EL kalder Støjberg i samråd efter kras FN-kritik

FN's kritik af regeringens integrationsydelse er ekstrem sjælden og skarp, siger Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

- Det er en meget, meget skarp og direkte kritik, FN kommer med af integrationsydelsen, siger Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Enhedslisten vil i nær fremtid kalde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i samråd for at få hende til at forholde sig til FN's kritik af regeringens lovforslag om en ny integrationsydelse, der ventes vedtaget senere på måneden.

I et høringssvar konkluderer FN's Flygtningehøjkommissariat, at den danske regering bryder flygtningekonventionen fra 1951, hvis lovforslaget vedtages.

- Det er en meget, meget skarp og direkte kritik, FN kommer med. Det er ekstremt sjældent, at FN så entydigt siger, at det faktisk vil være i strid med flygtningekonventionen at gennemføre de her lovforslag, siger integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Hun kalder samrådet en "test på om regeringen har tænkt sig at lytte til FN og det internationale samfund, eller om de har tænkt sig at være fløjtende ligeglade".

- Jeg håber på det første og frygter det andet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Støjberg: Får mig ikke til at ændre noget

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) afviser, at lovforslaget er konventionsstridigt og henviser til en dom fra Højesteret i 2012, hvor starthjælpen, der blev indført af den tidligere VK-regering og kan sammenlignes med den nye integrationsydelse, blev blåstemplet.

- Det er helt i orden, at FN kritiserer os, men for mig at se er der ikke noget i den kritik. Det kan godt være, man er uenig i min politik, men det er ren fornuft, det vi gør, siger Inger Støjberg, der afviser at lave om på lovforslaget på baggrund af FN-kritikken.

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få et interview med FN's Flygtningehøjkommissariat om baggrunden for kritikken af lovforslaget.

Annoncekampagne på vej

Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

Personer, der modtager integrationsydelsen, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden. Dansktillægget gives ved bestået Prøve i Dansk 2.

Lovforslaget er allerede førstebehandlet i Folketinget. Anden- og tredjebehandlingen er sat til henholdsvis den 21. og 26. august.

I forlængelse af det har Inger Støjberg bebudet, at hun vil indrykke en række annoncer i udenlandske medier for at fortælle menneskesmuglere, at Danmark nu sætter ydelserne til asylansøgere ned.

Det har fået en række Venstre-folk til at kritisere regeringen - europaparlamentariker Jens Rohde (V) kaldte det blandt andet "symbolpolitik".