Enhedslisten vil tvinge private udlejere til at huse udsatte familier og flygtninge

Den private lejesektor skal bidrage til at løse Danmarks integrationsproblemer, mener venstrefløjspartiet.

Enhedslisten foreslår i forbindelse med partiets årsmøde i København at tvinge private udlejere til at tage imod udsatte familier og flygtninge. Her ses politisk ordfører Pernille Skipper og integrationsordfører Nikolaj Villumsen. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Det skal i fremtiden være muligt for en kommune at anvise boliger til udsatte familier og flygtninge hos private udlejere.

Det mener Enhedslisten, som nu lancerer et konkret forslag i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om VLAK-regeringens parallelsamfundsudspil.

Enhedslisten foreslår, at de private udlejere skal pålægges et ansvar for at løse integrationsopgaverne, og derfor foreslår partiet, at kommunerne fremover skal have mulighed for at anvise lejligheder i op til 15 procent af de private udlejningsejendomme. Det skal ikke kun være en opgave for de almennyttige boligselskaber, lyder det.

- Hvis vi skal klare udfordringerne med integration, så skal vi løfte i flok. Der er det ikke kun den almene sektor, der skal løfte. Derfor skal den private sektor også tvinges til at tage et ansvar, siger integrationsordfører Nikolaj Villumsen (EL).

- Nogle af de boligområder, der har størst fattigdom og størst arbejdsløshed, er dem, der tager den største integrationsopgave på skuldrene. Det er uholdbart. Hvis vi skal have en effektiv og retfærdig integration, skal vi sørge for, at det centrale Aarhus eller Østerbro i København også er med til at løfte integrationsopgaven, siger han.

Hvordan hjælper det integrationen, hvis udsatte familier eller flygtninge i højere grad kommer til at bo i det centrale Aarhus eller på Østerbro?

- Integration handler om at lære hinanden at kende og blande sig med hinanden. Det kræver, at man bor i nærheden af hinanden. Det er desværre ikke rigtig tilfældet i dag. Det er den almene boligsektor, der løfter integrationsopgaven. Med vores forslag vil også mere ressourcestærke områder i Danmark være med til at løfte opgaven, siger Nikolaj Villumsen.

Venstre afviser: Tilbage i studiekredsen

Regeringen lægger selv op til, at personer, som i dag bor i udsatte boligområder – eller det, regeringen kalder ghettoer – skal fordeles ud på et bredere geografisk område.

Alligevel er boligordfører Britt Bager fra regeringspartiet Venstre utvetydig i sin afvisning af Enhedslistens forslag om at tvinge private udlejere til at huse udsatte familier og flygtninge.

- Det har ingen gang på jord. Hvis Enhedslisten tror, at vi løser integrationsproblemerne i de udsatte boligområder ved at anvise boliger i store strandvejsvillaer nord for København, så synes jeg ærlig talt, at de skal gå tilbage i studiekredsen og komme frem med en anden løsning, for det har ingen gang på jord, siger Britt Bager (V).

Venstre-ordføreren påpeger, at private udlejere – modsat almennyttige boligselskaber – ikke får nogen form for økonomisk støtte fra det offentlige, og derfor kan man ikke pålægge dem at tage imod kommunale boliganvisninger, lyder det.

Britt Bager understreger dog, at hun er grundlæggende enig med Enhedslisten i, at udsatte familier og flygtninge skal spredes ud på et større geografisk område, end det i dag er tilfældet.

- Men når det så er sagt, synes jeg ikke, at det at tage folks private ejendom fra dem og forhindre dem i at indgå en aftale er løsningen. Det er vi bare i Venstre hamrende modstandere af. Folks private ejendom skal folk selv kunne råde over, siger Britt Bager.

S: Et godt forslag

I Socialdemokratiet ser boligordfører Kaare Dybvad anderledes positivt på Enhedslistens forslag.

Han tvivler dog på, at det kan lade sig gøre i forhold til Grundloven.

- Det er et godt forslag, som vi i Socialdemokratiet flere gange har forsøgt at gennemføre. Men vi har fået at vide, at man ikke kan i forhold til Grundloven, siger Kaare Dybvad.

- Derfor skal man betale udlejerne en kompensation for at tage imod anvisningerne og dermed lave en frivillig aftale. Hvis det er det, Enhedslisten lægger op til, så synes vi, at det er en rigtig fin idé, siger han.

Enhedslistens forslag:

  • Kommunerne skal have mulighed for at anvise i op til 15 pct. af private udlejningsejendomme.

  • Kravet skal gælde ejendomme med 12 boliger eller derover.

  • Lejen skal fastsættes som et gennemsnit af lejen for tilsvarende lejeboliger i nærområdet

  • Der skal afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. til lejetilskud til privatanviste lejere, hvor huslejeniveauet ligger markant over niveauet i almene boliger.

  • Ejendomme, hvor der allerede er indgået aftale om kommunal anvisningsret efter lov om kommunal anvisningsret, bliver ikke omfattet.

  • Lov om kommunal anvisning skal ændres således, at kommunerne kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret, også selvom kommunalbestyrelsen ikke har besluttet, at boligorganisationerne skal afvise boligsøgende efter §51 b stk. 1 i Almenboligloven.

  • Som finansiering foreslår Enhedslisten at afvikle skattefordele ved virksomhedsordningen, når den bruges til forældrekøb. Det vil ifølge Skatteministeriet give en årlig indtægt på mellem 150-250 mio. kr.