Efter ny ballade om landbrugspakken: Nu vil EU-Kommissionen have svar fra Danmark

Usikkerheden om konsekvenserne af landbrugspakken har fået EU-Kommissionen til at bede om svar fra Danmark.

Det er under to uger siden, Esben Lunde Larsen senest var i et flere timer langt samråd om landbrugspakken. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) (Foto: © Sarah Christine Nørgaard, Scanpix)

Som en direkte konsekvens af de seneste ugers debat om beregningsmodellen bag regeringens landbrugspakke, kræver EU-Kommissionen nu en række svar fra de danske myndigheder.

Debatten kulminerede med et over seks timer langt samråd den 29. november med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for bordenden.

Forløbet er blevet fulgt i EU-Kommissionen, og nu vil den have en redegørelse fra Danmark, lyder det fra en talsmand til DR Nyheder.

- EU-Kommissionen har bedt de danske myndigheder om at redegøre for deres holdninger til sagen, og bedt de danske myndigheder svare på, om de overvejer, om det kan blive nødvendigt at lave nye beregninger på konsekvenserne af landbrugspakken, siger EU-Kommissionens talsmand Enrico Brivio.

EU-Kommissionens henvendelse til de danske myndigheder kommer efter, at der igen har været debat omkring regeringens omdiskuterede landbrugspakke vedtaget for to år siden.

For få uger siden skrev Berlingske, at flere forskere såede tvivl om regnemodellen bag landbrugspakken.

Dermed såede forskerne også tvivl om, hvor meget ekstra kvælstofudledning landbrugspakken vil medføre.

EU-Kommissionen kigger på Danmarks vandområdeplaner nu

I sidste ende kan det vise sig, at landbrugspakken gør, at Danmark ikke kan leve op til EU’s vandramme- og nitratdirektiv, der sætter grænser for kvælstofforureningen.

Lige nu sidder EU-Kommissionen og kigger på Danmarks politik på området, fastslår EU-Kommissionens talsmand.

- Kommissionen kommenterer på substansen i planerne og laver eventuelt forslag til, hvad medlemslandene kan gøre for at følge op på planerne.

- Kommissionen planlægger at publicere resultaterne af gennemgangen af vandområdeplanerne i en rapport i anden halvdel af 2018, lyder det fra talsmand Enrico Brivio, der dermed slår fast, at EU-Kommissionen først om et år vil tage stilling til, hvad de mener om de danske vandområdeplaner.

Kommissionen kan i sidste ende, hvis det viser sig, at landbrugspakken eksempelvis gør, at Danmark udleder mere kvælstof end vandramme- og nitratdirektivet tillader, bede Danmark om at ændre landbrugspakken.

EU-Kommissionen vil i det tilfælde formentlig bede Danmark om at lave eksempelvis en række miljøforbedrende initiativer for at opveje en eventuel større kvælstofudledning som følge af landbrugspakken.

Og hvis Danmark ikke gør det, kan EU-Kommissionen åbne en sag mod Danmark.

Esben Lunde Larsen afviser at lave nye beregninger

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tager dog henvendelsen fra EU-Kommissionen med ophøjet ro.

Han mener ikke, at der er nogen grund til at regne konsekvenserne af landbrugspakken efter igen – sådan som flere oppositionspartier har krævet. Han mener, at EU-Kommissionens henvendelse skal læses som om, at de interesserer sig for det danske vandmiljø.

- Ja, det er sådan, jeg læser det. Og jeg synes selv, at det er meget positivt, at vi har den her grundige dialog med Kommissionen. Vi har kun én interesse, og det er at leve op til de direktiver, vi skal. Og hvis Kommissionen på baggrund af en offentlig debat i Danmark gerne vil have svar på nogle spørgsmål, så gør vi selvfølgelig altid det konstruktivt, siger miljø- og fødevareministeren.

Mens svaret til EU-Kommissionen bliver, at der fra dansk side ikke er nogle betænkeligheder ved beregningerne bag landbrugspakken?

- Regeringen støtter sig helt åbent op ad Aarhus Universitet og den meddelelse, de er kommet med. Der er ikke noget at komme efter. Derfor vurderer vi også fra dansk side, at vi ikke har nogen udeståender med EU, siger Esben Lunde Larsen.

Efter debatten omkring beregningsmodellen bag landbrugspakken har været rejst i både medier og i Folketinget, har flere centrale forskere fra Aarhus Universitets slået fast, at der ikke er nogen usikkerhed forbundet med deres beregninger af konsekvenserne af landbrugspakken.

Kommissionen vil fortsat følge debatten

En talsmand fra EU-Kommissionen fastslår, at man fortsat følger med i debatten omkring landbrugspakken i Danmark:

- Vi er i løbende kontakt med de danske myndigheder, og nu må vi se, hvordan sagen udvikler sig.

- Vi har bedt de danske myndigheder om deres syn på beregningerne bag landbrugspakken og hvorvidt en revurdering er nødvendig. Nu er det op til dem at levere informationerne, siger Enrico Brivio, talsmand for EU-Kommissionen.

Esben Lunde Larsen bliver på baggrund af EU’s henvendelse kaldt i et nyt samråd om landbrugspakken af Ida Auken, miljøordfører for Radikale Venstre, og Maria Reumert Gjerding, miljøordfører for Enhedslisten.