Efterretningstjeneste: Russere simulerede angreb på dansk krigsskib

Det var et øvelsesangreb, da russiske kampfly i januar dykkede mod støtteskibet "Esbern Snare", vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det danske støtteskib "Esbern Snare" fik i januar uventet besøg, da to russiske SU-24-jagerfly dykkede mod skibet. (Foto: © Henning Bagger /Scanpix, Ritzau Scanpix)

Russiske kampfly gennemførte i januar et decideret øvelsesangreb på det danske støtteskib "Esbern Snare", da skibet i januar var i færd med at fragte soldater til Estland.

Det er vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et nyt folketingssvar til en af sine forgængere, Nick Hækkerup (S).

Det var 10. januar, da de danske tropper var på vej gennem Østersøen til deres første dont ved Nato-missionen EFP (Enhanced Forward Presence), at de to russiske jagerbombefly pludselig dykkede tæt ned forbi det danske skib.

Det uventede besøg fra oven gav et øredøvende drøn over dækket.

Dengang vurderede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen over for Berlingske, at der var tale om "mishagsytringer" fra russernes side, men i folketingssvaret opgøres hændelsen nu altså som et simuleret angreb.

- Der har også været tilsvarende simulerede angreb mod andre vestlige flådefartøjer under sejlads i internationalt farvand i Østersøen i såvel 2017 som i 2018.

- FE kan dog ikke komme nærmere ind på de konkrete hændelser, står der i folketingssvaret.

Ud over det simulerede angreb på "Esbern Snare" regnes en hændelse på Bornholm i 2014 som et "meget sandsynligt" simuleret angreb.

Her fløj russiske fly ind i dansk luftrum, mens det årlige folkemøde stod på.

Målet for bornholmerangrebet var ifølge FE mest sandsynligt den militære varslingsradar på Rytterknægten.

Dertil kommer de vestlige krigsskibe, der på det tidspunkt lå i farvandet omkring Bornholm som led i den årlige amerikanskledede øvelse "Baltops".

Ifølge FE er der jævnligt aktiviteter fra det russiske militær i forhold til danske enheder, men de kan dog ikke karakteriseres som "egentlige simulerede angreb fra russisk side".

/ritzau/