Eksperter før forhandlinger om genåbning: Vi kan åbne mere, men konsekvenserne er svære at forudsige

Der er stor usikkerhed om konsekvenserne af genåbningen, skriver SSI's eksperter i ny rapport.

Kåre Mølbak, direktør i Statens Serum Institut (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Politikernes planer om at åbne mere af samfundet bliver blåstemplet af de sundhedsfaglige eksperter hos Statens Serum Institut i en ny rapport.

Samtidig understreger eksperterne dog, at der er så mange ubekendte faktorer forbundet med coronasmitten, at følgerne er svære at forudsige.

- Ekspertgruppen vurderer, at risici ved yderligere genåbning ikke alene kan vurderes ud fra modelberegninger som dem, der præsenteres i nærværende rapport, skriver de.

- COVID-19 er en ny sygdom, og derfor er der mange faktorer i dens spredning, som vi ikke kender, skriver SSI-eksperterne.

Mens smittetallene i den seneste tid er gået i den rigtige retning, har statsminister Mette Frederiksen (S) lagt op til at åbne blandt andet biografer, teatre og zoologiske haver tidligere end planlagt. Fra andre partier har ønskerne lydt, at højskoleelever og 1. og 2. g'ere skal tilbage i skole, samt at grænserne skal åbnes for turister.

Det er disse ønsker, som eksperterne har regnet på og i de fleste tilfælde nikket til - men også sat to streger under usikkerheden i beregningerne.

De kan nemlig ikke tage højde for, hvordan vi allesammen vil opføre os over sommeren, eller hvilken effekt den nye test- og opsporingsstrategi vil have.

- Det er på den baggrund ekspertgruppens vurdering, at modellerne på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud kan belyse det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt eller hvornår det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne mere op, skriver eksperterne i rapporten.

Fysisk afstand-faktoren

Usikkerheden gælder både betydningen for smittespredning og kapaciteten på sygehusene.

For eksempel undrer eksperterne sig over, at de ikke kan finde svar på, hvorfor der stadig ikke er registreret øget smitteaktivitet 4-4,5 uger efter første genåbning af Danmark.

- Vi ved ikke, hvorvidt dette skyldes høj efterlevelse af fysisk afstand og hygiejneråd, eller om det evt. skyldes biologiske forhold fx svækkelse af virulens (dvs. sygdomsfremkaldelse ved smitte) eller smitsomhed ved virus, skriver de.

Netop afstand og hygiegne kan være vigtige faktorer - og nogle som i høj grad afhænger af, hvordan hver og én af os gebærder sig.

Det kan ifølge eksperterne i værste fald betyde, at vi pludselig får en grim overraskelse.

- Såfremt det er fysisk afstand, der er det bærende, er der en betydelig risiko for, at

effekten
vil vise sig, hvis befolkningen ændrer
adfærd
, blot forsinket i forhold til det forventede, står der i rapporten, hvor eksperterne fortsætter:

- Dette kan ved en yderligere genåbning føre til væsentlig genopblomstring af smitte.

Den ubekende fysisk afstand-faktor bekymrer også eksperterne i lyset af, at

Sundhedsstyrelsen
for nylig ændrede sine
retningslinjer
og blandt andet halverede afstandskravet fra to til en meter.

- Det er vurderingen, at det kan føre til lavere efterlevelse af anbefalinger og en normalisering af den generelle

adfærd
, hvilket
potentielt
kan føre til, at følsomhedsscenarierne, hvor kun halvdelen af eller ingen i den voksne befolkning overholder fysisk afstand og
efterlever
hygiejneråd, bliver mere sandsynlige.

Sagt med andre ord kan man risikere, at flere og flere lader være med at holde afstand, spritte hænder og så videre, når

myndighederne
slækker på deres anbefalinger samtidig med at samfundet begynder at se mere normalt ud.

Grænseåbning kan øge smitten

Der er så få smittede i Jylland og på Fyn, at SSI-eksperterne i den nye rapport kun har regnet på Region Hovedstaden og Region Sjælland.

- Der er ikke foretaget modelberegninger for de øvrige

regioner
, da der på nuværende tidspunkt er meget lav forekomst af smitte i disse
regioner
.

- Beregninger vil derfor højst sandsynligt ikke give et retvisende billede af det forventede smitteforløb i disse

regioner
, skriver de i rapporten, hvilket også hænger sammen med, at beregningerne ikke kan tage højde for, hvad der sker, når folk begynder at rejse på kryds og tværs.

Flere partier har - blandt andet med henvisning til det lave smittetal langs Vestkysten - presset på for at få regeringen til at åbne grænsen i forskelligt omfang. For eksempel kun til Tyskland og Norge, hvor situationen er en anden end i Sverige. Eller for turister, der har lejekontrakt på et dansk sommerhus.

Men ifølge SSI-eksperterne er det ikke risikofrit.

- En eventuel åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder, der kan få betydning for smittetrykket i Danmark, skriver de i rapporten.

At åbne grænserne vil også gøre det svært at holde styr på, hvordan smitten efterfølgende vil sprede sig, fordi det vil afhænge af, hvorfra turister eller andre kommer - om det er fra et sted, hvor der er mere smitte end i Danmark.

Bare det, at der kommer flere mennesker til ferieområderne vil ifølge eksperterne øge risikoen for, at

eksisterende
smitte bliver spredt til flere mennesker.

Samme problematik gør sig gældende for større forsamlinger.

Pape: Vi må stole på danskerne

Folketingets partiledere mødes onsdag over middag til forhandlinger om yderligere genåbning, og formand for Det Konservative Folkeparti Søren Pape Poulsen håber, at de munder ud i et mere normalt Danmark.

- Vi skal stole på danskerne, siger han.

- Jeg føler mig helt overbevist om, at det, jeg sagde for en måned siden, er mere aktuelt end nogenside: Vi skal finde ud af, hvad der skal være lukket og åbne resten. Man kommer ikke lige på natklub med det første, men resten kan vi godt åbne, hvis bare vi alle tager hensyn.

Facebook
Twitter