Efter svindelsager i Forsvaret: Ny whistleblowerordning skal få ansatte til at råbe op

Politikerne er på vej med en stor pakke, der skal sikre mod svindel i Forsvaret.

Der skal være lettere adgang fra soldat til Forsvarets topledelse, hvis soldaten har mistanke om svindel. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Sagen om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får nu forsvarsminister Trine Bramsen (S) til at gøre det lettere for de ansatte at råbe ledelsen op, hvis de har mistanke om urent trav i krogene i Forsvaret.

Som et af de første tiltag, der skal være med til at sikre mod nye svindelsager, vil forsvarsministeren styrke whistleblowerordningen internt i Forsvaret.

- Set i lyset af den skandaløse svindelsag, vi har set i Forsvaret, står det helt klart for mig, at vi bliver nødt til at styrke whistleblowerordningen, siger Trine Bramsen.

Konkret bliver der både investeret i mandskab og ny teknologi til den nye ordning.

- Derfor kommer vi til at investere i ny teknologi, der kan sikre en større grad af anonymitet, og vi kommer til at ansætte flere medarbejdere til at håndtere anmeldelserne, så der kan blive fulgt ordentligt op på dem.

Siden starten af december har et rejsehold fra Forsvarsministeriet undersøgt svindlen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.

Ansatte skal råbe op, hvis de ved noget

Det var faktisk en whistleblower, der satte Rigsrevisionen på sporet af den formodede svindel i styrelsen i Hjørring.

Det var dog en revisor fra et firma, der leverede produkter til Forsvaret, der endte med at få rullet hele sagen op, hvor to ansatte fra Forsvaret nu er mistænkt for svindel.

Det var Statsrevisorerne, der først åbent fortalte om den formodede svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på et pressemøde 6. december 2019. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Derfor skal whistleblowerordningen i Forsvaret styrkes og gøres anonym, siger Trine Bramsen.

- Den nuværende ordning er ikke blevet brugt i særlig stort omfang, og det siger mig, at der skal gøres noget ved den.

- Vi skal jo ikke have et system, hvor man går og kigger ens kollega over skulderen, men hvis man ved, at der foregår svindel, er det mit klare ønske, at man siger det. Derfor skal der være en god whistleblowerordning, som man har tillid til, at man kan henvende sig til – også anonymt, siger Trine Bramsen.

Hun vil orientere Folketingets partier om den nye whistleblowerordning på et møde i den kommende uge.

Rejseholdet bekræfter huller i systemet

Baggrunden for forsvarsministerens beslutning, allerede før der foreligger en ekstern undersøgelse eller en konklusion fra ministeriets eget rejsehold, er de delkonklusioner, hun allerede har fået fra rejseholdet.

Trine Bramsen fik ifølge ministeriets egen undersøgelse først sent besked om den mulige svindel. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

- De tilbagemeldinger, jeg har fået, og som jeg har delt med Folketingets partier, det er, at der desværre har været huller, hvor der har været risiko for, at de kunne bruges til misbrug eller svindel, siger Trine Bramsen.

Og det er endnu for tidligt at sige, om der kan have fundet flere eksempler på svindel sted i Forsvaret, vurderer Trine Bramsen ud fra de oplysninger, hun har fra rejseholdet.

- Det står klart, at den sag, vi allerede har oplevet, kan have foregået andre steder også.

På mødet med Folketingets partier i den kommende uge skal Trine Bramsen finde ud af, hvem der skal stå for den eksterne undersøgelse af Forsvaret og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, ligesom de skal finde ud af, hvad de skal undersøge præcist.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk