Enhedslisten vil give færøske kvinder nemmere adgang til abort i Danmark

Det er kun selve indgrebet, Danmark skal betale for, mens udgifter til ophold er for egen regning, fastslår ligestillingsordfører Rosa Lund.

Rosa Lund håber, at "så mange som muligt" vil kunne få gavn af partiets udspil. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Færøske kvinder, som bor på Færøerne, skal have ret til at få en abort gratis i Danmark.

Det mener Enhedslistens ligestillingsordfører, Rosa Lund.

- De er jo en del af Rigsfællesskabet og bor på Færøerne, som har en af Europas strammeste abortlovgivninger, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, at vi skylder kvinder på Færøerne at sige, de kan komme til Danmark og få en abort, indtil abortlovgivningen bliver ændret i Færøerne.

Mens der i 1973 blev indført fri abort indtil 12. graviditetsuge i Danmark, så beholdt man på Færøerne den lov, som også gjaldt i Danmark indtil da.

Det er derfor den gamle danske lov fra 1956, der i dag stadigvæk gælder på Færøerne.

Det betyder, at en abort kun må foretages, hvis en kvinde opfylder mindst ét af følgende krav:

  • At en graviditet er til fare for den gravides liv eller helbred.

  • Hvis undfangelsen skyldes kriminelle handlinger.

  • Hvis fosterets arveanlæg er til fare for dets helbred eller liv.

  • Hvis den gravide skønnes uegnet til at tage vare på barnet.

Rosa Lund håber, at "så mange som muligt" vil kunne få gavn af partiets udspil.

- Bare fordi man bor i den del af Rigsfællesskabet, skal man jo stadig have mulighed for at få en abort, siger hun.

Kvinden skal have det sidste ord

Adgangen til en vederlagsfri abort i Danmark omfatter i dag kvinder fra Færøerne, der er bosat i Danmark, opholder sig i Danmark på skoleophold eller i uddannelsesmæssigt øjemed.

Ifølge Sundhedsministeriet i Danmark fik 13 færøske kvinder med bopæl på Færøerne foretaget en abort i Danmark mellem 2014 og 2018. De har selv betalt for indgrebet.

Sjúrður Skaale, der er medlem af Folketinget i Danmark for Socialdemokratiets søsterparti, Javnaðarflokkurin, ønsker ikke at udtale sig konkret, om han er for eller imod forslaget fra Enhedslisten.

- I mit parti er der klart flertal for, at kvinden skal have det sidste ord. Men der er ikke nogen formel partilinje. Partilinjen er, at hver medlem er fristillet i den sag, siger Sjúrður Skaale.

Han mener generelt, at "det er ansvarsløst", når politikerne på Fæøerne ikke har taget sagen op, men "lader lægernes holdning være landets lov".

- Delvist bliver problemet løst ved, at kvinder tager til Danmark for at få abort. Det er slet ikke holdbart i et retssamfund. Man burde kunne læse sin retlighed ud fra loven, siger han.

Han siger desuden, at Enhedslisten er i sin fulde ret til at tage sagen op, da Danmark og Færøerne også er forbundet, når det gælder abort.

Hos det ene regeringsparti, Socialdemokratiet, kalder Færøerne-ordfører Anders Kronborg forslaget for "meget spændende".

- Vi ved, at mange færinge i forvejen, når de bor i Danmark, er under uddannelse eller lignende, får foretaget en abort i det danske sundhedsvæsen, siger han.

Respekterer de interne forhold på Færøerne

Enhedslistens forslag kommer på baggrund af, at debatten om abort igen er blusset op på Færøerne, og den færøske organisation Frítt Val har foreslået at fjerne kravet om CPR-nummer og dansk bopæl for færinger, der rejser til Danmark for at få en abort.

Denne adgang ønsker Enhedslisten at udvide, så den også omfatter kvinder fra Færøerne, der rejser til Danmark alene for at få en abort.

- Hvis vi kan udvide de muligheder, vil jeg ikke være afvisende over for det, siger Anders Kronborg, der ikke har vendt forslaget med folketingsgruppen endnu.

- Vi skal selvfølgelig også respektere, at de interne forhold bestemmes af færingerne selv. Men derfor kan jeg godt synes, at abortlovgivning på Færøerne er meget gammeldags. Jeg vil gerne være med til at se, om man kan styrke kvinders rettigheder i Rigsfællesskabet, siger Anders Kronborg.

- Min krop er ikke en politisk slagmark, slogan fra organisationen Fritt Val, der tager kampen op mod den færøske abort lovgivning (Foto: © Maja Flinthøj, (C) DR Nyheder) (arkivfoto)

Hvordan de færøske kvinder konkret vil komme til Danmark for at få fortaget indgrebet, må de selv finde ud af.

Det nye foreslag fra Enhedslisten dækker nemlig kun selve foretagelsen af aborten.

Udgifter i forbindelse med indgrebet - herunder flybilletter, overnatning og lignende samt en medrejsende er for egen regning.

Sundhedsministeriet har i et svar til Sundhedsudvalg i juni sidste år oplyst, at omkostningerne ved at få foretaget en abort varierer alt efter, om der er tale om en medicinsk abort eller en kirurgisk abort.

Ministeriet skønner, at omkostningerne i gennemsnit er 10.000 kroner per abort, hvor der følger en konsultation før og efter aborten, der cirka samlet løber op i 3.300 kroner.

Hvis der opstår komplikationer i forbindelse med indgrebet, mener Enhedslisten, at kvinden må få behandling i sit hjemland, med mindre kvinden fortsat opholder sig i Danmark, hvorved det vil være behandling i det danske sundhedsvæsen.

Partiet kan ikke komme med konkret estimat på, hvor høje udgifterne vil blive, men finansiering til de øgede udgifter skal ifølge Enhedslisten dækkes ved at tage midler fra det finanspolitiske råderum.

DR har forsøgt at få en kommentar fra Anna Falkenberg fra det færøske parti Sambandsflokkurin. Hun har ikke haft mulighed for at stille op til interview.