Ekspert om forslag om minimumsnormering: 'Det vil have en mærkbar positiv effekt'

De Radikale foreslår, at der mindst skal være to pædagoger og én medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.

De Radikale lægger i et nyt børneudspil op til, at der i fremtiden mindst skal være to pædagoger og én medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver vil gavne kvaliteten i dagtilbuddene.

Sådan lyder den skråsikre konklusion fra Charlotte Ringsmose, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, efter De Radikale i dag har foreslået at sætte en minimumsgrænse for antallet af pædagoger og medhjælpere per barn i landets daginstitutioner

- Det vil have en mærkbar positiv effekt, for antallet af voksne har betydning for at få skabt en god kvalitet i dagtilbuddene. Det kan betyde, at børnene får mere af den gode nærhed og voksenkontakt, som vi ved har betydning for at børnene får gode udviklingsmuligheder, siger Charlotte Ringsmose.

De Radikale vil afsætte 1,8 milliarder kroner til at skaffe mindst to pædagoger og én medhjælper til ti vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.

Og et sådant forslag vil have en mærkbar effekt, mener Charlotte Ringsmose:

- Der kan være brug for, at vi får sat en barre for normeringerne, simpelthen fordi vi kan se, at det her bliver udført meget forskelligt ude i kommunerne og vi kan se, at der gennem en årrække har været et faldende antal voksne i forhold til antallet af børn, og det er afgørende, siger hun.

KL langt fra positive

Charlotte Ringsmose mener, at det vil gavne alle børn - men at der især er behov for mere opmærksomhed på de små børn, der allerede tidligt viser tegn på at have indlæringsvanskeligheder, siger hun:

- Jeg kan se, at udviklingen i dagtilbuddene i de her år, ikke går i en retning af det vi fra forskningen ved har betydning for kvaliteten. Her tænker jeg på, at vi ser en vækst i meget store dagtilbud.

- Det er mit indtryk, at dagtilbuddene ikke for alvor bliver prioriteret i forhold til den betydning, vi ved, det har for børns udvikling, siger hun.

I rød blok bakker samtlige partier på nær Socialdemokratiet op om minimumsnormeringer, mens Kommunernes Landsforening (KL) tidligere har været langt fra positivt indstillet:

- Kommuner, der aktuelt har en relativ høj normering, vil indrette deres service efter minimumsnormeringer. Det betyder, at nogle forældre i dagligdagen vil blive mødt med en ringere normering. Med andre ord: Fastsætter man et loft over antal af børn pr. pædagog, risikerer det hurtigt i praksis at udvikle sig til maksimumstandarder, har KL-formand Martin Damm tidligere udtalt.

I dag ønsker KL ikke at kommentere forslaget fra De Radikale.

Samtidig vil De Radikale også sætte 1 milliard af til efteruddannelse af pædagoger frem mod 2020. Regningen for de flere pædagoger er ifølge partiet på 1,8 milliarder fremadrettet, når det er fuldt indfaset i 2020.

Antallet af pædagoger per barn skal være fordelt kommunalt, så det er op til den enkelte kommune at bestemme normeringerne inden for de forskellige institutioner, fortæller partiets børneordfører Lotte Rod.