Enhedslisten og SF: PET har forsinket Irak-kommissionen

PET var otte måneder om at udarbejde retningslinjer for sikkerheden omkring Irak-kommissionen og yderligere tre måneder om at godkende de færdige lokaler.

PET har med sin arbejdsmoral har været med til at forsinke Irak-kommissionens meget vigtige arbejde, siger Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Otte måneder. Så længe var Politiets Efterretningstjeneste (PET) om at udarbejde retningslinjer til sikring af Irak og Afghanistan-kommissionens lokaler og it.  

Det fremgår af et svar fra justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets forsvarsudvalg. Hele svaret til udvalget kan læses her.

Det er altså ikke som tidligere oplyst kun stridigheder internt i kommissionen, der bærer skylden for, at kommissionen i sine to første leveår ikke har kunnet følge tidsplanen.

Kommissionen skal arbejde med tophemmelige dokumenter, og derfor har det været nødvendigt, at PET udarbejdede retningslinjer, så lokalerne for eksempel ikke kan aflyttes, og at it-systemet ikke kan hackes.

Inden det skete, har kommissionen ikke kunnet modtage de hemmeligstemplede dokumenter, der er afgørende for arbejdet.

EL: PET har siddet på hænderne

Men PET må have siddet på hænderne, når det skal tage otte måneder at udarbejde nogle retningslinjer, lyder det fra Enhedslistens forsvarsordfører, Nikolaj Villumsen, der selv var med til at nedsætte kommissionen.

- Det er dybt problematisk, hvis det her er udtryk for arbejdsmoralen i PET. Vi nedsatte jo kommissionen i håbet om at få en kommission med det samme – ikke to år senere. Der må da være en procedure, der kan sikre, at det udarbejdelsen af retningslinjer ikke skal tage otte måneder. Ellers må den procedure opfindes, og det kan kun gå for langsomt, siger han.

Da Irak og Afghanistan-kommissionen havde fået styr på indretningen af både lokaler og it-system, var PET igen tre måneder om at komme og godkende dem.

- Jeg vil nu rejse sagen overfor justitsminister Mette Frederiksen. Jeg håber, hun vil tilkendegive, at PET ikke har handlet tilfredsstillende i denne sag, siger Nikolaj Villumsen.

SF: Helt uacceptabelt

I SF er der også stor undren over PET's håndtering af sagen.

- Det er dybt, dybt mærkeligt og også meget uaccetabelt, at det skal tage så lang tid. Det er klart, at der skal være noget sikkerhed omkring kommissionen, men så lang tid virker helt mystisk.

Han mener ikke, at der kan placeres et politisk ansvar for PET's langsommelighed. Det er et rent anliggende mellem PET og Irak og Afghanistan-kommissionen, siger han og langer ud efter PET's prioritering af sagen.

- Man kan have en fornemmelse af, at det ikke er blevet prioriteret særlig højt hos PET. Hvis det er tilfældet, så er det jo en helt håbløs måde at arbejde på, siger Holger K. Nielsen og understreger, at han forventer, at kommissionen sætter tempoet i vejret med en ny formand ved roret.

Kaotisk kommission

Tidligere er det kommet frem, at dårligt samarbejde mellem kommissionens tre medlemmer var skyld i, at kommissionsarbejdet er kommet dårligt fra land.

Det dårlige samarbejde gjorde, at kommissionen formand, Michael B. Elmer, trak sig fra arbejdet. I stedet er landsdommer Michael Kistrup udpeget som ny formand.

Kommissionen blev nedsat i 2012 og fik fem år til at pløje sig gennem de anslåede en million dokumenter, der ligger til baggrund for Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan.

Den nu afgåede formand har ved flere lejligheder sagt, at han var i tvivl om, hvorvidt arbejdet kunne færdiggøres indenfor tidsfristen.

En opgørelse over udgifterne til kommissionens arbejde viser, at regningen har rundet 13,6 millioner kroner.

Først til efteråret forventes det, at kommissionen kan begynde at indkalde og afhøre vidner.

PET har hverken ønsket at kommentere, hvorfor det tog otte måneder at udarbejde retningslinjerne, eller hvorfor det tog tre måneder at få de færdige lokaler godkendt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister, Mette Frederiksen (S).

Facebook
Twitter