Ekspert advarer mod rygeforbud i fængselsceller

Det kan give store konflikter mellem indsatte og ansatte, hvis man indfører rygeforbud i landets fængselsceller, mener kriminolog.

At forbyde rygning i fængselsceller kan give problemer, påpeger ekspert. (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2014) (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Det kan have en 'meget konfliktoptrappende effekt', hvis man indfører rygeforbud i indsattes fængselsceller.

Det mener kriminolog og lektor på juridisk institutpå Syddansk Universitet Linda Kjær Minke, efter at et politisk flertal har foreslået et netop sådan forbud:

- Man skal jo tænke på, at cellen er den indsattes opholdsrum – for nogen indsatte i mange år - og de betragter cellen som deres hjem.

- Og når man vil lave regler om, at man ikke må ryge der, så kan jeg forestille mig, at det for nogen indsatte kan være et stort problem. Det kan virke konfliktoptrappende mellem indsatte og de ansatte, der skal håndhæve reglerne.

I dag er der allerede indført rygeforbud indendørs overalt på de danske arbejdspladser og flere steder i det offentlige rum, men i fængsler og arresthuse har de indsatte, som det er i dag, lov at ryge i cellerne.

Reglerne er dog, at de indsatte ikke må ryge i deres celler, når der er personale til stede. Det er alligevel til stor gene for de ansatte, påpeger Fængselsforbundet, og det har et politisk flertal på Christianborg valgt at lytte til.

Se rygeforholdene i Næstved Arrest her

cellerygning_drdk_trtr

Dobbelt konfliktoptrappende

I dag skal ansatte i fængslerne selv gå uden for at ryge, men Linda Kjær Minke mener på ingen måde, at man sidestille rygeregler for indsatte og ansatte:

- De indsatte har jo ikke i alle tilfælde adgang til fri luft og gårdture. De skal låses ud af de ansatte, og det kræver jo, at de ansatte har tid til det.

Er der ansatte nok til det, som bemandingen i fængslerne ser ud lige nu?

- Jeg kan sagtens forestille mig, at det kunne afstedkomme store problemer, for der er bestemt ike altid tid til at lukke indsatte ud, på de tidspunkter de ønsker det.

- Den indsatte er frihedsberøvet og låst inde, og på den måde kan den indsatte ikke gå ud og ryge, når han har behov for det. Om det er en menneskeret at ryge er svært at svare på, men man kan stille spørgsmål ved, om det er en menneskeret at bestemme over sit hjem eller rum, man er tildelt, siger Linda Kjær Minke.

Hun påpeger, at der i forvejen er mange regler for adfærd i et fængsel:

- Og det her er jo endnu en restriktion, der bliver lagt ned over de indsattes hverdag. Og jo flere restriktioner man lægger ned over deres hverdag desto flere frustrationer vil det udløse.

Samtidig påpeger hun, at rygning netop kan have en beroligende effekt på de indsatte, og at forbuddet derfor kan virke dobbelt konfliktoptrappende:

- For personer, der ryger, så er det beroligende at få en cigaret, når de trænger til det. Der er også nogle rygere, der ryger, når de har frustrationer. Og der kan man igen forestille sig, at det vil virke konfliktoptrappende at fratage indsattes muligheder for det, hvis de har det behov, siger hun.