EL om nyt forslag: Vi har også forpligtelser over for fremmedkrigere

Det er en glidebane, at regeringen vil nægte fremmedkrigere i udlandet konsulær bistand, mener Enhedslisten.

Regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil fratage fremmedkrigere muligheden for at få konsulær bistand (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Det er en farlig sti at bevæge sig ned ad, når regeringen vil nægte fremmedkrigere i udlandet hjælp fra danske ambassader og konsulater.

For den danske stat har en forpligtelse over for danske statsborgere, og det gælder også borgere, som begår ulovligheder i udlandet, understreger Peder Hvelplund, indfødsretsordfører for Enhedslisten.

- Det er ikke, fordi vi har nogen som helst sympati for, hvad de har begået. Men grundlæggende er det jo sådan, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

- Her fratager man borgere nogle grundlæggende rettigheder, som det er den danske stats forpligtelse at levere, siger Peder Hvelplund.

Hos Alternativet er man ligeledes langt fra begjestret for regeringens forslag.

- Regeringens kamp mod retsstaten fortsætter. ⁦Jeppe Kofod⁩ vil med endnu et lovforslag, begrænse hjælpen til danske fremmedkrigere i udlandet. Afmontering af retssamfundet lader til at stå øverst på ⁦⁩regeringens opgaveliste, skriver indfødretsordfører Sikandar Siddique på Twitter.

En tvivlsom vej

Den normale bistand til fremmedkrigere består typisk af besøg i fængsler og dialog med myndigheder om deres vilkår. Det kan for eksempel være i forbindelse med en retssag.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bør Danmark ikke være forpligtet til at hjælpe borgere, som "har vendt Danmark ryggen".

Fratagelsen af konsulær bistand skal ifølge udenrigsministeren gælde, hvis man rejser til et konfliktområde som eksempelvis det nordøstlige Syrien "uden et anerkendelsesværdigt formål".

Men det er en glidebane, mener Enhedslisten, der frygter, at det i sidste ende bliver op til konsulater og ambassader at vurdere alvoren af forbrydelser begået af danske statsborgere i udlandet.

- Det er en særdeles tvivlsom sti at gå ned ad, siger Peder Hvelplund.

Det vil kræve en lovændring at få forslaget igennem. Det kræver dermed et flertal i Folketinget. Det tyder dog på, at regeringen vil kunne finde flertallet, da Venstre umiddelbart er for forslaget.

/DR Nyheder