Enhedslisten talte dunder mod højt tilskud til privatskoler - nu blokerer de for besparelser

Vi er imod at forringe friskoler, når folkeskolen udsultes, siger undervisningsordfører.

Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, har tidligere beklaget et øget tilskud til friskoler, men vil nu ikke være med til at rulle det tilbage. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Enhedslisten var klar i spyttet, da den borgerlige regering for to år siden lagde op til endnu engang at forhøje tilskuddet til fri- og privatskolerne:

- Regeringen favoriserer private skoler.

- Det er meget beklageligt og kan øge fravalget af folkeskolen.

Sådan lød det fra undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL) i en pressemeddelelse.

Men hvordan kan samme parti så gå imod Socialdemokratiets forslag om at skære op mod 300 millioner kroner i tilskuddet til fri- og privatskolerne for at styrke andre dele af uddannelsessektoren?

Et forslag, der i aftes blev droppet af finansminister Nicolai Wammen (S), der ikke kunne finde et flertal i finanslovsforhandlingerne.

- Skal man ændre på fordelingen mellem folkeskolen og friskolerne, er man nødt til at løfte kvaliteten i folkeskolen. Det hjælper ikke at forringe friskolernes vilkår, siger Jakob Sølvhøj.

EL: Kampen om friskolerne må stoppe

Men når du for få år siden sagde, at det er beklageligt at forhøje statstilskuddet til friskoler, hvorfor vil I så ikke sænke det nu?

- Vores beklagelse lå i, at man ikke ville tilgodese folkeskolen, men at man entydigt fra den borgerlige regering side tilgodeså de frie skoler.

Men du har talt om, at friskolerne direkte blev favoriseret med en koblingsprocent på 76 procent. Hvorfor så ikke skære i procenten nu, hvor I har chancen?

- Vi har beklaget os, fordi de borgerlige konsekvent har udsultet folkeskolen. Thorning-regeringen gennemførte også en folkeskolereform, som i den grad forringede folkeskolen.

- Derfor har vi sagt, at det er meget mærkeligt at tilgodese friskolerne på folkeskolens bekostning. Nu siger vi: lad nu kampen om friskolernes økonomi stoppe, så vi kan koncentrere os om folkeskolen.

Har du fået en garanti fra regeringen for, at de nødvendige midler til folkeskolen sikres, det må jo være forudsætningen for ikke at gå ind for besparelser på friskolerne?

- Vi har ikke fået nogen garanti fra finansministeren, men jeg har da absolut en forhåbning om, at der bliver tilført et ganske betydeligt ekstra-beløb til folkeskolen.

Du må være ret sikker, når du siger, at I ikke vil skære i koblingsprocenten?

- Vi har ikke noget ønske om at forringe friskolernes økonomi, til gengæld har vi et stærkt ønske om at løfte folkeskolens økonomi. Derfor slås vi for, at der tilføres et stort millionbeløb, så vi kan løfte kvaliteten.

Afviser kovending

Hvad hvis det ikke lykkes at sikre et stort nok beløb til folkeskolen, vil I så kigge på friskolernes økonomi for at stoppe afgangen fra folkeskolen?

- Vi mener ikke, at der skal gennemføres forringelser af friskolernes økonomi. Der skal tilføres midler til folkeskolen, og vi mener, at der er et rigeligt økonomisk råderum til det. Der er ingen fornuftig sammenhæng mellem at forringe friskolernes økonomi og at tilføre ekstra penge til folkeskolen.

Han afviser, at Enhedslisten har foretaget en kovending om friskolernes tilskud.

- Under Løkke-regeringen er der blevet fremlagt forslag fra Socialdemokratiet om at sænke koblingsprocenten. Det har vi konsekvent stemt imod.

- Vi har beklaget os over, at der fandt en favorisering sted fra den borgerlige regering, fordi man tilførte friskolerne penge, samtidig med at man udsultede folkeskolen økonomisk. Det gjorde man igennem massive forringelser af kommunernes økonomi, siger Jakob Sølvhøj.