Ekspertpanel: Omlægning af SU kan især ramme mønsterbrydere

Unge fra dårligt stillede hjem har størst risiko for ikke at gennemføre en videregående uddannelse, hvis SU'en gøres ringere, konkluderer fem forskere.

- Man kan se, at unge fra dårligt stillede hjem reagerede stærkere på økonomiske incitamenter, siger Professor Jakob Nielsen Arendt. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Hvis de studerende skal låne flere penge for at tage en uddannelse, som regeringen lægger op til i sin 2025-plan, så vil det især blive problematisk for de unge, der kommer fra familier med lav uddannelse og særlig fra økonomisk dårligt stillede familier.

Man vil formentlig se, at færre unge fra dårligt stillede familier begynder på universiteterne, og der vil samtidig være et større frafald, siger Jacob Nielsen Arendt, professor ved Kora, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning.

- Det vil formentlig medføre et lille fald i optaget på de videregående uddannelser. Det er vores bedste bud. Man kan se, at unge fra dårligt stillede hjem reagerede stærkere på økonomiske incitamenter, siger Jakob Nielsen Arendt.

Mindre støtte fra forældre

Han er en af de fem forskere, der på vegne af Dansk Magisterforening har undersøgt, hvilken betydning SU-systemet har for at få unge gennem en videregående uddannelse i Danmark og i udlandet. Resultater fremlægger de i dag klokken ni.

Og selvom det er svært at komme med entydige konklusioner, er der ifølge Jakob Nielsen Arendt en klar tendens til, at unge fra dårligt stillede hjem er i særlig stor risiko for ikke at starte på en videregående uddannelse og en risiko for, at de falder ud af uddannelsen, hvis man forringer det danske SU-system.

- Den reaktion er altså stærkere for unge fra lavtuddannede hjem, måske fordi de i mindre grad har mulighed for at blive støttet af deres forældre, siger Jakob Nielsen Arendt.

Regeringen vil gøre en del af SU'en til lån

Regeringen lægger i sin 2025-plan op til, at mere af SU'en skal gøres til et lån. Det kan ifølge forskerne få flere studerende til at komme hurtigere igennem studierne, fordi de ikke ønsker at oparbejde så stor en gæld.

Men det kan også få dårligt stillede unge til at falde fra. De dårligt stillede unge vil nemlig få en større gæld eller være tvunget til at arbejde for meget. Det kan gå ud over deres studie og i sidste ende muligheden for at gennemføre, advarer Martin David Munk, der er professor på Aalborg universitet.

- Der er ingen tvivl om, at der vil være nogle grupper, som vil få en større gæld i forbindelse med, at den her reform gennemføres. De har ikke de samme fordele som de børn og unge, der kommer fra akademikerhjem og mere velbjergede hjem med større indkomster, siger Martin David Munk.

Men i Venstre er man knap så skeptiske over for konsekvenserne af en kommende SU-reform.

Uddannelsesordfører for Venstre Jakob Engel-Schmidt anerkender, at der er en risiko for unge, der kommer fra dårligt stillede familier, men han mener ikke, at man ved at ændre en del af SU'en til et lån skræmmer dårligt stillede unge væk fra universiteterne.

Venstre: Nabolande har flere studerende trods lavere SU

Kigger man på vores nabolande, har de masser af studerende, og de får fortsat flere, og det på trods af at deres SU-system ikke er så generøst som det danske, mener Jakob Engel-Schmidt.

- Hvis det kun var SU, der var afgørende, så ville det jo være fuldstændig umuligt at forestille sig, at der var flere mennesker i Norge, Sverige og Finland, der tog en uddannelse end i Danmark, men tværtimod er der rent faktisk flere mennesker i de lande, der tager en lang videregående uddannelse, siger han.

Han mener lige præcis, at regeringen holder hånden under alle unge blandt andet ved at give mulighed for, at studerende kan tage et SU-lån uden renter, hvis de ikke har penge nok til at gennemfører studierne.

- Reformen betyder ikke, at der er nogen, der ikke har råd eller mulighed for at tage en uddannelse. Tværtimod er der nu flere tangenter i det samlede uddannelsessystem. Man får et højt stipendium, man kan vælge at arbejde mere ved siden af, og har man ikke mulighed for det, kan man låne, siger Jakob Engel-Schmidt.

Facebook
Twitter