Ekspert: Enhedslistens bade-krav kan føre til forringelser

Hvis der indføres et minimumskrav på to ugentlige bade for ældre, kan nogle kommuner rette ind efter det, selv om de i dag giver flere bade, siger ekspert.

Birgitte Vølund mener, at den enkelte ældres følelse af at være soigneret må være et anliggende mellem borgeren og det fagpersonale, der står for plejen. (© DR)

I dag findes der både kommuner, hvor de ældre, der er visiteret til offentlig hjælp, får bad en enkelt gang om ugen, samt kommuner, hvor de ældre kommer i bad hver dag.

Derfor kan den minimumsstandard på to bad om ugen, som Enhedslisten holder stejlt på i forhandlingerne om finansloven, føre til en forringelse for de ældre, der i dag får flere bad end det.

Det siger Birgitte Vølund, der er sygeplejerske og master i gerontologi, og som arbejder med undervisning og vejledning inden for social- og sundhedsområdet.

- Det giver nogle retningslinjer, men det giver også en mulighed for, at man standardiserer ned i nogle detaljer, som ikke nødvendigvis er en fordel for borgeren i sidste ende, siger hun til DR Nyheder.

Hun peger således på, at det i flere kommuner egentlig er aftalt, at de ældre blot skal i bad en enkelt gang om ugen, men at de rent faktisk kan komme i bad så ofte, som de har brug for det.

Et anliggende mellem borger og fagperson

Ifølge Birgitte Vølund er det nemlig svært at sige generelt, hvad der er bedst for den enkelte ældre.

- Det med at være soigneret og føle sig veltilpas som borger vil jo ofte være et anliggende mellem borgeren og den professionelle, borgeren møder i hverdagen. Derfor er det ikke nødvendigvis sikkert, at en standardisering med minimum to bad vil være en hjælp, siger hun.

Ifølge Birgitte Vølund er der ikke lavet opgørelser over, om de ældre, der får et enkelt ugentligt bad, er mindre tilfredse end de ældre, der får flere.

- Så måske var det en anledning til, at vi kunne få en debat om, hvad det er for nogle indsatser, der betyder, at borgeren får den hjælp, de har brug for, siger hun.

Forhandlingerne om næste års finanslov mellem regeringen og Enhedslisten er gået i hårdknude, fordi støttepartiet holder på, at to ugentlige bad samt rengøring hver 14. dag skal være et retskrav for ældre, der er visiteret til offentlig hjælp.

Regeringen har ifølge Berlingske præsenteret en model, hvor der afsættes en ekstra milliard årligt til ældreområdet, men Enhedslisten fastholder sit krav.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter