Efter måneders tovtrækkeri: Fra 1. januar kan man søge om den nye seniorpension

Den er for ældre nedslidte, der kan klare under 15 timers arbejde om ugen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er tiltrådt aftalen om seniorpension, som de blå partier sammen med Radikale indgik kort før folketingsvalget. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Fra årsskiftet bliver seniorførtidspensionen skiftet ud med en ny seniorpension.

Det ligger nu fast efter mange måneders tovtrækkeri mellem regeringen, Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

- De nedslidte kan få seniorpension fra 1. januar – som lovet, siger Morten Østergaard, politisk leder for Det Radikale Venstre.

Det betyder, at man fra 1. januar 2020 kan søge om at få seniorpension, hvis man har seks år eller mindre til folkepensionen, kun har helbred til at klare sit job i op til 15 timer om ugen og har været 20-25 år på arbejdsmarkedet.

Seniorpensionen vil blive tildelt på baggrund af en lægelig vurdering - og man skal ikke igennem en undersøgelse af, om man kan klare et andet arbejde.

Det har hele tiden været meningen, at seniorpensionen skulle træde i kraft 1. januar, men tovtrækkeriet mellem regeringen og aftalepartierne har sået tvivl om, hvorvidt tidsplanen ville holde.

De har nemlig ikke kunnet blive enige om, hvem der skal - og kan - afgøre ansøgninger om seniorpension.

Det kan måske lyde som en mindre detalje, men har ikke desto mindre fået partierne til at stejle. Så det kræver en nærmere gennemgang:

Aftalepartier vil ikke lade kommuner tildele seniorpension

Aftalen om seniorpensionen blev indgået tilbage i maj mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Men partierne lod ét meget stort spørgsmål være ubesvaret i aftalen: Hvem skal bestemme, om en borger kan få tildelt seniorpension?

Først på den anden side af folketingsvalget - hvor regeringsmagten som bekendt var skiftet til Socialdemokratiet - blev aftalepartierne enige om, at det ikke skulle være kommunerne, der skulle administrere seniorpensionen.

Partierne har nemlig ikke tiltro til, at tildelingen af seniorpensioner vil blive ensartet over hele landet, hvis 98 forskellige kommuner fik ansvaret.

- Vi ønsker at sikre, at det hverken er lokaløkonomiske hensyn eller andre geografiske forskelle, der afgør, om man får en seniorpension, siger Morten Østergaard.

Aftalepartierne - der i dag udgør et flertal uden om regeringen - bad derfor den nye mand for bordenden, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), om at lave en model, hvor en statslig myndighed som ATP står for tildelingen.

Svaret fra ham lød, at en ny statslig myndighed ikke kan nå at oplære og ansætte medarbejdere og udvikle it-systemer i tide til at kunne tildele seniorpensioner allerede fra årsskiftet.

Ministerens foreslog i stedet, at kommunerne får opgaven, indtil ATP kan være på plads.

Thulesen Dahl: 'Vi bider i det sure æble'

Og det er den model, aftalepartierne nu har accepteret.

- Fordi vi nu er enige om, at det er en statslig myndighed, der skal afgøre sagerne på sigt, så er vi klar til - i en overgangsperiode - at lade de første sager afgøre hos kommunerne, siger Morten Østergaard.

Det er "det muliges kunst", istemmer Venstres Troels Lund Poulsen, der var beskæftigelsesminister, da aftalen blev indgået.

- Vi vælger at lave den her aftale, for at det ikke skal gå ud over den enkelte borger, siger han.

Hvis ATP skal etablere en ny myndighed, der skal administrere seniorpensionen, vil det tage 9-12 måneder, har Peter Hummelgaard skrevet i et brev til aftalepartierne.

Det er vel at mærke 9-12 måneder fra lovgrundlaget er på plads - og lige nu er der ikke engang et lovforslag endnu. Derfor skal der "lynhurtigt gang i lovmøllen", siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl:

- Det skal træde i kraft hurtigst muligt - også selvom vi dermed kommer til at bide lidt i det sure æble og lade kommunerne have ordningen til at starte med.

Hvor lang overgangsperioden skal vare, er ikke på plads. Både Troels Lund Poulsen og Morten Østergaard satser på, at den ikke varer længere end til foråret.

- Vi tror på, at det kan lade sig gøre at få en statslig myndighed på plads i løbet af perioden frem til næste sommer - og så vil den kunne træde i kraft, siger Kristian Thulesen Dahl.

Hvis man får afslag på seniorpension af kommunen, kan man så senere få prøvet sin sag hos den statslige myndighed?

- Ja, det synes vi skal være en mulighed, så det vil vi arbejde på bliver en del af lovgivningen, når nu vi - forhåbentlig i løbet af få uger - får lavet lovgivningen, siger DF-formanden.

Kommuner får en måneds tid til at forberede seniorpension

Morten Østergaard har tiltro til, at kommunerne nu vil administrere seniorpensionen ordentligt i overgangsfasen - også selvom de ikke skal have opgaven særligt længe:

- Kommunerne kommer ikke til at spilde kræfterne på at lære seniorpensionen at kende, for de kommer til at skulle bidrage til sagsbehandlingen også fremover, siger Morten Østergaard.

Selv hvis lovarbejdet nu hastes igennem Folketinget, vil kommunerne kun have en måneds tid til at gøre sig klar til administrere den nye ordning. Det er kort tid, medgiver Kristian Thulesen Dahl.

Har du tiltro til, at de vil komme godt fra start?

- Hvis der er nogle danskere, der i januar kan få tildelt seniorpension, så er det vigtigere at tage hensyn til dem, end at ordningen ikke er fuldstændig optimal, siger Kristian Thulesen Dahl.

Regeringen arbejder stadig på stor pensionsaftale

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) skriver i et skriftligt svar til DR Nyheder, at det er godt for borgerne, at aftalen om seniorpensionen nu ser ud til at træde i kraft fra nytår. Han ærgrer sig dog over, at parterne ikke har kunnet blive enige tidligere.

Og så lægger han vægt på, at mens seniorpensionen kan hjælpe nogle af de mest nedslidte, så er det ikke alle, der får en hjælpende hånd med den nye ordning.

- Seniorpensionen vil løse problemerne for en gruppe, der er meget hårdt ramt, men den kan først tildeles, når folk er så syge eller hårdt medtagede, at de lever op til kravene.

- Derfor arbejder regeringen videre med en ret til tidlig tilbagetrækning. Den skal sikre, at de, der er trådt tidlig ud på arbejdsmarkedet og haft et hårdt arbejdsliv, kan trække sig værdigt tilbage. Det tager seniorpensionen ikke hånd om, skriver beskæftigelsesministeren.

Opdateret den 12. november klokken 08.08 med citat fra Peter Hummelgaard Thomsen.