Ekspert og retspræsident: Politikerne blander sig for meget i domme

De fire folketingspolitikere, der nu er politianmeldt, har klart overtrådt retsplejeloven, mener retspræsident.

Retspræsidenten ved Retten på Frederiksberg samt en juraprofessor mener, at politikerne er begyndt at blande sig for meget i domstolenes sager. (Foto: Jens Nørgaard Larsen © Scanpix)

Politianmeldelsen mod de fire folketingspolitikere Inger Støjberg (V), Martin Henriksen, Pia Kjærsgaard samt Peter Skaarup (alle Dansk Folkeparti) er udtryk for et skred, hvor politikerne blander sig mere og mere i retskendelser og domme.

Det mener retspræsident Torben Goldin fra Retten på Frederiksberg, efter de fire politikere søndag blev anmeldt til politiet for at ytre sig om Sam Mansours terrordom, der endnu kan ankes. Han kalder anmeldelsen, foretaget af Mansours forsvarsadvokat, mod de fire politikere for "forståelig".

- Der er sket et skred gennem de sidste fem til ti år. I de sager, hvor der er stemmer, der blander politikerne sig i vores arbejde, siger Torben Goldin til DR Nyheder.

- Sagen er helt klar

De fire folketingspolitikere er blevet anmeldt for deres udtalelser på baggrund af dommen mod Sam Mansour, der gentagne gange er dømt for at opfordre til terror.

Ifølge anmeldelsen fra Mansours forsvarsadvokat, Thorkild Høyer, så har de fire politikere overtrådt retsplejelovens paragraf 1017, stk. 2, "efter hvilken det kan give bøde eller fængselsstraf at fremsætte udtalelser, der kan påvirke domsmænd eller nævninger, så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort."

Torben Goldin betegner sagen mod politikerne som "helt klar", men understreger samtidig, at det nu er op til politiet og domstolene at afgøre, hvorvidt politikerne har haft "forsæt" eller hensigt at bryde loven med deres udtalelser.

- Men der er ingen tvivl om, hvordan reglen skal forstås.

Magtens tredeling

I Danmark er magten adskilt i tre dele: Den lovgivende, den udøvende samt den dømmende magt. Når politikere, der repræsenterer den lovgivende magt, blander sig i den dømmende magts arbejde, er det derfor et problem, siger Torben Goldin.

- Tredelingen har sådan set virket meget godt i flere hundrede år - men det er som om, at politikerne nu forsøger at tilrane sig magt over domstolene, siger Torben Goldin.

Eva Smith, der er professor emeritus i jura ved Københavns Universitet, vil ikke forholde sig til den konkrete sag, men hun erklærer sig enig i, at politikerne i dag blander sig mere i domme og sager end tidligere. Og at der dermed er sket et skred i magtens tredeling.

- Specielt taler politikere mere om domme, end de gjorde for 10 år siden, siger Eva Smith til DR Nyheder.

Ingen ytringer om verserende sager

Hun forklarer samtidig, at det er fuldt ud lovligt at diskutere en sag og en dom, men det må bare ikke ske i offentligheden, før dommen er endelig og dermed ikke længere kan ankes.

- For så risikerer du, at du påvirker den næste afgørelse, der kommer i den sag. Og det må man ikke, for det skal være en afgørelse der træffes fuldstændig frit af den domstol, der bliver nedsat.

- Den her bestemmelse findes jo ikke bare på grund af magtens tredeling. Den findes jo også, fordi en helt afgørende ting i vores retssystem er, "at ingen er skyldig, før hans skyld er blevet bevist endeligt ved en domstol". Og det er ikke endeligt afgjort før alle ankemuligheder er udtømt, siger Eva Smith.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti betegner søndag anmeldelsen mod ham som værende "noget af det mest absurde, jeg kan komme i tanke om".

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:5484ca386187a2163c479d7e

FacebookTwitter