Energiminister vil bruge færre penge på grøn omstilling

Stigende PSO-afgifter belaster danske erhvervsliv og koster arbejdspladser, advarer klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), der lægger op til at skære i pengene til grøn omstilling.

Danmark har EU-rekord i skat på elforbrug. To tredjedele af elregningen for danske forbrugere udgøres af skatter og afgifter. (Foto: Preben madsen © Scanpix)

Regningen for den grønne omstilling er blevet for høj.

Sådan lyder det fra klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt, der lægger op til en fremtid med færre penge til grøn omstilling.

- Vi er nødt til at kigge på den samlede regning. Da vi indgik energiaftalen i 2012, var forventningen, at der ville være en årlig PSO-afgift på 3,6 mia, men den er nu på mere end 8 milliarder kroner. Den grønne omstilling er simpelthen blevet alt alt for dyr, så derfor er vi nødt til at reducere den samlede regning, siger Lars Christian Lilleholt.

Han henviser til, at en ny fremskrivning fra hans ministerium viser, at PSO-afgifterne frem mod 2020 vil stige med 70 procent mere end budgetteret i energiaftalen i 2012 - svarende til 16 milliarder kroner.

- Det er godt, at vi har fået gennemført en grøn omstilling af Danmark. Men vi må desværre bare sige, at regningen for den grønne omstilling er blevet for høj. Vi har fået en stor grøn fest, men nu er der en regning, der skal betales. Derfor lægger jeg op til, at de partier der indgik energiaftalen, også får set på, hvordan vi kan genneføre den grønne omstilling billigere, siger Lars Christian Lilleholt.

Stigningen i PSO-afgiften hænger hovedsageligt sammen med, at prisen på el er faldet markant den seneste tid. Og når prisen på el falder, så stiger afgifterne.

Derfor fremgår det også klart af ministeriets basisfremskrivning, at ”de lave el-priser har mere end opvejet stigningen i PSO-afgiften”, og at forbrugere og virksomheder derfor samlet set har lavere udgifter, end hvis prisen på el var uændret.

Minister: Regning for grøn fest rammer virksomheder

Men selvom de samlede udgifter er blevet lavere, svækker det danske virksomheder, advarer klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

For udenlandske virksomheder oplever ikke de samme stigninger i afgifter, men kun de lavere el-priser.

- Det er rigtig rigtig skidt. Det koster konkurrenceevne, og vi kan se på virksomhederne, at det koster danske arbejdspladser, og derfor er vi simpelthen nødt til at få kigget på størrelsen af den grønne regning, siger Lars Christian Lilleholt.

Hvis regeringen kan komme igennem med at afsætte færre penge til investeringer i grøn energi, er der også den bonus, at finansminister Claus Hjort Frederiksen skal skaffe færre penge, når PSO-afgiften skal afskaffes.

EU har nemlig kendt PSO'en ulovlig, og den skal omlægges fra nytår. Regeringen planlægger at forhandle om en alternativ model i forbindelse med efterårets forhandlinger om skattereformen. Bliver regningen til grøn energi mindre, så skal den nye model også sikre et mindre provenu.

Lars Christian Lilleholt understreger, at han er parat til at kigge på alle løsninger, når han mødes med de andre partier, mens en kommende energikommission også skal kigge på, hvad man kan gøre med de høje grønne afgifter.

Betyder det, at Danmark skal være mindre grøn?

- Der skal være mere grøn realisme. Vi skal fortsætte den grønne omstilling, men kigge på, hvordan vi gør det til en lavere pris, siger Lars Christian Lilleholt.

FacebookTwitter