EU i din natur: Hvorfor går der bisonokser på Bornholm?

Danmarks tredjestørste skov ligger på Bornholm og er fredet af EU.

Skovridder Søren Friese har sin daglige gang i Almindingen på Bornholm, der er Danmarks tredjestørste skov.

Udover at være stor, er skoven også velbevaret. Og det skal den blive ved med at være, mener EU, der har sat den på en lang liste over beskyttede naturområder i Danmark.

- Alt, der sker i skoven, skal konsekvensvurderes i forhold til de målsætninger, EU har med arealet, siger Søren Friese om EU's naturfredningsprojekt, der er døbt Natura 2000.

- Hvis nogen søger om at lave et mountainbikeløb, klippeklatring eller andet, skal vi ind og se, om aktiviteten kan have skadelig virkning på de arter, der lever i området.

Besøg af bison

Men skovens frodige og velbevarede natur betyder også, at Bornholm har fået besøg af et dyr, man normalt ikke finder i den danske natur: Bisonoksen.

I et forsøg på at redde den europæiske bison, der er udrydningstruet, åbnede EU nemlig op for, at medlemslandene kunne adoptere dyret, hvis naturen ellers lever op til kravene.

Bornholm fik syv bisonokser i 2012. Siden er flokken vokset. Se mere i videoen i toppen.

Hvorfor er der EU-regler i dansk natur?

Det er først og fremmest for at beskytte dyr, planter og vandmiljø mod at blive skadet.

Mange dyr og planter findes i så få eller små bestande i Danmark, at de risikerer at blive udryddet.

EU blander sig også i den danske natur for at beskytte grundvandet, som både bruges til drikkevand, og som løber ud i åer og søer. Dermed er det rene vand afgørende for både mennesker, dyr og planter.

For nyligt understregede en stor FN-rapport, hvor nødvendigt det er at beskytte naturen: Op mod én million dyre- og plantearter er truet af udrydelse, og mange risikerer at være forsvundet inden for få årtier.

Hvad betyder det for danskerne?

På de områder, som EU beskytter, kan der være særlige regler for, hvordan man skal gebærde sig. For eksempel kan der være krav om, at man ikke fælder træerne, ligesom kommuner nogle steder skal have tilladelse hos EU, før de kan afholde arrangementer i fredede områder.

EU's politikere bestemmer, hvor meget danske landmænd må forurene, når de for eksempel bruger gødning.

Hvad er argumenterne for og imod?

Diskussionerne i EU handler ofte om, hvorvidt politikerne er for vidtgående i deres fredning af områder, eller om de ikke går langt nok.

I et tidligere eksempel fra Fyn betød EU's naturbeskyttelsesregler, at der skulle bygges en særlig bro over en vej for at beskytte en sjælden hasselmus.

Nogle mener, at EU's regler og krav går for langt - andre at de ikke er vidtgående nok.

FacebookTwitter