Efter fejl i Emmas voldtægtssag: Partier vil skrue på vigtig tidsfrist

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil undersøge om fejlen i Emmas sag er et generelt problem.

Emma er i dag 22 år og blev ifølge sin version af sagen voldtaget på Hornbæk Strand sidste sommer. (Foto: Sille Veilmark © DR)

Det vækker kritik blandt politikere på Christiansborg, at en fejl hos Statsadvokaten i København har ført til, at en voldtægtssag ikke kommer for retten. En sag med en strafferamme på op til otte års fængsel.

- Det er en forfærdelig og ydmygende situation, at et offer på grund af en fejl ikke kan få prøvet sin sag. Det må ikke forekomme og slet ikke i så en alvorlig en sag, siger SF’s retsordfører, Karina Lorentzen.

Flere partier vil have justitsminister Mattias Tesfaye på banen:

- Jeg har tænkt mig at indkalde ministeren i samråd for at høre regeringen, hvad den har tænkt sig at gøre, for at vi ikke ender her igen, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Og fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, lyder det:

- Det er en total skandale. Justitsministeren må træde i karakter her, og vi vil tage det op i Retsudvalget med henblik på, at vi aldrig mere ser, at en potentiel voldtægtsmand går fri, fordi statsadvokaten plumrer i det.

Fejlen hos statsadvokaten skete sidste efterår og involverer den i dag 22-årige Emma, der ikke ønsker sit navn frem i DR's dækning, fordi hun ikke fremover vil forbindes med voldtægtssagen.

Forud for fejlen havde Emma anmeldt til politiet, at hun var blevet voldtaget af en mand på Hornbæk Strand den 6. juni sidste år.

Nordsjællands Politi efterforskede sagen, og politikredsens anklagemyndighed kom frem til, at der ikke var beviser nok i sagen til at rejse tiltale mod manden, der nægtede sig skyldig.

Herefter klagede Emma og hendes advokat til Statsadvokaten i København. Statsadvokaten vurderede sagen og besluttede, at der alligevel skulle rejses tiltale mod manden, og at sagen skulle prøves ved en domstol.

Der må ifølge loven højst gå to måneder fra en sag er droppet af politiet, og indtil en tidligere sigtet får besked om, at statsadvokaten har besluttet, at sagen alligevel skal for retten.

Men ved en fejl nåede Statsadvokaten i København ikke inden for de to måneder at oplyse manden i sagen om, at statsadvokaten havde omgjort afgørelsen fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Manden fra Hornbæk Strand fik derfor ikke i tide at vide, at sagen skulle for retten. Og alene af den grund blev sagen afvist, og manden blev ikke stillet for en dommer.

Manden har via sin advokat oplyst, at han ikke har nogen kommentarer til DR i sagen.

I videoen her ses Emma tilbage på Hornbæk Strand sammen med DR's undersøgende korrespondent, Line Gertsen:

To af de advokater, der har været inde over Emmas sag, og en professor i strafferet mener, at sagen giver anledning til at se på, om fristen på de to måneder skal gøres længere.

Det synspunkt støtter både Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF.

- Vi er nødt til at have en diskussion i Retsudvalget om, hvorvidt de her 60 dage er den rigtige frist, siger Rosa Lund fra Enhedslisten.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, siger, at fristen skal udvides med eksempelvis 30 dage.

- Det må den sigtede tåle, for der er også et hensyn til offeret. Hvis statsadvokaten vurderer, at der er grundlag for, at en person skal for en dommer, så skal det ske, siger han.

SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, støtter også en længere frist, men vil dog sikre sig, at en udvidet tidsramme ikke blot vil betyde, at politiet udskyder behandling af sagerne.

Intet overblik over fejl

Der findes intet overblik over, hvor ofte en sag ikke kommer for retten, fordi politi eller statsadvokat ikke har overholdt fristen på de to måneder. Det oplyser landets to statsadvokaturer til DR.

Men DR har dokumentation for, at det også skete i en tidligere voldtægtssag, som du kan se en gennemgang af her:

Flere af Folketingets partier vil nu bede justitsminister Mattias Tesfaye om at få et overblik, så størrelsen af problemet kommer frem i lyset.

- Jeg vil spørge justitsministeren om omfanget af det her, og om hvordan det kunne ske. Vi må finde ud af, hvor ofte fristerne springer, og at sager dermed ikke kommer for retten, siger Karina Lorentzen.

- Vi kan ikke være tjent med, at det her sker, siger Preben Bang Henriksen.

Tesfaye: Forstår Emmas frustration

DR har præsenteret Mattias Tesfaye for Emmas sag. Han har nu bedt justitsministeriet og de involverede myndigheder om at se på, om der er et generelt problem med, at sager ikke kommer for retten, fordi politi eller statsadvokat ikke overholder fristen på de to måneder.

- Er der nogle procedurer i mere end den her ene sag, hvor vi ikke har gjort, hvad vi skulle? Hvis det viser sig, at der er et mere generelt problem, synes jeg, at vi skal inddrage Folketinget og diskutere, om der er behov for at justere retsplejeloven, siger Mattias Tesfaye og vil ikke afvise, at der skal skrues på tidsfristen.

De tal og den afdækning, du får, bliver den offentlig tilgængelig?

- Ja, jeg har ingen intentioner om, at der er noget her, der skal holdes skjult. Jeg tror, at vi alle sammen har en interesse i, at retssystemet fungerer, de få gange i livet, vi har behov for det.

Hvorfor er det vigtigt for retsbevidstheden, at sådan noget her ikke sker?

- Vi har jo vores retssystem for at afgøre de uenigheder, der er. Og så dur det jo ikke, at vi på grund af procedurefejl ikke får sagen ind i retssalen. Det er også derfor, at jeg godt kan forstå, hvis Emma er frustreret i den her sag, siger Mattias Tesfaye.

'Dybt beklageligt'

Nordsjællands Politi har ingen kommentarer til sagen. Statsadvokaten i København ønsker ikke at stille op til interview, men Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat ved statsadvokaten i København siger i et skriftligt svar til DR, at det selvfølgelig er dybt beklageligt, hvad der er sket.

- Der er sket en menneskelig fejl, som desværre førte til, at sagens ene part ikke i tide blev underrettet om, at den pågældende skulle møde i retten.

- Vi har efterfølgende indskærpet procedurerne i ekspedition, og vi skal endnu engang meget beklage forløbet i sagen.

Du kan læse hele historien om Emmas sag her: