Energiaftale på plads: Brændeafgiften afskaffes og PSO lempes

Hovedparten af Folketingets partier er blevet enige om en energiaftale. Men Konservative er uenige i finansieringen gennem forhøjet bundskat.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at der nu er skabt ro om Danmarks energipolitik.

Erhvervslivets omkostninger til energiafgiften PSO lempes og forsyningssikkerhedsafgiften, også kaldet brændeafgiften, tilbagerulles.

Det er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten er blevet enige om i en delaftale på energiområdet til Vækstpakke 2014.

- Den her aftale er til glæde for alle parter. Erhvervslivet ved nu, hvad de kan regne med, og for den enkelte dansker har man både glæde af at få et bedre miljø, og man har også glæde af en billigere finansiering, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen til DR Nyheder.

Den billigste finansiering

Samlet set nedsættes PSO-udgifterne med i alt 13,2 mia. kroner frem mod 2020, mens forsyningssikkerhedsafgiften afskaffes helt.

Men det er ikke gratis at lempe og fjerne afgifter, og særligt finansieringen af forsyningssikkerhedsafgiften har skabt uenighed på Christiansborg.

Det skal nemlig finansieres ved en forhøjelse af bundskatten og en reduktion af grøn check. En finansiering, som ministeren er glad for, fordi han mener, at det er den billigste løsning.

- Vi har lavet det på så præcis en måde, at det ikke har nogen omfordelingseffekt. Det er klart, alle har en gevinst i, at vi gør det billigere, men det er ikke sådan, at der er svage grupper, der mister eller rige grupper, der vinder, siger Rasmus Helveg Petersen.

K: Skatten skal ikke stige

Men finansieringen gennem bundskatten fik Konservative til ikke at gå med i aftalen.

- Vi vil ikke være med til at hæve bundskatten for helt almidelige mennesker. Vi synes snarere, at man skulle gå den modsatte vej og sænke skatten på arbejdsindkomst, så det altid kan betale sig at arbejde, siger erhvervsordfører Brian Mikkelsen.

Overordnet er de dog enige i selve initiativerne i energiaftalen, hvor partiet var med i forligskredsen.

- Vi er positive over for energi-aftalen. Altså, at man lemper energiafgifterne på PSO'en, og man fjerner brændeafgiften. Vi var de første, der foreslog, at den kom væk. Vi vil bare ikke være med til, at det bliver finansieret af den almindelige lønmodtagers skat. Vi foreslår i stedet, at man fjerner den grønne check eller har et lidt mindre offentligt forbrug, siger han.

Brian Mikkelsen kalder finansieringen gennem bundskatten for et forligsbrud, men det afviser ministeren.