Emmas voldtægtssag kom ikke for retten: Nu afkræver menneskerettighedsdomstol svar fra Danmark

Den danske stat skal svare på, om der er sket brud på menneskerettighederne i 22-årig kvindes voldtægtssag.

- Det er så overvældende. Jeg er blevet taget seriøst for første gang, siger Emma om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået ind i hendes sag. (Foto: © Sille Veilmark, DR)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol går nu ind i danske Emmas voldtægtssag.

DR har afdækket, hvordan hendes sag ikke kom for retten - alene på grund af myndighedsfejl.

Menneskerettighedsdomstolen kræver nu, at den danske stat svarer på, om der er sket brud på menneskerettighederne i Emmas sag. Og det vækker glæde hos den 22-årige kvinde, der sidste år klagede over myndighedernes behandling til domstolen i Strasbourg.

- Det er så overvældende. Jeg er blevet taget seriøst for første gang. Jeg er virkelig blevet grebet, siger Emma, der kun optræder med sit fornavn.

Hendes advokat, Tyge Trier, vurderer, at staten i Emmas sag har forbrudt sig mod fire menneskerettigheder beskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Emmas sag bliver foldet ud i DR's nye podcastserie "En beklagelig fejl", der handler om politifejl med alvorlige konsekvenser for flere ofre.

Kort fortalt handler Emmas sag om, at hun i 2021 politianmeldte en mand for voldtægt. Statsadvokaten i København vurderede senere samme år, at sagen skulle for retten.

Men for at retssagen kunne køre, skulle den mistænke mand inden for en bestemt frist have besked om, at han skulle stilles for en dommer. Den frist overholdt statsadvokaten ved en fejl ikke. Og alene af den grund gik manden fri uden at have været for retten.

Du kan læse hele Emmas historie her.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har bedt den danske stat redegøre for, om der er sket brud på de fire menneskerettigheder, som Tyge Trier har beskrevet i Emmas klage til domstolen.

  • Artikel 3: Om at ingen må underkastes nedværdigende behandling.

  • Artikel 6: Om at enhver har ret til en retfærdig rettergang.

  • Artikel 8: Om at enhver har ret til respekt for sit privatliv

  • Artikel 13: Om at enhver, der har fået krænket sine menneskerettigheder, skal have have adgang til effektive retsmidler.

Du kan her se de spørgsmål, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har sendt til den danske stat i Emmas sag.

Advokat Tyge Trier fortæller, at Den Europæiske Menneskerettighedsstol afviser langt størstedelen af de sager, der lander på domstolens bord. Derfor betragter han det som en første sejr, at domstolen nu er gået ind i sagen og kræver svar af den danske stat. Det er endnu uvist, om sagen ender med at køre ved domstolen i Strasbourg.

Den pæne elev i klassen

Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Trine Baumbach, forholder sig ikke til den konkrete sag, men siger, at det altid er et slag for den danske stat, hvis Danmark ender med at blive dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

- Vi er den pæne elev i klassen, og det er meget alvorligt for Danmark, hvis vi kan klandres for at overtræde menneskerettighederne. Det sker sjældent, at domstolen har en sag imod Danmark, men når det sker, er det meget pinligt, og vi retter ind med det samme.

Emma er glad for, at den danske stat nu skal forholde sig til de fejl, der blev begået i hendes sag:

- Nu er de virkelig presset ud i en situation, hvor de er nødt til at tage hånd om det, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Nu er der simpelthen nødt til at blive gjort noget, siger hun.

DR har spurgt Justitsministeriet, hvor sagen mellem Emma og Danmark står lige nu. I en mail oplyser Justitsministeriet, at det efter deres vurdering er for tidligt at føre sagen ved menneskerettighedsdomstolen.

"Der kan først anlægges en sag mod Danmark ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, når sagen er færdigbehandlet ved de danske myndigheder og/eller domstole. Det betyder, at en klager først skal søge om erstatning i det danske system, før sagen mod Danmark kan behandles ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol."

Emmas advokat Tyge Trier fortæller, at Rigsadvokaten har vejledt Emma om muligheden for at søge erstatning i Danmark for det retstab, hun har lidt. Det er sket, efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået ind i sagen.

Men ifølge Tyge Trier giver Rigsadvokatens opfordring ikke nogen mening. Tyge Trier vurderer nemlig, at der i den danske lovgivning mangler en mulighed for at kunne give Emma erstatning eller godtgørelse for, at myndighederne har tabt hendes sag på gulvet.

- Jeg mener ikke, at der i lovgivningen er taget højde for det forfærdelige forløb, som Emma har været udsat for. Og derfor er der populært sagt et hul i loven, som Folketinget bør lukke, siger han.

Justitsministeren: En tragisk sag

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) udtaler i en skriftlig kommentar, at der er tale om en tragisk sag, hvor der er begået meget alvorlige fejl hos myndighederne.

- Jeg har fuld forståelse for, at man som forurettet – i dette tilfælde Emma, som har været igennem et forfærdeligt forløb – føler sig svigtet af myndighederne.

Samtidig siger Peter Hummelgaard, at sagen har ført til, at anklagemyndigheden har indført nye arbejdsgange og mere kontrol for at forhindre, at en lignende fejl sker igen.

Nægter sig skyldig

Statsadvokaten i København har ikke ønsket at stille op til interview om fejlene i Emmas sag, men skriver i et svar, at:

"Der er tale om en menneskelig fejl, som vi fuldt ud vedkender os og beklager meget. Forløbet står imidlertid ikke til at ændre efterfølgende, og vi har derfor rettet vores fokus på bedst muligt at sikre, at sådanne fejl ikke sker igen fremover."

Manden, der var mistænkt for voldtægt i Emmas sag, har til politiet forklaret, at der var tale om frivillig sex. Han har ingen kommentarer til DR om sagen.

Herunder kan du få et kort indblik i flere af de de sager, som bliver kulegravet i podcastserien "En beklagelig fejl".