Enlige på integrationsydelse får 2.000 mindre om måneden

Trods tidligere advarsler om at ydelsen er i strid med grundloven, sænkes den nu yderligere.

Integrationsydelsen skifter fremover navn og får tre nye navne. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Den omstridte integrationsydelse, der erstatter kontanthjælp for en række flygtninge og danskere, bliver nu sænket yderligere og skifter samtidig navn.

Det er en af konsekvenserne af den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har landet her til eftermiddag.

Den offentlige ydelse til nytilkomne flygtninge og en række danskere, der ikke har haft ophold i Danmark i syv ud af de seneste otte år, sænkes med 2.000 kroner om måneden for enlige mødre eller fædre og 1.000 kroner for hver af forsørgerne i familier, hvor mor og far bor sammen.

Konkret vil det for den enlige forælder betyde, at ydelsen fremover vil lyde på 9.993 kroner om måneden mod 11.993 kroner i dag.

Integrationsydelsen skifter som tidligere nævnt navn.

Det sker for "at markere, at nyankomne flygtninge mv., der indgår i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram befinder sig i en anden situation end en række øvrige personer," lyder det i aftalen.

Skifter navn til blandt andet hjemrejseydelse

For de udlændinge, der er omfattet af et kommende selvforsørgelses- og hjemrejseprogram benævnes ydelsen fremover selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. For øvrige personer ændres ydelsens navn til overgangsydelse.

Den reducerede integrationsydelse skal dog først træde i kraft efter tre års ophold i Danmark, da børnefamilier gradvist optjener ret til børne- og ungeydelse, fremgår det videre.

Den lave integrationsydelse har tidligere fået Institut for Menneskerettigheder til at advare om, at det er i strid med grundloven. Nogle familier på integrationsydelsen lever for så lille et rådighedsbeløb, at de har svært ved at få råd til mad, medicin og bolig.

DF og regeringen er også enige om, opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på midlertidigt ophold i Danmark, ligesom opholdstilladelserne fremover altid skal inddrages, når det er muligt "inden for Danmarks internationale forpligtelser".

Punkterne er ganske centrale i aftalen, der bærer undertitlen "Fra integration til midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse".