Ekspertudvalg: Drop virvaret og lav ét uddannelsestilbud til udsatte unge

For at få flere succesfuldt igennem en ungdomsuddannelse skal tilbud til udsatte unge samles.

Forslaget til en ny, samlet uddannelse betyder ifølge formand for ekspertgruppen Stefan Hermann, at man kan tilrettelægge et forløb for den enkelte unge efter de behov, som den unge har. (Foto: © Lars Rasborg, Scanpix)

Det er for svært at finde rundt i uddannelsesjunglen, og det skal en ny uddannelse råde bod på.

En ny "forberedende uddannelse" skal hjælpe de unge, der enten ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse umiddelbart efter folkeskolen.

Det lægger regeringens ekspertudvalg på området op til, når de i dag fremlægger deres anbefalinger til, hvordan man får flere unge til at hoppe succesfuldt fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse.

Ifølge formanden for ekspertgruppen, Stefan Hermann, er formålet med den nye uddannelse at forsimple de mange muligheder, der er for de udsatte unge.

- Det er rigtig supervigtigt at lave det her tiltag, fordi systemet, som det er i dag, er superkomplekst både for de unge, men også for deres lærere, vejledere og sagsbehandlere, siger han og tilføjer:

- Og så er det også vanvittigt komplekst for politikerne.

Ny uddannelse samler syv uddannelsestilbud

De nye forberedende uddannelse samler produktionsskoler, forberedende voksenuddannelser, erhvervsgrunduddannelser og ordblindeuddannelser i én institution.

Det betyder ifølge Stefan Hermann, at den nye uddannelse kan tilrettelægge et forløb for den enkelte unge efter de behov, som den unge har.

- Vi kan koble den boglige opkvalificering med det mere erhvervsrettede, vi kan sikre den personlige modning hos den enkelte ved, at de indgår i et fællesskab, hvor der er forventninger og krav, men også støtte, siger han.

Selvom forslaget møder opbakning hos Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er hun alligevel betænkelig.

- Når der bliver lagt op til en samlet forberede uddannelse, kan jeg være en lille smule bekymret for, om en sådan uddannelse kan rumme den bredde og variation, som de unge de faktisk har behov for, siger hun.

Men ifølge sekretariatsleder i produktionsskole-foreningen Axel Hoppe giver det rigtig god mening at samle de forskellige uddannelser.

- Man har alt for meget forskellig lovgivning og alt for mange finansieringskilder på det her område. Systemet er for usmidigt lige nu, for hvis de unge har brug for noget almen undervisning, så skal de gå fra en institution til en anden, siger han.

Ekspertgruppens samlede anbefalinger bliver fremlagt i dag klokken 11.15, og du kan følge det hele her på dr.dk fra klokken 11.

Ekspertgruppens forslag til den nye uddannelse

  • Tre spor: Almen, produktionsskole- og erhvervslinje

  • Kombinerer teoretiske fag med praktisk undervisning

  • Værkstedsarbejde skal skabe lærlingelignende forløb

  • Alle forløb afsluttes med en prøve og en vurdering

  • Alle unge får adgang til specialpædagogisk støtte og ordblindeundervisning