Ellemann fastslår: Der kommer en afgift på landbrugsproduktionen

Hvordan den konkrete model skal se ud, vil han ikke udtale sig om.

Der har været stor debat om afgiften i Venstre. Nu fastslår Jakob Ellemann, at landbrugsproduktionen også vil blive pålagt en afgift.

Efter fleres ugers debat fastslår Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at landmændene også vil blive pålagt en klimaafgift på landbrugsproduktionen.

- Vi kommer til at lægge noget af afgiften på produktionen, for det er nødvendigt, når man skal omstille produktionen, lyder det fra Ellemann, der her til aften skal mødes med partiets bagland og blandt andet forklare regeringens ambitioner om en CO2-afgift.

En afgift, som mange landmænd frygter kan ramme landbruget hårdt.

- Det skal selvfølgelig ske på en måde, så vi i virkeligheden sikrer, at så få som overhovedet muligt betaler den her afgift, siger Ellemann og tilføjer:

- Men vi bliver nødt til at have en afgift, der også ligger i produktionsledet, ellers skaber du ikke incitamenter til at nedbringe CO2-udledningen.

Venstres formand har tidligere givet udtryk for, at det også er en god idé at lade forbrugerne betale mere for de supermarkedsvarer, der skader klimaet.

Klimaafgift må ikke gå udover konkurrencen

I regeringsgrundlaget er det aftalt, at der skal komme en klimaafgift på landbruget, som i dag står for omkring en tredjedel af Danmarks udledninger af drivhusgas.

Og hvordan afgiften skal skrues sammen, har der været forskellige holdninger til i det gamle landbrugsparti Venstre.

Blandt andet frygter miljø- og landbrugsordfører Erling Bonnesen, at en afgift hos landmændene vil betyde, at den danske fødevaresektor vil blive "fjernet fra Jordens overflade", og Venstres Europa-Parlamentsmedlem Asger Christensen kaldte i samme avis en afgift for "tudetosset".

Regeringens ekspertgruppe skal i løbet af efteråret komme med forslag til, hvordan en CO2-afgift på landbruget og fødevarer kan indrettes, og nu slår Venstres formand altså fast, at klimaafgiften også vil blive pålagt produktionen.

Den må dog ikke gå udover konkurrencen, understreger han.

- Vi skal også gøre det på en måde, så vi sikrer, at vi har gode danske fødevarer i køledisken.

En afgift i supermarkedet vil eksempelvis ramme al oksekød uanset, om det kommer fra Danmark eller New Zealand. Mens en afgift på landbrugsproduktionen kun vil ramme de danske landmænd, der er omfattet af afgiften.

Begge dele kommer i spil, fastslår Jakob Ellemann-Jensen.

Hvor meget skal ligge på produktionen, og hvor meget skal ligge ude i køledisken?

- Nu har vi sat et udvalg til at se på, hvordan man kan strikke det her sammen. Vi har sat nogle principper op i vores regeringsgrundlag, hvor vi siger, at det her er noget, vi skal udvikle og ikke afvikle, svarer Ellemann.

Venstre-formanden vil altså ikke lægge sig fast på, hvor stor en andel af afgiften, der skal ligge på selve produktionen. Der er en "lang række hensyn, der skal tages", opremser han.

- Det vigtigste er, at vi mindsker vores CO2-udledning, uden at vi sender udledningerne til et andet land, og uden at vi sender arbejdspladser samt fødevareproduktion til andre lande.