EL: Drop høj strafrente og ansæt nogle flere i Skat

Løsningen på Skats inddrivelsesproblemer er ikke at hæve strafrenten, mener Enhedslistens skatteordfører.

Der er brug for flere hænder i skat - ikke en højere strafrente, lyder det fra Rune Lund (EL). (Foto: Enhedslistens pressefoto © Enhedslisten)

Det er ikke en specielt god aftale, lyder det fra Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, om skatteministerens nye udspil, hvor man vil hæve strafrenten på gæld til det offentlige til otte procent.

- Hvis man virkelig vil bringe de offentlige restancer ned, så skal man ansætte nogle flere hænder i Skat, lyder det fra Rune Lund.

Med de nye inddrivelsesregler vil man hæve strafrenten på gæld til det offentlige uanset årsagen, så alle i fremtiden skal betale de samme otte procent.

Hidtil har borgere og virksomheder, der har haft gæld til det offentlige, sluppet med renter på ned til én procent, alt efter gældens type og omfang.

Men det skal altså være slut nu, lyder det fra skatteminister Karsten Lauritzen (V):

- For at få et inddrivelsessystem, der fungerer og skaber mere gennemskuelighed, så bliver vi nødt til at forenkle på så mange områder som muligt. Den forenkling betyder, at vi vil til at hæve rentesatsen, siger han.

Beslutningen rammer skævt

Men den beslutning er man ikke enig i hos Enhedslisten.

- Det er fint nok med gennemskuelighed, men hvorfor skal alle pludselig til at betale otte procent i strafrente? Det er en ret høj rente, siger Rune Lund.

Hos Enhedslisten mener man, at der er god fornuft i at ville harmonisere og skabe færre rentesatser, men kun at have én rentesats er ikke løsningen.

- Der er mennesker, som er fattige eller har afsonet dom, som skal tilbage i samfundet. Her kan det godt give mening, at de har en lavere rente, hvis det skal være realistisk, at de nogensinde skal kunne betale deres gæld tilbage, siger han.

Derfor rammer beslutningen skævt, lyder det fra skatteordføreren.

- Vi vil gerne være med til at forenkle procentsatserne, så der kommer færre. Men hvis man virkelig vil bringe restancerne ned, så skal man ansætte nogle flere mennesker i Skat, siger Rune Lund.

Vi klipper ikke håret af en skaldet mand

Hos Socialdemokratiet støtter man op om beslutningen om at hæve strafrenten.

Her lyder det fra skatteordfører Jesper Petersen, at ensretningen af strafrente er den rette vej at gå.

Beslutningen om at hæve strafrenten handler nemlig om at løse den store udfordring, der ligger hos Skat, så de får nemmere ved at inddrive danskernes gæld til det offentlige.

- Inddrivelsesområdet i skattevæsenet er virkelig i store problemer, og en af måderne at løse de massive problemer på, det er at få gjort opgaven mere enkelt, siger Jesper Petersen.

Han fremhæver samtidig, at den almindelige rentesats på mange områder hidtil har været på otte procent.

- Det har tidligere kunnet betale sig på nogle områder at spekulere i at betale gæld af alle mulige andre steder end til det offentlige, fordi renten var væsentligt lavere. Nu bliver den mulighed mindre, siger han.

Han forstår dog godt kritikken om, at det kan blive sværere for nogen, at betale deres gæld.

- Vi synes jo ikke, løsningen er, at man ikke skal betale sin gæld, men det er stadig sådan, at hvis man ikke har betalingsevne, så bliver gælden sat i bero, siger han og uddyber:

- Sådan er det i dag, og sådan skal det være fremadrettet. Altså, man klipper ikke håret af en skaldet, sådan er reglen, slutter han.

Hvad skylder danskerne til det offentlige?

  • I juli 2016 skyldte danskerne 91,7 milliarder kroner til de offentlige kasser. Gælden fordeler sig på følgende poster:

  • Skatte- og afgiftsrestancer: 61,4 milliarder kroner

  • Statslige restancer: 24,3 milliarder kroner

  • Kommunale restancer: 3,8 milliarder kroner

  • Andre offentlige restancer: 2,3 milliarder kroner

  • Kilde: Skatteministeriet (Tallene er afrundet)