Enhedslistens top fik revolutionær suppleant til at droppe Folketinget

Ledende personer i Enhedslisten ville undgå ny debat om væbnet revolution, viser interne papirer.

Flere i toppen af Enhedslisten spillede en aktiv rolle i at få suppleant Jonathan Simmel til at afstå fra at blive vikar i Folketinget. Fra venstre: Politisk ordfører Pernille Skipper; suppleant Jonathan Simmel; gruppeformand Jakob Sølvhøj; ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg, Mikkel Warming.

Der blev skubbet gevaldigt på fra Enhedslistens top, da folketingssuppleant Jonathan Simmel efter udtalelser om væbnet revolution afslog at komme i Folketinget som vikar.

Det fremgår af en intern redegørelse fra Enhedslistens forretningsudvalg samt referater fra lukkede møder i partiet, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Jonathan Simmels udtalelser om muligheden for væbnet revolution i Danmark fandt sted i et interview med DR Nyheder, og de udtalelser fik både Enhedslistens folketingsgruppe og forretningsudvalg til at opfordre Simmel til at aflyse sit planlagte vikariat i Folketinget.

- Folketingsgruppen indstiller at opfordre Jonathan til at trække sig fra vikariatet, fremgår det af et referat fra et lukket møde i partiets forretningsudvalg.

Og forretningsudvalget (FU, red.) var helt på linje, lyder det i referatet:

- For at minimere skadevirkningerne af det interview, Jonathan Simmel har givet, opfordrer FU Jonathan Simmel til at trække sig fra det vikariat. Det understreges, at det er hans egen beslutning.

Frygtede diskussion om væbnet revolution

Balladen om Jonathan Simmel startede dog allerede før sommerferien, da det lå fast, at han fra det nye år skulle i Folketinget.

Vi starter fra begyndelsen:

Det stod hurtigt klart for fremtrædende medlemmer i Enhedslisten, at det kunne blive et problem for partiet.

Forsvarsordfører Eva Flyvholm skulle på barsel, og det var derfor hendes suppleant Jonathan Simmel, der stod til at komme i Folketinget fra nytår. Jonathan Simmel har tidligere gjort sig bemærket ved i 2013 at udtale til Berlingske, at ”vi kan godt acceptere en væbnet revolution i Danmark, så længe vi holder fast i, at der skal være massiv folkelig opbakning”.

Jonathan Simmel blev efterfølgende fjernet fra listen over folketingskandidater for Enhedslisten, men er senere kommet tilbage på listen. Og nu var han altså på vej i Folketinget som suppleant. Det blev offentliggjort i august.

Allerede to måneder tidligere var man i Enhedslisten dog klar over, at Jonathan Simmels tidligere udtalelser måske ville blive taget op i pressen på ny. Det fremgår af den interne redegørelse af forløbet udarbejdet af Enhedslisten forretningsudvalg, som DR Nyheder er i besiddelse af.

- Der er fuldstændig enighed om, at det er vigtigt, at den diskussion ikke genoplives, og at Jonathan derfor ikke udtaler sig om væbnet revolution til pressen, hedder det i redegørelsen om et møde i juni, hvor Jonathan Simmel, Eva Flyvholm, gruppeformand Jakob Sølvhøj og en pressemedarbejder var til stede.

I en skriftlig kommentar fra Jonathan Simmel til forretningsudvalgets redegørelse, som DR Nyheder ligeledes er i besiddelse af, bestrider Jonathan Simmel dog den udlægning af mødet i juni.

- Vi aftalte ikke, at jeg ikke måtte snakke med journalister, men blot at vi skulle forsøge at undgå en mediestorm om emnet, skriver han.

Citatet

I starten af september foretager DR Nyheder et interview med Jonathan Simmel og spørger blandt andet, om han stadig mener, at en væbnet revolution i Danmark kan være acceptabel.

Her fastholder han, at der i teorien kan opstå situationer i Danmark, hvor væbnet revolution kan være acceptabel.

- Selvfølgelig findes der situationer, som kan opstå, hvor det vil være acceptabelt. Men i dagens samfund vil det være en helt absurd tankegang at tro, at man skulle til at slås på den måde, lyder det blandt andet fra Jonathan Simmel i interviewet.

Kort efter interviewet henvender Jonathan Simmel sig til Enhedslistens pressekontor og fortæller, at han er blevet interviewet af DR. Det fremgår af forretningsudvalget redegørelse. Senere samme dag henvender gruppeformand Jakob Sølvhøj sig til Jonathan Simmel ”for at høre nærmere om, hvad der ligger i sagen”.

Sådan foregår det dog ikke, skriver Jonathan Simmel i sin kommentar til redegørelsen:

- Ikke helt korrekt. Jakob kontakter mig lørdag kl. 10. Han spørger ikke videre ind til sagen, men fortæller, at de er rasende inde på borgen – og vil følge sagen.

Må betale en pris

Nogle dage senere videresender Jonathan Simmel citater fra interviewet (som DR Nyheder havde sendt til Simmel efter Simmels eget ønske) til Enhedslistens pressekontor.

Ledelsen i Enhedslistens folketingsgruppe bliver ikke glade, da de ser citaterne, fremgår det af redegørelsen:

- Gruppeledelsen vurderer på baggrund af citaterne, at den politiske ordfører (Pernille Skipper, red.) må gå i pressen og lægge afstand til Jonathans udtalelser, hedder det i redegørelsen.

Jonathan Simmel skriver, at han foruden pressekontoret også sendte citaterne til gruppeformand Jakob Sølvhøj og folketingsmedlem Finn Sørensen.

- Finn Sørensen svarer skriftligt, med hans kritik, samt at jeg må betale ”en eller anden pris” for at beskytte partiet, skriver Jonathan Simmel i sit svar på forretningsudvalgets redegørelse om sagen.

Senere samme dag – den 7. september 2016 – kontakter Pernille Skipper Enhedslistens ansvarlige for partiets forretningsudvalg, Mikkel Warming. Her anmoder hun om, at Enhedslistens ledelse i folketingsgruppen ”kan komme med en hastesag” til et møde i forretningsudvalget senere på dagen.

- På FU-mødet orienteres om interviewet med Jonathan Simmel. Risikoen og bekymringen for historier, hvor Enhedslisten associeres med væbnet revolution, diskuteres, fremgår det af redegørelsen.

- FU (forretningsudvalget, red.) er enige om – med nuancer i vurderingen af de på det tidspunkt ikke grundigt læste citater – at der skal tages afstand fra udtalelser, der kan så tvivl om Enhedslistens holdning til ”væbnet revolution”.

Og afstand blev der taget.

I et kort referat af det lukkede og ekstraordinære møde i Enhedslistens forretningsudvalg, som DR Nyheder også er i besiddelse af, fremgår det, at partiets folketingsgruppe ”indstiller at opfordre Jonathan Simmel til at trække sig fra vikariatet”.

Forretningsudvalget erklærer sig enig i at anbefale Jonathan Simmel om at trække sig, fremgår det af referatet.

En stor misforståelse?

Dagen efter er Jonathan Simmels udtalelser et emne på et møde i Enhedslistens folketingsgruppe, som ifølge forretningsudvalgets redegørelse er ”stærkt utilfredse” med sagen.

- Hvis DR som ventet skriver om sagen, vil det være skadeligt for Enhedslisten, at Jonathan indtræder i Folketinget som suppleant for Eva, fordi det utvivlsomt vil blive udnyttet til at så tvivl om Enhedslistens forhold til demokrati og skygge for partiets arbejde i forhold til de mange vigtige politiske dagsordener, hedder det i redegørelsen.

Senere på dagen afholdes et ”ekstraordinært” forretningsudvalgsmøde om sagen, hvor Jonathan Simmel også er inviteret.

- Den FU-ansvarlige samler op på debatten og konkluderer, at der er stor bekymring, og at den overvejende stemning er, at det klogeste er, at Jonathan trækker sig fra at indtræde i Folketinget i forbindelse med Eva Flyvholms orlov, men at det til syvende og sidst er hans egen beslutning, står der i forretningsudvalgets redegørelse.

Den udlægning erklærer Jonathan Simmel sig uenig i, da han skriftligt kommenterer redegørelsen:

- Nej… Foruden de politiske argumenter fortæller den FU-ansvarlige (Mikkel), at ”et enigt FU og FTG” (forretningsudvalg og folketingsgruppe, red.) anbefaler mig at trække mig som suppleant.

- Jeg svarer, at med min politiske opdragelse, så følger jeg selvfølgelig indstillingen fra den politiske ledelse. Herunder også at trække mig (hvilket vi grinte lidt af – manglende demokratisk centralisme bla bla bla), skriver Jonathan Simmel i sit svar.

- Hvis det er FU’s opfattelse, at I ikke bad mig om dette (besluttede dette), så er der måske grundlag for, at alt dette er en stor misforståelse, skriver han videre.

Tilsyneladende uden at få svar på, om der er tale om en ”stor misforståelse”.

Historien bringes

Tidligt om morgenen fredag den 9. september sender Jonathan Simmel under alle omstændigheder en mail til DR, hvor han skriver, at han på baggrund af sine udtalelser har ”valgt at frasige mig posten som suppleant for ikke at skabe tvivl om Enhedslistens politik”.

Han afviser i et opfølgende interview nogle timer senere, at han er blevet presset af nogen i Enhedslisten til at trække sig.

- Nej, det er en beslutning, jeg har truffet, siger Jonathan Simmel i den artikel, som DR samme dag bringer.

Politisk ordfører Pernille Skipper tager samme dag afstand fra Jonathan Simmels udtalelser om væbnet revolution:

- Efter at jeg blev gjort opmærksom på de her udtalelser, har jeg selvfølgelig talt med Jonathan Simmel og fortalt ham, hvad jeg synes om udtalelserne, som jeg også fortæller dig nu. Så jeg er ganske tilfreds med den beslutning, han har truffet. For at sige det mildt. Det er den eneste rigtige beslutning, siger Pernille Skipper til DR.

I de efterfølgende dage er der ifølge forretningsudvalgets redegørelse løbende kontakt mellem Jonathan Simmel og forretningsudvalget, og det besluttes, at der skal laves en redegørelse for forløbet til Enhedslistens hovedbestyrelse.

I en ”opsamling” på forløbet skriver forretningsudvalget i sin redegørelse, at udvalget har ”fokuseret på at begrænse skaderne for Enhedslisten ved en langvarig debat, hvori der blev sat spørgsmålstegn ved partiets demokratiske grundholdninger, og holdning til væbnet revolution.”

- Det lykkedes at begrænse skaderne for Enhedslisten. At Jonathan ikke indtræder i Folketinget ved Eva Flyvholms orlov har begrænset historien voldsomt. Der har været 2 opslag på DR.dk, 1 på TV2-nyheder og et på ”180 Grader” plus enkelte kommentarer i et par debatprogrammer. Det betyder, at partiet selv kan vælge, hvilke politiske kampe vi nu vil kæmpe.

Forretningsudvalget skriver desuden i sin redegørelse, at udvalget ”ikke har besluttet, at Jonathan ikke skulle indtræde i Folketinget”.

- Der var tale om en opfordring, skriver forretningsudvalget.

Kritik af ledelsen

Forløbet om Jonathan Simmels folketingsvikariat, som aldrig blev til noget, har siden fyldt meget i Enhedslisten.

På et hovedbestyrelsesmøde i starten af oktober var sagen første punkt på dagsordenen, og her stemte 15 hovedbestyrelsesmedlemmer for at tage Enhedslistens forretningsudvalgs redegørelse til efterretning. Fire stemte imod, og fire undlod at stemme.

Efter mødet skrev fire af partiets hovedbestyrelsesmedlemmer et indlæg på det venstreorienterede netmedie Modkraft.dk, hvor de kritiserer forløbet.

De mener, at Enhedslistens ledelse har presset Jonathan Simmel til at tage sin beslutning om at sige nej tak til at komme i Folketinget.

Kritikken af Enhedslistens ledelse og særligt politisk ordfører Pernille Skipper kom for nylig yderligere til udtryk i partiets medlemsblad, hvor flere medlemmer og lokalafdelinger kritiserer forløbet og partiledelsens reaktion på Jonathan Simmels udtalelser.

Hverken Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper eller partiets gruppeformand, Jakob Sølvhøj har ønsket at kommentere den interne redegørelse.

Ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg, Mikkel Warming, ønsker heller ikke at udtale sig, men har sendt en skriftlig kommentar:

- Hele forløbet står jo meget præcist beskrevet i den redegørelse, som alle vores medlemmer har haft adgang til, og som jeg kan forstå, at I også har fået. Der er ikke nogen tvivl om, at vi i både forretningsudvalg og i vores hovedbestyrelse har taget denne her sag alvorligt og brugt meget tid på at håndtere den. Det fremgår jo også af redegørelsen, skriver Mikkel Warming.

Sagens hovedperson, Jonathan Simmel, har heller ikke ønsket at give en kommentar.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk