Efter massive besparelser: Regeringen vil afsætte 400 millioner kroner til kulturen

Pengene skal afsættes over de kommende fire år.

(Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

400 millioner kroner til kulturen.

Efter store millionbesparelser på kulturområdet de seneste år, hvor museer og teatre er blevet pålagt at spare to procent om året, vil der over de kommende fire år blive afsat 400 millioner kroner til kulturen. Pengene skal findes i den kommende finanslov.

Det siger kulturminister Mette Bock (LA)

- Vi vil gerne sige, at det også er væsentligt, at man investerer i kultur. Kultur er det, som binder mennesker i et samfund sammen. Nu har der været nogle år, hvor vi har omprioriteret, fordi der har været andre væsentlige ting, vi skulle investere i som sundhed og forsvar. Nu er tiden kommet til, at vi også ser på kulturområdet, siger Mette Bock.

Er det her en indrømmelse af, at I gik for langt, da I i 2015 pålagde museer og teatre at spare to procent om året i fire år?

- Det her ser ikke bagud, men frem. Det er klart, at når man har et to procent omprioriteringsbidrag for alle statens områder, så har det også skulle gælde kulturen. Det her er en måde fra regeringen at sige på, at kulturen, som ofte taber i en politisk diskussion, faktisk er det fundament, vi alle står på, siger ministeren.

Blandt initiativerne er 30 millioner kroner til en kommende reform på museumsområdet. I den forbindelse afsættes 33 millioner kroner til en udviklingspulje for scenekunsten.

Af andre initiativer kan nævnes, at man vil lave et projekt, som bliver kaldt 'Kend dit land' til landets 4. klasser, der skal gøre dem klogere på fælles historiske og kulturelle baggrund. Til dette afsættes 72,9 millioner kroner.

Nationalmuseet: Det er en tiltrængt gave

Hos Nationalmuseet falder pengene på et tørt sted. Direktør for museet, Rane Willerslev, kalder det et meget positivt signal.

- Det er en sindssyg positiv udmelding, så jeg er en glad mand i dag. Pengene kommer som en tiltrængt gave, siger han,

Pengeposen fra Kulturministeriet kommer ikke til at ændre på den årlige besparelse på to procent, som Nationalmuseet de seneste år har været underlagt.

- Pengene fra Kulturministeriet er øremærket til udvikling, og vi har gang i nogle store ambitiøse ombygninger på Nationalmuseet. En ombygning af Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Krigsmuseet er nogle store projekter, vi har gang i. Så vi kan i den grad bruge de penge til at udvikle Nationalmuseet, siger Rane WIllerslev.

Sådan fordeles pengene

 • Kommende reformtiltag på museums- og scenekunstområdet.

 • Der øremærkes i alt 30 mio. kr. i 2020-2022 til en kommende reform på museumsområdet. Dertil afsættes desuden i alt 33 mio. kr. i 2019-2022 til en udviklingspulje for scenekunsten, der vil blive tænkt ind i en kommende reform på området.

 • De nationale kulturbærende institutioner styrkes.

 • Publikumsudvikling, bevaringsopgaver og forskning opprioriteres på en række af de nationale kulturinstitutioner. 89,5 mio. kr. afsættes i perioden 2019-2022.

 • Kultur for børn og unge:

 • Initiativet 'Kend dit land' til elever fra 4. klasse. 72,9 mio. kr. afsættes til initiativet.

 • Kunstneriske uddannelser skal styrkes.

 • Der bevilliges 40 mio. kr. til de statslige kunstneriske uddannelser.

 • Kunst og kultur i udsatte boligområder:

 • Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på, at kultur og kunst kan spille en større rolle i udsatte boligområder.

 • Bedre forskning og muligheder for handicappede:

 • Der afsættes i alt 63 mio. kr., der bl.a. skal styrke Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen.

 • Bevillingen til Nota, der stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde, øges.

 • Danske teatre og orkestre styrkes:

 • I alt 15 mio. kr. øremærkes til landsdelsorkestrene.

 • Samtidig afsættes i alt 12 mio. kr. til landsdelsscener.Kilde: Kulturministeriet