måneder efter drabet på købmanden, at den unge mand har haft de folk omkring ham, som "kendte ham bedst" og med "kompetencer fra praktisk erfaring".

Til DR oplyser opholdsstedets advokat nu, at opholdsstedet selv mener, at der har været tale om faguddannet personale - men afviser at lade sig interviewe om sagen.

Facebook
Twitter