Enighed i Folketinget: Forlænger og udvider hjælpepakker med ekstra 100 milliarder

Regeringen og Folketinget er klar med ny håndsrækning til erhvervslivet. Samtidig er trepartsaftale om lønkompensation faldet på plads.

Partierne i Folketinget er nu blevet enige med regeringen om at udvide og forlænge hjælpepakkerne til dansk økonomi.

En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

De nuværende hjælpepakker, der blandt andet giver virksomheder lønkompensation for ansatte, stod til at udløbe 9. juni, men bliver altså forlænget med en måned på grund af coronakrisen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er tilfreds med aftalen, der forstærker sikkerhedsnettet under økonomien med ekstra 100 milliarder kroner.

- Den gode nyhed er, at vi med den her aftale sender 100 milliarder kroner ud til virksomhederne til at holde hånden under dem og deres ansatte.

- Det gør vi i form af kreditter, det gør vi i form af lån, og det gør vi også i form af friske penge, der går direkte ind og hjælper virksomhederne. Så det er en god nyhed for alle dem, der får glæde af det, siger han til DR Nyheder.

Håndsrækning til ny gruppe

Nicolai Wammen fortæller samtidig, at hjælpepakkerne nu kommer til i højere grad at gavne de mindre virksomheder og erhvervsdrivende, der er i nød på grund af coronakrisen.

- Det, vi er blevet enige om, er at forlænge hjælpepakkerne med en måned, og samtidig også gøre dem endnu bedre i forhold til blandt andet små og mellemstore virksomheder og i forhold til iværksættere.

- Men også endnu bedre i forhold til dem, man kalder kombinatører, hvilket vil sige mennesker, der har både a- og b-indkomst, og som indtil nu ikke har været en del af pakkerne. Der vil være endnu flere danskere, der nu kan få gavn af de her hjælpepakker.

Kombinatører er eksempelvis de tusindvis af danskere, der lever af at kombinere indtægter fra deres eget firma med lønarbejde.

Finansminister Nicolai Wammen understreger samtidig, at der heldigvis også er virksomheder i Danmark, som det går godt for trods coronakrisen, og som derfor ikke har behov for hjælpepakkerne.

- Det her er jo noget, vi gør for alle dem, der er hårdest ramt. Og dem, der klarer sig godt, de skal ikke være en del af det, at man får støtte fra staten.

(Arkivfoto). Kombinatører er en gruppe på arbejdsmarkedet, der både er deltidsselvstændige og lønmodtagere - og derfor har både a- og b-indkomst. (Foto: © Flemming Krogh, Scanpix)

Aftaleparterne er blevet enige om følgende:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.

 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.

 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.

 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.

 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.

 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.

 • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.

 • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.

 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.

 • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.

 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.

 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

Krav om korrekt skat og udbytte-stop

Samtidig fremgår det af aftalen, at der i ordningen for faste omkostninger indføres en betingelse om, at ansøgende virksomheder på tro og love skal erklære, at de ikke udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation i 2020 via ordningen for faste omkostninger.

De pågældende virksomheder kan så senere frigøre sig fra begrænsningerne ved at tilbagebetale den støtte, de har fået udbetalt efter ordningen ud over 60 millioner kroner.

Samtidig er aftaleparterne blevet enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne, skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler.

(ARKIV) Panama i Mellemamerika er på EU's liste over 'ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner'. (Foto: © ERICK MARCISCANO, Scanpix)

Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation.

Netop det punkt har været afgørende for regeringens støtteparti Enhedslisten. Politisk ordfører Pernille Skipper kvitterer nu for aftalen på Twitter.

Aftale om lønkompensation forlænget

Udover hjælpepakkerne, som er aftalt mellem regeringen og Folketingets partier, er en forlængelse af den såkaldte lønkompensationsordning også faldet på plads i dag.

Ordningen, som er resultatet af en såkaldt trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, er blevet forlænget med en måned, så den gælder til og med 8. juli.

Med ordningen har nødstedte virksomheder mulighed for at få staten til at dække op til 90 procent af fyringstruede medarbejdernes løn, hvis virksomhederne omvendt undlader at fyre medarbejderne så længe, de modtager lønkompensationen.

Samarbejdet med arbejdsmarkedets parter viser styrken ved den danske model, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Det vil holde hånden under titusindvis af lønmodtagere, der ellers stod til en fyreseddel, konstaterer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse:

- Jeg er utrolig glad for, at vi er blevet enige med parterne om at forlænge lønkompensationsordningen. Den gør en forskel for mere end 100.000 lønmodtagere.

- Vi er i gang med en gradvis genåbning af samfundet, men vi vil fortsat opleve et presset arbejdsmarked i noget tid endnu, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne fortsat kan få den hjælp, så færre må afskedige medarbejdere.

DA: 30.000 virksomheder hjulpet

Lønkompensationsordningen bliver desuden justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, Lizette Risgaard, er tilfreds med aftalen.

- Det er med til at skabe tryghed blandt lønmodtagerne. Det glæder mig også, at fleksjobbere sikres, uanset om de er på den gamle eller nye ordning.

FH-formand Lizette Risgaard har indgået aftalen om lønkompensation på vegne af 1,4 millioner lønmodtagere. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Ifølge adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad har lønkompensationsordningen allerede hjulpet 30.000 virksomheder og deres medarbejdere.

- Forlængelsen er afgørende for at holde hånden under danske virksomheder og jobs i en tid, hvor nedlukningen af landet på mange fronter også er forlænget. Det er derfor også vigtigt, at vi fortsætter dialogen om, hvorvidt der er behov for at forbedre og justere ordningen.