Efter Mint-sagen: Regeringen vil ændre regler for familiesammenføring med børn

Reglerne skal være nemmere at forstå, siger Inger Støjberg. Men Mint må indstille sig på at blive i Thailand.

Inger Støjberg (V) skal i morgen forhandle med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om det særlige hjørne af familiesammenføringsreglerne, der handler om børn som Mint og andre i samme situation. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det skal være simplere at søge om familiesammenføring med sine børn, hvis man har giftet sig med en dansk mand eller kvinde. Sådan lyder det nu fra regeringen i kølvandet på den såkaldte Mint-sag.

Helt konkret foreslår regeringen at afskaffe de nuværende regler om en såkaldt integrationsvurdering af børn, som har én forælder i Danmark og én forælder i oprindelseslandet.

Fremover skal man ifølge regeringens udspil søge om familiesammenføring med sit barn senest tre måneder efter, at man selv er blevet familiesammenført med sin danske ægtefælle. I så fald er man garanteret familiesammenføring.

- Man skal tage sit barn med til Danmark med det samme, hvis man vil familiesammenføres. Og i hvert fald senest efter tre måneder. Man skal ikke efterlade sit barn i hjemlandet i årevis, siger Inger Støjberg.

- Hvis man søger indenfor tre måneder, så får man sit barn med. Hvis man ikke søger indenfor tre måneder, så får man ikke sit barn hertil. Det er meget, meget enkelt.

- Derfor kommer vi også til at vejlede meget tydeligt om det her. Det kommer til at stå med flammeskrift, når man søger om familiesammenføring, at hvis man har et barn, så skal man tage det barn hertil indenfor tre måneder. Ellers kommer det ikke herop, siger udlændingeministeren.

Regeringens udspil kommer forud for morgendagens forhandlinger med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om emnet.

Støjberg: Intet håb for Mint

Det er særligt sagen om pigen Mint fra Thailand, der har fået den aktuelle debat om familiesammenføring med børn i gang.

Mint har fået afvist sin ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, fordi hun har været for længe i sit hjemland til at opnå familiesammenføring, lød afgørelsen fra udlændingemyndighederne.

Mint blev på trods af, at hun taler dansk og havde både sin mor, stedfar og lillebror i Danmark, sendt tilbage til Thailand i oktober.

Selvom regeringen nu foreslår ændringer i reglerne om familiesammenføring med børn, får det dog ingen betydning for Mint og hendes familie.

- Det her er fremadrettet, og det er sådan, at reglerne bliver. Men hvis man tager den sag, alle har talt om, nemlig Mint-sagen, så ville de her regler ikke have hjulpet hende, selvom de blev indført med tilbagevirkende kraft. Fordi hun netop blev efterladt i Thailand i en årrække, siger Inger Støjberg.

Så der er ikke noget håb for Mint?

- Nej, det her er fremadrettet. Det er nye regler, og det kommer ikke til at omfatte Mint.

Nej til dispensationsordning

Partier som Dansk Folkeparti og regeringspartiet Det Konservative Folkeparti har foreslået at indføre en dispensationsordning, så myndighederne i særlige sager kunne omgøre en ellers afgjort sag, så børn alligevel kunne få lov at blive i Danmark.

Det har også tidligere været Venstres egen politik at gøre det muligt at give dispensation til udviste børn, men det er det ikke længere.

Derfor er en dispensationsordning heller ikke en del af de nye regler, som regeringen foreslår.

- Hvis vi indførte en dispensationsmulighed, ville vi i virkeligheden stille folk meget forskelligt. Fordi de mennesker, der har ressourcerne i form af økonomi og kendskab til medierne, ville kunne få deres sager bragt i medierne, og så er det ret sikkert, at man ville få en dispensation, siger Inger Støjberg.

- Hvorimod mere ressourcesvage forældre, som vil have deres børn hertil, aldrig ville have en chance. Vi bliver nødt til at behandle alle ens, siger hun.

DF og S er positive

Forslaget er Inger Støjbergs udspil forud for de forhandlinger, hun torsdag skal have med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om det særlige hjørne af familiesammenføringsreglerne, der handler om børn som Mint og andre i samme situation.

Hos DF ser udlændingeordfører Martin Henriksen umiddelbart positivt på forslaget, også selvom det ikke indeholder den dispensationsordning, som støttepartiet ønsker.

- Det er et udmærket forslag. Nu skal vi selvfølgelig se alle detaljerne, men det skærer i hvert fald ud i pap, så ingen kan være i tvivl, at hvis du vil bo med dit barn i Danmark, så skal du tage dit barn med med det samme, siger Martin Henriksen.

- Gør du ikke det, så er det et valg, du selv har truffet, og så ved du også, at konsekvensen bliver, at du ikke kan få dit barn til Danmark, siger han.

Socialdemokratiet tager også positivt imod udspillet fra Inger Støjberg.

- Vi nærmer os noget fornuftigt nu. Vi har hele tiden fra Socialdemokratiets side sagt, at de her afgørelser ikke giver mening. Og det man ikke kan forklare, det mener jeg heller ikke, at man kan forsvare, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

- Derfor ønsker vi nogle regler, som er klare og tydelige for alle, så folk ved, hvad de skal gøre for at kunne få deres børn med til Danmark. Og ministerens udspil er i hvert fald et rigtig godt udgangspunkt for den diskussion, siger han.

Socialdemokratiet vil under morgendagens forhandlinger med Inger Støjberg forsøge at få ministeren til at se på mulighederne for at genåbne nogle af de allerede afgjorte sager, selvom Støjberg ikke ønsker at indføre nye regler med tilbagevirkende kraft.

- Vi vil i hvert fald sige til Inger Støjberg, at hun bør overveje, om man ikke kan genbehandle de sager. Det vil i hvert fald ikke være Socialdemokratiet, hun får problemer med, siger Mattias Tesfaye.