Efter svindelsager i Forsvaret: Nye regelbrud og huller i kontrollen med de ansattes brug af tankkort

Flere sager har i de seneste år rystet Forsvaret. Rigsrevisionen kritiserer dem nu igen.

Rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er flere eksempler på overtankning af Forsvarets køretøjer både på civile og militære tankstationer.

Forsvarsministeriets kontrol med de ansattes brug af tankkort har klare mangler. Derfor er der mulighed for, at ansatte i Forsvaret uden problemer kan tanke deres private køretøjer op med benzin og diesel på Forsvarets regning.

Sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen i en ny sag om manglende interne kontroller i Forsvaret, der også finder flere overtrædelser af Forsvarsministeriets egne regler på området.

Kritikken kommer efter flere sager om mulig svindel, vennetjenester og embedsmisbrug i Forsvaret i de seneste år.

- Undersøgelsen viser, at Forsvarsministeriet har nedskrevne retningslinjer for, hvornår tankkort må bruges, og hvad de må bruges til, men at ministeriet ikke har en tilfredsstillende kontrol med, at reglerne overholdes, lyder det i Rigsrevisionens rapport fra december 2020.

Rapporten viser også, at der er flere eksempler på overtankning af Forsvarets køretøjer både på civile og militære tankstationer – en overtankning betyder, at en ansat har fyldt mere benzin på et køretøj, end der kan være i køretøjets benzintank.

- Forsvarets tankkort er anvendt til overtankning af køretøjer, hvilket er i strid med retningslinjerne. Overtankningerne gælder i særlig grad tankninger på civile tankstationer, lyder det.

7.460 tankkort

Rigsrevisonen begyndte at se nærmere på Forsvarets tankkort efter en henvendelse fra en whistleblower. Henvendelsen gik på, at at ansatte i ministeriet uretmæssigt kunne tanke Forsvarsministeriets brændstof til private formål.

Forsvaret har 7.460 tankkort, som både kan bruges på civile og militære tankstationer. Undersøgelsen afdækker, at der er i 2019 var 21.000 transaktioner på almindelige tankstationer, hvor det efterfølgende ikke er muligt at finde medarbejdernummeret bag den enkelte tankning.

Ved en kontroltankning kunne Rigsrevisionen bruge et tankkort, selv om der blev indtastet tilfældige cifre som medarbejdernummer.

- Rigsrevisionen konstaterer, at når Forsvarsministeriets tankkort tillader tankninger uden indtastning af identifikationsoplysninger, er det vanskeligt efterfølgende at følge op på transaktioner for det enkelte tankkort, står der i rapporten.

Ifølge Rigsrevisionen var der i 2019 et forbrug på 32 millioner kroner på brændstof til Forsvarets køretøjer.

Forsvaret indrømmer kontrolsvigt

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen, FMI, har ikke ønsket at stille op til et interview med DR om sagen. De indrømmer, at kontrolindsatsen ikke er god nok.

- Vi anerkender, at processer og kontroller for tankkort kan forbedres, lyder det i et skriftligt svar fra FMI.

De peger på, at Rigsrevisionen ikke har fundet eksempler på konkret misbrug af tankkortene. Men der arbejdes nu på at styrke kontrollen.

- FMI vil i løbet af 2021 med en ny IT-løsning styrke den eksisterende kontrol på området, så risikoen for uregelmæssig brug af udstedte tankkort minimeres yderligere, lyder det.

Forsvarsforligspartier: Trine Bramsen må få styr på det

Christiansborg er bekymringen over endnu et hul i kontrollen med muligt misbrug af Forsvarets penge ikke gået ubemærket hen.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, vil have forsvarsminister Trine Bramsen til at få styr på sagen og kontrollen skærpet.

- Der er brug for, at ministeren nu træder i karakter og får fulgt op på det her, så man undgår, at der kan ske mulig svindel. Det er min klare opfordring til ministeren – få kigget på det her, siger han.

Også regeringens støtteparti, Radikale Venstre, vil med forsvarsordfører Martin Lidegaards ord have ministeren til at tage affære.

- Sådan noget her skal bare ikke kunne ske i det danske forsvar, så det forventer jeg, at ministeren tager hånd om – også gerne hurtigt, siger han.

Professor: Velkendt med problemer i Forsvaret

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, forklarer, at kritikken fra Rigsrevisionen kommer på et særdeles uheldigt tidspunkt.

- Det er efterhånden velkendt, at der er problemer i Forsvaret, og det er jo så det, Rigsrevisionen konstaterer igen, siger han.

Han bemærker dog, at kritikken fra Rigsrevisionen ikke er oppe i højeste tone.

- Kritikken fra Rigsrevisionen er i den mildere ende, og det kan man så undre sig over, når man ser hvad Rigsrevisionen ellers giver kritik for, siger Per Nikolaj Bukh.

Forsvarsminister vil have ryddet op

Kritikken fra forsvarsforligspartierne, Rigsrevisionen og professor Per Nikolaj Bukh gør indtryk på forsvarsminister Trine Bramsen (S), der allerede er opmærksom på problemet.

Forsvarsminister Trine Bramsen erkender, at det har haltet med kontrollen af pengeforbruget i Forsvaret. (Foto: Emil Helms © Scanpix)

- Det er altid alvorligt, når Rigsrevisionen kommer med en kritik, og derfor skal vi selvfølgelig også tage hånd om den. Men det er vigtigt at sige, at der jo ikke er mistanke om, at der har været svindlet. Men det er klart, at det er mit ansvar at sikre, at der ikke er de her mistanker, og derfor kommer der også til at blive strammet op omkring det her, også for at beskytte medarbejderne, så de ikke er under mistanke for at misbruge de her kort.

Hvad vil du så konkret gøre for at sikre, at der er en tilstrækkelig kontrol?

- Jeg synes, det er vigtigt for medarbejderne, at der ikke er mistanke rettet mod dem, så derfor indfører vi et nyt system, så der bliver meget mere kontrol med, hvorfor der tankes, og så det kan dokumenteres, at det ikke er svindel, når der eksempelvis tankes midt om natten.

Vi har set en række sager i dit ministerium, hvor der har været manglende kontrol med interne udgifter, og der er eksempler på embedsmisbrug og svindel. Hvordan kan der ikke være styr på de her kontroller endnu?

- Det er ingen hemmelighed, at der har været et meget stort oprydningsarbejde på Forsvarsministeriets område, når det handler om kontroller. Der har været konkrete eksempler på svindel og misbrug, og der har også været for mange huller i kontrollerne. Og det går jo alt sammen udover de mange tusinde medarbejdere, der yder en fantastisk indsats for Danmark og danskernes tryghed.

Rigsrevisionen skriver, at kontrollerne blev strammet lidt op i 2020 i forhold til 2019. Men I er ikke i mål?

- Forsvarsministeriets område er et kæmpe område, og det har haltet med kontrollerne i mange hjørner og afkroge. Og det er vi nu i fuld gang med at rette op på. Det kommer til at tage noget tid. Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen kan se, at det går den rigtige vej, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk