Embedsmændene tromler byrødderne

Ifølge en tredjedel af byrådsmedlemmerne har embedsmændene fået for meget magt. Det viser en undersøgelse fra DR Analyse.

Hvert tredje byrådsmedlem føler, at embedsmændene har fået for megen magt. (Foto: © Thomas Rudbeck, DR Syd)

Omkring en tredjedel af landets byrådsmedlemmer føler, de bliver kørt over af deres embedsmænd, viser en undersøgelse foretaget af DR Analyser.

Størstedelen af kommunalpolitikerne har et almindeligt arbejde ved siden af, og det kan derfor være svært for dem at blive klædt ordentligt på til at træffe det rigtige politiske valg.

- Jeg har brug for at blive sat ordentligt ind i sagerne af embedsværket. Nogen gange har jeg svært ved at se konsekvenserne af et nej. Hvis jeg ikke er hundrede procent enig i det, embedsværket fremlægger, så savner jeg nogen gange en konsekvensanalyse af, hvad det vil betyde, hvis jeg stemmer nej, fortæller Martin Sikær Kristensen (S), byrådsmedlem i Vejle, til P1 Morgen.

Øget arbejdsbyrde

Det er kommunalreformen fra 2007, der får skylden for, at forholdet mellem kommunalpolitikerne og embedsmændene har ændret sig. Kommunerne er blevet større og derfor er de sager, som politikerne skal sætte sig ind i også blevet mere omfattende og komplekse. Byrødderne har ikke tid til at forstå samtlige detaljer, og derfor får embedsmændene mere indflydelse.

- Efter kommunesammenlægningerne i 2007, så er embedsmændenes magt og indflydelse blevet større i forhold til kommunalpolitikernes, siger kommunalforsker fra Syddansk Universitet Ulrik Kjær til P1 Morgen.

Klare valgmuligheder

Embedsmændene mener ikke, de har fået mere magt, men anerkender, at kommunalreformen har ændret rollefordelingen i kommunerne. Her oplever man også, at den øgede sagsmængde har lagt pres på den måde, hvorpå embedsmændene orienterer politikerne.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal blive meget bedre til at gøre sagerne klare og korte, så vi kan give klare politiske valg. Det er grundlaget for, at der kan være tillid til det arbejde, som kommunalpolitikerne sidder med, siger Niels Højberg, formand for Kommunaldirektørforeningen til P1 Morgen.

Han mener på den anden side ikke, at det er problem, hvis kommunalpolitikerne kender samtlige detaljer i de sager, de skal tage politisk stilling til.

- Jeg mener ikke, at det er en rimelig forventning, at man som politiker skal kunne forklare alle detaljer i alle sager, når man møder borgene nede i Brugsen, siger Niels Højberg.