Efter massiv kritik: Kontroversiel skraldeplan fra Dan Jørgensen taget af bordet i sidste øjeblik

Dan Jørgensen dropper plan om at omdanne kommunale forbrændingsanlæg til aktieselskaber.

Dan Jørgensen præsenterer senere i dag en ny aftale om en grøn affaldssektor. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har i sidste øjeblik droppet en plan om, at de kommunale anlæg, der brænder affald af, skal laves om til aktieselskaber og konkurrere mod hinanden.

Planen er blevet hårdt kritiseret af både eksperter, Socialdemokratiske borgmestre og ministerens parlamentariske grundlag i Enhedslisten og SF.

Enhedslisten og S-borgmestre har kritiseret Dan Jørgensen for at ville sælge ud af kritisk infrastruktur. Og eksperter har kritiseret, at en konkurrence kunne lukke de nyeste anlæg, der har de højeste udgifter til at lave en så miljøvenlig forbrændning som mulig.

Regeringen har i dag fremlag en plan for fremtidens affaldssektor. Dan Jørgensen åbnede forhandlinger med et kontroversielt forslag. Den socialdemokratiske minister ville omdanne de kommunale forbrændingsanlæg til aktieselskaber og kaste dem ud i fri konkurrence.

Formålet var, at nogle af anlæggene skal bukke under i konkurrencen. Som situationen er i dag, er der nemlig en overkapacitet på forbrændingsanlæggene. Det betyder blandt andet, at der bliver importeret affald til Danmark for at blive brændt af.

Kommuner får et halvt år

Men der er fundet en ny model i den endelige aftale, som regeringen har indgået med Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet. Kommunernes Landsforening får til opgave at lave en liste over de anlæg, der skal lukkes ned, så kapaciteten kan blive tilpasset de mængder affald, der ventes at komme i fremtiden.

Med aftalen får kommunernes forening, KL, et halvt år til at lave det, der betegnes som en "dødsliste". Det vil sige en liste over, hvilke forbrændingsanlæg, der skal lukke for at bringe kapaciteten ned.

Aftalen nedbringer kapaciteten på forbrændingsanlæggene fra 3,95 mio. ton til 2,6 mio. ton i 2030.

Der har hele tiden været enighed om, at målet er færre anlæg, så kommunerne ikke importerer affald for at brænde det af.

Men hvis KL ikke kan levere en plan, så er det også en del af aftalen, at liberaliseringsmodellen kommer på bordet igen. Det skal dog ske på en måde, så private aldrig kan eje mere end 49 procent af et anlæg.

Samtidig vil der blive sat loft over, hvor meget kapacitet der må være, og indførelse af en form for straf, hvis den overskrides. F.eks. ved at lave afgifter.

Det er også en del af aftalen, at der følger penge med til at hjælpe kommunerne med at lukke anlæg.

Skal ikke importere affald

Enhedslisten politiske leder, Pernille Skipper, sagde i sidste uge til DR, at det ville være en alvorlig sag for Dan Jørgensen, hvis han lavede en liberalisering af affaldssektoren uden om sit parlamentariske grundlag.

- Jeg vil på det kraftigste advare klimaministeren mod, at det her bare bliver tromlet hurtigt igennem uden at tage kritikken alvorligt, uden at lytte og uden at kigge reelt på alternativer. For det risikerer at blive et rigtig stort problem for ham, sagde hun.

Derfor er Enhedslisten tilfreds med, at aftalen endte med, at kommunerne får seks måneder til at komme med en plan.

- Det havde været et fejlskud af dimensioner, hvis den første klimahandleplan var endt som endnu en privatiseringsøvelse. Nu har vi i stedet fået en model, hvor affaldsforbrændingen bliver på fællesskabets hænder, og hvor vi politisk tager ansvar for, at vi genanvender mere og afbrænder mindre, siger klimaordfører for Enhedslisten Mai Villadsen.

Klimaminister Dan Jørgensen siger, at det vigtigste for ham har været at få brændt mindre affald af og gå genbrugt mere.

- Hvordan vi kommer derhen er mindre vigtigt; det har aldrig været ideologi for mig. Efter at have lyttet til kommunerne er vi endt med en løsning, hvor kommunerne får et halvt år til at levere det samme som i regeringens oprindelige forslag. Hvis de ikke kan det, er der en anden model, der træder i kraft automatisk.

- Det er en løsning, hvor der er forbrændingsanlæg, der skal lukke. Men i dag er det en forretningsmodel, der bygger på at importere plastikaffald, som forurener, når vi brænder det af i Danmark. Sådan et land skal Danmark ikke være, siger Dan Jørgensen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter