Efter protest fra danske soldater: Nu skal forsvarsministeren forklare sig

SF og Enhedslisten vil have ministeren på banen, efter at danske Afghanistan-veteraner kritiserer tolkeaftalen i åbent brev.

SF kræver en redegørelse fra forvarsminister Nicolai Wammen efter åbent brev fra danske Afghanistan-veteraner.

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) kommer ikke uden om at skulle give en redegørelse af, hvordan de afghanske tolke, der har hjulpet udsendte danske soldater, er blevet behandlet af forsvarets Task Force i Afghanistan.

Det fortæller SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, efter at danske Afghanistan-veteraner har sendt et åbent brev til landets politikere, hvor tolkeaftalen får hård kritik med på vejen.

- Jeg vil nu bede forsvarsministeren om en redegørelse. Vi er nødt til at få klarhed over, hvorvidt aftalen har virket efter hensigten. Eller om der har været nogle utilsigtede konsekvenser, siger Holger K. Nielsen.

Uværdig og moralsk forkastelig

I et åbent brev kritiserer danske Afghanistan-veteraner i hårde vendinger tolkeaftalen, der siden 2013 har skullet give afghanske tolke beskyttelse mod Taleban.

- Vi må desværre konstatere, at I, det officielle Danmark, ikke håndterer konsekvenserne af vores krigsførelse med samme entusiasme, som I sender os og vores kolleger ud i nye krige med. Tolkeaftalen er et uværdigt og moralsk forkasteligt dokument, som vi som nation ikke kan være bekendt!, står der i brevet.

Flere ordførere fra forligspartierne bag tolkepakken har tidligere i dag udtalt til dr.dk, at det åbne brev, der i skrivende stund har godt 240 underskrifter fra veteraner, ikke får dem til at ryste på hånden.

SF med i aftale

Sagsbehandlingen af de afghanske tolke er "ordentlig", har både Karsten Nonbo (V) og Anette Lind (S) sagt.

Da aftalen blev indgået i maj 2013, sad SF stadig i regering og var dermed en del af aftalen. Men Holger K. Nielsen mener, at det er værd at evaluere, om den nu også har den ønskede virkning.

- Hvis den ikke har haft den ønskede effekt, så bør den tages op til revision, siger han.

Tolkeaftalen giver mulighed for asyl til afghanske tolke, som har arbejdet i dansk tjeneste efter den 9. december 2012 - over 10 år efter, at Nato og Danmark gik ind i Afghanistan-krigen.

Intiminderingspolitik

Til at favne øvrige tolke har de danske politikere indført en såkaldt "intimideringspolitik". Den betyder, at en dansk "Tolke Task Force" nedsat af forsvaret siden 2013 har været til stede i Afghanistan og behandlet ansøgninger fra afghanske tolke, som føler sig truet af Taleban.

- Intimideringen fungerer som et sikkerhedsnet for tolke, hvis sikkerhed er truet. Den Task Force, der er i Afghanistan, behandler løbende nye sager og handler på nye henvendelser. Jeg har stor tiltro til, at det er en ordentlig vurdering, siger Anette Lind (S), forsvarsordfører og næstformand i Forsvarsudvalget.

Tolkeaftalen har til hensigt, at ingen af de tolke, som hjalp de danske soldater i Afghanistan, skal lades i stikken. Derfor har der efterfølgende været kritik fra flere sider - blandt andet, efter at 42 tolke har fået afslag på hjælp fra Danmark.

Enhedslisten: Forsvarsminister skal forholde sig til brev

Men veteranerne mener netop, at tolkene lades i stikken og finder det uværdigt, at Danmark kasserer dem uden at beskytte dem mod Taleban.

Nikolaj Villumsen, forsvarsordfører hos Enhedslisten, giver soldaterne ret:

- Jeg kan til fulde forstå veteranernes frustration. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at de afghanske tolke skal lades i stikken. De har sat deres liv på spil for de danske soldater og fortjener en hjælpende hånd, siger han.

Han vil lige som kollega Holger K. Nielsen have forsvarsministeren på banen:

- Jeg mener, vi bør tage denne henvendelse meget alvorligt, og jeg vil derfor bede forsvarsministeren forholde sig til den. Enhedslisten har hele tiden ment, at hjælpen til tolkene var utilstrækkelig, men når så mange veteraner står bag henvendelsen, håber jeg, det vil gøre indtryk på ministeren, siger Villumsen, der søndag aften har stillet et paragraf 20-spørgsmål til forsvarsminister Nicolai Wammen med følgende ordlyd:

- Ministeren bedes svare på om han på baggrund af nedenstående henvendelse fra mere end 200 Afghanistan-veteraner er enig i, at Danmark lader de afghanske tolke i stikken?

Et paragraf 20-spørgsmål skal besvares inden syv dage.

Stoler på sagsbehandling

Karsten Nonbo (V), formand for Forsvarsudvalget, mener netop, at det er forkert at forholde sig til henvendelsen, fordi der dermed stilles spørgsmål ved den sagsbehandling, som forsvaret står for:

- Så ville jeg koble sagsbehandlingen af. Det er vigtigt, at vi skelner mellem det følelsesmæssige og det objektive. Det bør være velinformerede, objektive kriterier, som ligger bag sagsbehandlingen. Det kan ikke køre på følelser, siger han.

Også Anette Lind (S) mener, at aftalen er fin, som den er:

- Jeg føler klart, vi tager et ansvar. Det føler jeg også, vi gør, og det gør vi også i fremtiden, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk