Ekspert om Støjberg-straf: 'Vi er oppe i den grove kategori' 

Rigsretten har idømt Inger Støjberg 60 dages fængsel. Eksperter kalder det en markant dom.

Inger Støjberg er kendt skyldig i Rigsretten. Får 60 dages ubetinget fængsel. Eksperter kalder dommen markant.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg er idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Det stod klart, da Rigsretten tidligere i dag kom med deres afgørelse i sagen om den ulovlige instruks.

25 ud af 26 dommere i Rigsretten stemte for, at Støjberg er skyldig med forsæt - altså at hun har handlet bevidst.

Støjberg er kendt skyldig i at have brudt ministeransvarlighedsloven, da Rigsretten har vurderet, at hun var ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden den 10. februar til den 18. marts 2016 iværksatte og fastholdt en ulovlig inkvarteringsordning.

Det medførte, at flere gifte eller sammenlevende asylpar, hvor den ene i forholdet var 15 til 17 år, blev adskilt, i strid med menneskerettighedskonventionen og i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, proportionalitet og sagsoplysning.

Det sagde formanden for Rigsretten, Thomas Rørdam, da han læste afgørelsen op.

Professor i forvaltningsret på Københavns Universitet Michael Gøtze kalder dommen klar.

- Det er et meget stort flertal af de 26 dommere, der mener, at der er sket en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, og at man mener, at det var forsætligt - altså, at Inger Støjberg faktisk har set på speedometeret, da hun kørte for hurtigt på motorvejen, siger han.

Professor Michael Gøtze har ikke selv nærlæst hele dommen endnu (som du selv kan finde her), men forklarer, at når der er tale om en dom, hvor man har handlet forsætligt, så er det en alvorlig dom.

- Vi er oppe i den grove kategori - at man har gjort det, man er anklaget for, med vilje i et eller andet omfang. Jeg ser samlet dommen, som et meget klart rødt kort, siger han.

Da Støjberg kom ud af retten og mødte pressen, så var hun selv meget overrasket over dommen.

- Jeg kan bare sige, at jeg er meget meget overrasket over den her dom. Det er det eneste scenarie, som jeg ikke havde forberedt mig på, fordi jeg mente det var fuldstændigt urealistisk. Men det er der, vi er, og jeg tager min straf, og det gør jeg uden at bøje nakken, og så er det videre, sagde hun.

'Det havde jeg ikke forventet'

Sagen om Inger Støjberg og den ulovlige instruks tilbage i 2016 har fyldt rigtigt meget, og nu har Rigsretten så sat sit punktum, der for Støjbergs vedkommende ender i en fængselsstraf, efter en næsten enig dommerstand.

Og det overrasker professor Jens Elo Rytter, der også er juraprofessor på Københavns Univeristet, og som har speciale i forvaltningsret.

- Det er markant, at det næsten er enstemmigt. Det havde jeg ikke forventet, siger han.

Det specielle ved en rigsret er nemlig, at andelen af dommerne er ligeligt fordelt mellem politisk udpegede repræsentanter og repræsentanter fra højesteret.

- Jeg havde nok nærmere forventet, at det her politiske islæt i Rigsretten vil give et større udslag i stemmeafgivningen, fortæller han.

Hvis man spørger professor i forvaltningsret på Københavns Universitet Michael Gøtze, så er dommen til Støjberg ikke meget overraskende.

- Jeg ser dommen i dag som noget, der bygger videre på to tidligere og meget grundige undersøgelser, så overrasket er jeg nok ikke. Men det er en meget klar dom, og et klart rødt kort til Støjberg, forklarer han.

Han henviser han til, at Rigsrettens dom kan ses i forlængelse af både Ombudsmanden og Instrukskommissionens konklusioner om sagen om den ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene part var under 18 år.

En stærk dom, der kan bruges

Inger Støjbergs rigsretssag er blot den sjette i rækken af rigsretssager, som vi har haft her i Danmark. Derudover er det også kun den tredje af dem, som er endt med en dom.

Professor i forvaltningsret Jens Elo Rytter mener, at domsafgørelsen i Inger Støjberg-sagen er et symbol på styrke - for på trods af, at halvdelen af dommerne i rigsretten var politisk udpeget, så var det en næsten helt enig rigsret, som afgav deres dom.

- Uanset hvilken vej dommen var gået, så synes jeg, det er en styrke, at Rigsretten næsten står skulder ved skulder og er helt enige. Det sender et meget stærkere signal, end hvis vi havde fået en mudret dom med for eksempel syv dommere, der vil have en frifindelse, uddyber han.

- Det gør, at dommen er stærkere, og at vi kan bruge den til noget, og sige "det er sådan her, det var".