Tema Kontanthjælpsloftet

Endnu en gruppe undtages fra regeringens kontanthjælpsloft

Forligspartierne er enige om, at flere handicappede skal undtages fra regeringens kontanthjælpsloft.

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen (V) præsenterede i oktober 2015 et nyt udkast til kontanthjælpsloft, som nu ændres for anden gang. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

En ny gruppe af handicappede pilles nu ud af loven om kontantshjælpsloftet.

I sidste uge besluttede forligspartierne at undtage handicappede, der var blevet anvist af kommunen til en handicapbolig. Nu gælder det alle handicappede, der bor i en særlig handicapbolig.

- Det har vist sig uhensigtsmæssigt at have et kontanthjælpsloft for den her gruppe, fordi de får en særlig høj boligstøtte, og det er boligstøtten, der rammes, hvis man overstiger kontanthjælpsloftet, siger Marlene Harpsøe (DF), formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Kontanthjælpsloftet

Blå blok er blevet enige om nye regler for det, som kaldes kontanthjælpsloftet - altså grænsen for, hvor meget folk kan modtage i offentlige ydelser. Mindre ferie, mindre boligstøtte og krav om mindst 225 timers arbejde på et år er blandt de nye regler.

Gå til tema

Det er et ændringsforslag fra Socialdemokraterne, som nu møder opbakning fra forligspartierne. Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen (V) er i dag i samråd i Folketinget om kontanthjælpsloftet.

DF: En fleksibel lovproces

For en uge siden blev regeringens lovforslag ændret første gang. Her blev blinde, gigtramte, sindslidende og andre handicappede, der er henvist til at bo i en særlig bolig, undtaget fra kontanthjælpsloftet.

Det skete, efter at blandt andre Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer havde gjort opmærksom på, at der ville være stor risiko for, at beboere i de ofte dyre handicapboliger, ville risikere ikke at kunne betale deres husleje.

Marlene Harpsøe, det er anden gang, at I er blevet gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheder. Kunne man så ikke forestille sig, at I blev opmærksomme på flere i fremtiden?

- Vi er i en fleksibel lovproces, og her er det jo meningen, at man sikrer sig, at det som vi behandler i folketinget, også har den virkning, som forligspartierne ønsker.

Har I været for hurtige med forhandlingen af det her kontanthjælpsloft?

- Nej. På ingen måde.

Vil du afvise, at der kommer flere grupper undervejs, som bliver fritaget for kontanthjælpsloftet?

- Det er et meget hypotetisk spørgsmål, men vi er åbne for – under lovbehandlingen – at se på, om der er ting, der er uhensigtsmæssige. Men alt i alt så er kontanthjælpsloftet et godt redskab til at få folk i arbejde, sige Marlene Harpsøe.

Skærer ikke i selve ydelsen

Dansk Folkeparti regner med, at ændringen får betydning for omkring ’500 eller flere’ personer.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at der er enighed blandt forligspartierne om netop dette ændringsforslag.

Lovforslaget om kontanthjælpsloftet har opbakning fra samtlige af regeringens støttepartier og sætter et loft over, hvor meget en person kan få i ydelser fra det offentlige. Loftet fungerer altså ikke ved, at der skæres i selve ydelsen, men i andre ydelser såsom boligstøtten.

Derfor ville lovforslaget - i sin oprindelige form - ramme handicappede med høje huslejer.

Selve kontanthjælpsloftet har til formål at give kontanthjælpsmodtagere øget incitament til at komme i arbejde og væk fra passiv forsørgelse. Før undtagelserne slog regeringen fast, at lovforslaget ville øge arbejdsudbudet med 650 fuldtidstillinger.