Eksperter om Ellemanns forslag: Forkert retning, hvis man vil naturen i Danmark

Danmark halter langt bag efter i EU, når det handler om naturbeskyttelsen, lyder det fra en professor.

- Når man reducerer i det areal, som man har udpeget som naturareal, så er det et problem. Det er den forkerte retning at gå, hvis man vil naturen i Danmark, siger professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet om regeringens udspil. (Foto: © Johan gadegaard, Scanpix)

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) udspil om at nedbarbere 25.800 hektar naturbeskyttede områder rundt om i landet er et skridt i den forkerte retning. Det mener i hvert fald professor i biodiversitet Carsten Rahbek fra Københavns Universitet.

- Danmark har 20 procent truede arter, og den største udfordring for arterne og naturen er mangel på plads. Så når man reducerer i det areal, som man har udpeget som naturareal, så er det et problem. Det er den forkerte retning at gå, hvis man vil naturen i Danmark, siger Carsten Rahbek.

Den udlægning erklærer en anden ekspert, seniorforsker ved institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs sig enig i:

- Det er korrekt. Et grønt signal ville bestå i at udpege et større areal til Natura 2000 - ikke et mindre areal.

Mere end Esben Lunde

I et nyt forslag, som Jakob Ellemann-Jensen (V) har sendt i høring, lægger han som miljø- og fødevareminister op til, at skære endnu mere ned på beskyttede naturområder end forgængeren Esben Lunde Larsen (V) havde planer om.

- Det er natur, det er udpeget som Natura 2000-områder, så derfor er det beskyttet natur. Så kan man diskutere, om man har udpeget de rigtige områder, og der kan man sige, at fra EU var vi forpligtet til at udpege de rigtige områder baseret på data og analyser, og det gjorde Danmark ikke rigtigt, så derfor er der smuttet mærkelige ting med, som golfbaner og andre ting i periferien af det. Det er jo sådan set, fordi vi har snydt lidt på vægten, dengang vi udpegede det, siger Carsten Rahbek.

- Men det ændrer ikke på den overordnede problemstilling om, at Danmark ligger absolut sidst i Europa med hensyn til udpeget plads til naturen i Natura 2000-områderne. Og vejen frem er jo ikke at reducere det yderligere. Så hvis man vil gøre noget positivt for naturen, så er det okay at revidere Natura 2000-planerne og udpege noget mere areal og så udpege det bedste natur i Danmark. Det vil være en grøn politik, der vil gavne naturen i Danmark, sige Carsten Rahbek.

Bagerst i bussen

Professoren mener, der er talrige naturområder i Danmark, hvor det står lige for at udpege dem som beskyttede områder under Natura 2000-beskyttelsen - eksempelvis Amager Fælled i København.

- Danmark er et Uland i forhold til de andre EU-lande, som er væsentligt længere fremme på udpegning af Natura 2000-områder. Der er jo masser af områder som miljøområder, klimaområder og grøn energi, hvor Danmark er langt fremme, og vi har en tendens i Danmark til at tro, at vi er langt fremme på det hele. Men hvis vi ser på beskyttelse af natur og biodiversitet, så er Danmark blandt de lande i Europa, der sidder bagerst i bussen, siger Carsten Rahbek.

Når Jakob Ellemann-Jensen vil skære beskyttede naturområder ned med brutto 30.800 hektar, så begrunder han det blandt andet med, at der er gylletanke og parkeringspladser, som i dag lever under prædikatet Natura 2000.

Carsten Rahbek, at man tager den slags fra, kan vel isoleret set ikke være et problem for naturbeskyttelsen?

- Nej, det er sådan set ikke et problem. Jeg synes bare, at det er mere interessant, at man i først omgang overhovedet har udpeget de områder og har rapporteret til EU, at det her er god natur, siger Carsten Rahbek, der mener, at det er i afdelingen for petitesser, at Jakob Ellemann-Jensen som ny minister lægger op til at skære 2.200 hektar mere væk fra de naturbeskyttede områder end forgængeren Esben Lunde Larsen.

- Den politiske diskussion burde handle om, hvorfor er vi så langt fra de ting, vi har sagt og lovet, vi ville gøre. Der er den der justering på 2.200 hektar ikke særlig interessant. Spørgsmålet er mere, hvorfor Danmark er nede på ni procent, når vi burde ligge på 17 procent, som er det internationale mål i EU, fastslår professoren.